no comments

Tulis dengan 3C ( Clear, Concise, Consistent)

1) Clear

Jelas apa yang anda sampaikan, direct to the point. Jika nak ke KL, katkan nak ke KL,  jangan belit belit kata nak ke kuala lipis dulu then ke kuala langat baru nak ke kuala lumpur

Ayat diatas boleh diclearkan seperti berikut :

Kaedah pembelajaran berbantu komputer berpotensi meningkatkan keseronokan pelajar dalam mempelajari sesuatu konsep sains yang sukar.

2) Concise

Menulis dengan ringkas, gunakan perkataan yang perlu sahaja, jangan hiasi dengan elbagai adjectives dan adverbs dan kata kata berpuitis yang tidak perlu.

Bagi meningkatkan keberkesanan proses pengajran dan pembelajaran antara murid dan guru sekolah, kaedah pembelajaran berasaskan komputer boleh dijadikan sebaga suatu alternatif yang inovatif dalam usaha kerajaan untuk meningkatkan lagi rasa kesronokan dalam kalangan pelajar utuk mempelajari suatu konsep sains yang sukar dan mencabar disemua peringkat pendidikan.

3) Consistent

Jangan tulis tanpa berfikir. Perhatikan perkataan bergaris yang tidak konsisten antara murid-pelajar dan sekolah-semua peringkat pendidikan.

Bagi meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran antara murid dan guru disekolah, kaedah pembelajara berasaskan komputer boleh dijadikan sebagau suatu alternatif yang inovatif dalam usaha meningkatkan keserokonkan dalam kalangan pelajar untuk mempelajari suatu konsep sains yang sukar dan mencabar disemua peringkat pendidikan.

Jika anda guna pelajar, gunakan istilah yang sama diseluruh tesis anda. Jngan kejap tulis pelajar, kejap guna murid, kejap murid-murid, kejap penuntut.

 

Sumber : Dr

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL