no comments

TUJUAN MENGGUNAKAN PLS-SEM

Tujuan menggunakan PLS SEM

SEM dengan PLS digunakan apabila objektif kajian adalah untuk meramalkan dan mengembangkan teori. Ini berbeza dengan SEM berdasarkan Covarian yang bertujuan menguji teori dan pengesahan yang ada. Di samping itu, PLS SEM juga digunakan untuk meramalkan pemboleh ubah laten endogen atau mengenal pasti pemboleh ubah utama jika penyelidikan adalah penerokaan atau pelanjutan teori struktur yang sedia ada.

Persyaratan jumlah data

Sekiranya SEM berasaskan Covarian memerlukan saiz sampel yang besar yang boleh termasuk ratusan atau bahkan beribu-ribu pemerhatian; maka PLS SEM cukup dengan menggunakan saiz sampel yang kecil. Saiz sampel kecil dengan keperluan minimum ialah: 10 kali ukuran penunjuk yang paling formatif yang digunakan untuk mengukur 1 pemboleh ubah laten atau atau 10 kali dari bilangan jalur struktur terbesar yang ditujukan kepada pemboleh ubah terpendam dalam model struktur. Penyelidikan yang dijalankan oleh Chin dan Newsted (1999) membuktikan hanya dengan menggunakan 20 data mereka boleh menggunakan PLS SEM dengan betul.

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL