no comments

Tips Teratas Merancang Metodologi untuk Projek Penyelidikan Pendidikan Anda

Petua 1: Kaedah merancang – apa yang terlibat?

Petua 2: Gunakan kesusasteraan untuk melakukan penyelidikan

Petua 3: Gunakan penyelidikan lain

Petua 4: Peraturan Emas: Adakah data anda menjawab soalan penyelidikan anda?

Petua 5: Etika atau kesahihan – yang lebih penting?

Petua 6: Pendekatan alternatif

Petua 7: Detail baik

Petua 8: Skala Likert

Petua 9: ‘Memaksa’ tindak balas

Petua 10: Menilai reka bentuk metodologi anda.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Petua 1: Kaedah merancang – apa yang terlibat?

Terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan semasa merancang metodologi untuk projek anda:

1. Memutuskan kaedah yang hendak digunakan: Questionnaires? Temubual? Pemerhatian? Lain?

2. Tentukan peserta anda atau ‘sampel’: Siapa dan apa yang perlu saya melibatkan?

3. Memutuskan cara untuk mengumpul data: Apakah jenis instrumen kajian yang harus saya gunakan? Bagaimana dan di mana untuk menggunakannya?

4. Memutuskan cara menganalisis atau mentafsirkan data yang terkumpul: Bagaimana saya dapat memahami dari data yang saya kumpulkan?

5. Memutuskan bagaimana untuk mengukuhkan kesahan dan kebolehpercayaan: Bagaimana saya boleh membuat data, analisis dan tafsiran yang boleh dipercayai?

6. Memutuskan cara mengukuhkan etika: Bagaimana saya boleh mengelakkan kemungkinan bahaya kepada peserta dan diri saya sendiri?

Petua 2: Gunakan kesusasteraan untuk melakukan penyelidikan

Projek penyelidikan Charlie adalah tentang pandangan tentang pengajaran ejaan dan tatabahasa di sekolah rendah. Dia fikir dia akan menggunakan soal selidik atau wawancara, dan melibatkan kanak-kanak, ibu bapa atau kakitangan, tetapi tidak pasti apa yang hendak digunakan dan dengan siapa.

Beliau merujuk buku tentang cara melakukan penyelidikan untuk menentukan pendekatannya. Satu menunjukkan bahawa kanak-kanak biasanya lebih bersedia daripada dewasa untuk menyelesaikan soal selidik. Satu lagi mengatakan bahawa soal selidik berguna dengan sebilangan besar peserta, sementara wawancara berguna untuk meneliti isu secara mendalam dengan jumlah yang lebih kecil, terutamanya di mana masalah menarik perhatian yang berbeza. Buku ketiga menunjukkan bahawa beberapa orang ibu bapa boleh mengembalikan soal selidik yang lengkap kecuali hubungan tatap muka boleh disusun.

Charlie akan menggunakan idea-idea ini dan lain-lain ketika membuat keputusan akhir tentang metodologi untuk penyelidikannya. Beliau juga akan membincangkannya (dengan rujukan yang teliti) apabila dia menerangkan dan membenarkan keputusan ini dalam projek bertulis akhirnya.

Petua 3: Gunakan penyelidikan lain

Satu buku mengenai melakukan penyelidikan yang dibaca oleh Charlie (lihat Petua 2) mengesyorkan memeriksa metodologi yang digunakan oleh siasatan lain apabila membuat keputusan mengenai reka bentuk sendiri. Carian di pangkalan data kolej (lihat ‘Panduan Permulaan .., ms 83-88) membawa beberapa artikel penyelidikan yang menarik yang dapat dia periksa dengan cara ini.

Dalam satu artikel, penyelidik menggunakan soal selidik ‘aktif’ dengan kanak-kanak – ini melibatkan catatan ‘pos’ di carta dinding supaya mereka dapat menunjukkan pandangan dan keutamaan mereka. Satu lagi penyelidikan terdiri daripada hanya tiga wawancara dengan guru, semuanya melibatkan soal selidik dan diskusi yang mendalam. Dalam satu pertiga penyelidikan ibu bapa diminta untuk menyelesaikan soal selidik mereka di pagi sekolah pagi, supaya hubungan tatap muka boleh dibuat.

Charlie menggunakan pengalaman para penyelidik lain untuk membuat keputusan tentang metodologinya sendiri, dan menyebut kajian lain (bersama cadangan dalam literatur untuk melakukan penyelidikan) ketika membenarkan keputusan dalam projek bertulisnya.

Petua 4: Peraturan Emas: Adakah data anda menjawab soalan penyelidikan anda?

Terdapat pelbagai faktor yang perlu dipertimbangkan semasa membuat keputusan mengenai metodologi (lihat ‘Panduan Permulaan …’, ms.111 – 112). Salah satu yang paling penting ialah: ‘Setakat mana data yang anda kumpulkan membantu anda menjawab pertanyaan penyelidikan anda?’

Berikut adalah pemikiran Charlie dalam hal ini:

Soalan penyelidikan pertamanya adalah mengenai sejauh mana ejaan dan tatabahasa diajar di sekolah. Dia memutuskan bahawa dokumentasi pemeriksaan – jadual waktu, dokumen dasar – akan memberikan jawapan umum kepada soalan ini, walaupun ia mungkin memerlukan pemeriksaan selanjutnya melalui kaedah lain.

Satu lagi soalan penyelidikan Charlie menanyakan tentang keseronokan kanak-kanak atau tidak menikmati pelajaran ini. Dia memutuskan bahawa soal selidik akan menyediakan data kuantitatif mudah yang akan membantu menjawab soalan itu. Dia boleh meminta sebilangan besar kanak-kanak jika mereka suka pelajaran ini ‘Sentiasa’, ‘Seringkali’, ‘Terkadang’, ‘Jarang’ atau ‘Tidak Pernah’ (skala Likert), dan mengira jawapan. Dia kemudian boleh mengikuti ini dengan lebih banyak soalan terbuka yang mengajak anak-anak untuk menerangkan apa yang mereka suka atau tidak suka tentang pelajaran ini.

Satu lagi soalan penyelidikan adalah mengenai pandangan guru mengenai kaitan, faedah dan kesukaran mengajar ejaan dan tatabahasa. Untuk menjawab soalan yang lebih kompleks ini, beliau memerlukan peserta untuk meneroka dan membincangkan pendapat secara mendalam. Dia memutuskan bahawa satu atau dua wawancara kumpulan kecil akan berguna untuk ini. Dia akan dapat – dengan berhati-hati dan profesional – untuk membimbing, menginterogasi, dan mencabar pihak yang diwawancara, walaupun untuk mendorong mereka untuk mencabar satu sama lain, untuk mendapatkan perhatian secara terperinci tentang perspektif.

Petua 5: Etika atau kesahihan – yang lebih penting?

Jodi tidak pasti apa yang perlu dilakukan semasa memerhati amalan kelas untuk projek penyelidikannya tentang penggunaan ganjaran sekolah untuk memotivasi kanak-kanak. Dia tahu bahawa secara etika dia harus memberitahu guru-gurunya apa yang dia sedang disiasat. Sebaliknya dia berfikir bahawa jika dia berbuat demikian, ini akan mempengaruhi bagaimana mereka bertindak – mungkin mereka akan menggunakan ganjaran ini lebih kerap atau berbeza. Oleh itu, Jodi tidak akan mendapat gambaran sebenar latihan kelas biasa. Dia meminta tutor projeknya apa yang patut dilakukannya.


Tutor menunjukkan bahawa etika adalah unsur yang paling penting dalam sebarang siasatan, dan tanggapan ‘persetujuan yang dimaklumkan’ adalah sebahagian daripada ini. Ini bermakna peserta mesti memahami siasatan, jadi mereka boleh membuat keputusan yang berpengetahuan tentang sama ada untuk mengambil bahagian. Dalam kes ini, Jodi mesti memberitahu guru-guru (dan anak-anak) apa yang dia sedang menyiasat, mungkin menggunakan ringkas penyelidikan (lihat Lembaran Kerja 1 4 dalam ‘A Beginner’s Guide …’).

Walau bagaimanapun ada cara di mana Jodi boleh mengurangkan pengaruh yang mungkin ke atas data yang dikumpulkannya. Dia mungkin menemubual guru selepas setiap pelajaran dan bertanya kepada mereka sejauh mana apa yang diperhatikan adalah tipikal dari pelajaran lain juga. Dia boleh memasukkan perbincangan kumpulan dengan anak-anak dalam metodologinya dan mendapatkan sudut pandang alternatif tentang apa yang biasanya berlaku. Dia juga boleh membincangkan isu ini dalam projek bertulisnya, mengiktiraf dan mencerminkan batasan yang diperlukan dalam pendekatannya.

Petua 6: Pendekatan alternatif

Kaedah yang paling biasa untuk mengumpul data penyelidikan ialah soal selidik, temu bual, pemerhatian dan analisis dokumentari. Walau bagaimanapun, terdapat banyak pendekatan lain, selalunya sambungan atau penyesuaian ini. ‘Panduan Permulaan …’ ms.110 menerangkan empat contoh: buku harian, naratif, ‘Graffiti Walls’ dan Mosaic. Berikut adalah tiga lagi:

Kaedah visual melibatkan pengawasan imej, seperti lukisan, fotografi dan model atau patung. Analisis membolehkan anda memahami bagaimana peserta melihat dunia, dan bukannya bergantung kepada apa yang mereka beritahu anda.

Auto-etnografi melibatkan menganalisis personaliti penyelidik
pengalaman kumpulan atau topik yang dikaji. Etnografer auto adalah peserta atau subjek penyelidikan mereka sendiri.

Penyelidikan yang tidak mengganggu melibatkan cara tidak langsung untuk memperoleh data, tidak bergantung secara langsung kepada peserta manusia. Contoh-contohnya termasuk menganalisis buku-buku di perpustakaan sekolah, atau meninjau jenis sampah yang diletakkan di atas dasar sekolah. Memutuskan bagaimana persetujuan yang perlu diperoleh untuk pendekatan seperti ini kadang-kadang sukar.

Internet membawa lebih banyak maklumat tentang ini dan pendekatan yang kurang biasa untuk melakukan penyelidikan.

Petua 7: Detail baik

Lara sedang menulis cadangan untuk projek penyelidikan pendidikannya. Dia perlu menggariskan metodologinya, menunjukkan kaedah yang dia ingin gunakan, yang akan terlibat, dan bagaimana dia membenarkan pilihan ini.

Pada peringkat ini, Lara tidak jelas mengenai segala yang akan dilakukannya. Khususnya dia tidak pasti siapa yang akan bersetuju untuk mengambil bahagian. Walau bagaimanapun dia menganggap niatnya melalui apa yang dia boleh. Ini adalah sebahagian daripada apa yang dia tulis:

‘Saya menjangka akan menjemput pelajar dalam dua kelas (60 pelajar keseluruhan, semua berusia 14-15) untuk menyiapkan soal selidik. Saya juga akan menjemput empat guru untuk wawancara individu – semua mengajar di kelas ini. Saya menjangkakan temu bual akan berlangsung sekitar 15 minit setiap satu. Akhirnya saya akan menjemput penyelaras kurikulum sekolah untuk a
wawancara yang lebih besar kira-kira 30 minit. ‘

Lara tahu bahawa dia mungkin perlu menyesuaikan rancangan ini sebelum dia menjalankan siasatannya. Walau bagaimanapun, perincian yang telah disediakannya dalam usahanya menunjukkan bahawa dia telah memikirkan penyelidikannya sebanyak mungkin pada peringkat ini.

Petua 8: Skala Likert

Skala Likert (dinamakan selepas Rensis Likert, pencipta) membolehkan seorang penyelidik memberikan jawapan yang progresif (biasanya lima) dalam soal selidik. Ini adalah seimbang, jadi terdapat bilangan yang sama jawapan positif dan negatif, dan biasanya satu di antara. Seorang responden diminta untuk memilih yang paling berkaitan dengan pendapat mereka dan keamatan pendapat itu.

Terdapat banyak soalan dan label yang boleh anda gunakan dalam skala tersebut. Berikut adalah tiga contoh:

Anda boleh meminta responden untuk menyatakan sejauh mana mereka bersetuju atau tidak bersetuju dengan pernyataan, seperti ‘Saya belajar dengan lebih baik bekerja dalam kumpulan daripada bekerja sendiri’. Responden mungkin menunjukkan bahawa mereka ‘Sangat setuju’, ‘Setuju’, ‘Tidak setuju’ atau ‘Sangat tidak setuju’ dengan pernyataan itu, atau jika mereka ‘Tidak Pasti’.

Anda boleh meminta responden untuk menunjukkan kekerapan sesuatu berlaku. Sebagai contoh, apabila ditanya berapa kerap ‘Kerja yang saya lakukan dalam pelajaran matematik adalah mudah’, mereka boleh mengatakan bahawa mereka fikir ini berlaku ‘Sentiasa’, ‘Seringkali’, ‘Kadang’, ‘Jarang’ atau ‘Tidak Pernah’.

Anda boleh meminta responden untuk menunjukkan sejauh mana mereka menikmati atau tidak menikmati aktiviti, cth. menggunakan komputer: ‘Banyak’, ‘Banyak sekali’, ‘Tidak banyak’, ‘Tidak sama sekali’ atau ‘Saya tidak tahu’.

Penyelidikan oleh Elder (2010) dalam ‘A Beginner’s Guide …’ p.41 menggunakan Skala Likert untuk mengumpul pandangan kanak-kanak mengenai penilaian sendiri. Anda akan menemui Skala Likert yang digunakan dalam banyak projek penyelidikan lain.

Petua 9: ‘Memaksa’ tindak balas

Chloe sedang merekabentuk soal selidik untuk kanak-kanak. Di dalamnya dia menyenaraikan enam permainan taman permainan dan meminta kanak-kanak sama ada mereka menikmati atau tidak. Apabila dia mempersoalkan soal selidik, bagaimanapun, dia mendapati bahawa sesetengah hanya menandakan bahawa mereka menikmati mereka semua. Oleh itu, Chloe mengubah soalan itu – kini dia meminta kanak-kanak untuk meletakkan item dalam senarai mengikut keutamaan, dari ‘1’ untuk permainan yang mereka suka paling baik, kepada ‘6’ untuk yang paling mereka sukai. Ini mendorong responden untuk membezakan jawapan mereka dan bererti dia mendapat lebih banyak data untuk analisis.

Rakan Chloe, Amir, sedang melakukan projek pengajaran frasa matematik, melibatkan wawancara dengan guru. Dia memutuskan bahawa ini mungkin strategi yang berguna untuk projeknya juga. Dia memutuskan untuk membuat beberapa kad, masing-masing menamakan strategi yang berbeza untuk mengajar pecahan, kemudian minta orang yang diwawancarai meletakkannya mengikut keutamaan. Amir boleh membincangkan dengan guru tentang sebab pilihan yang mereka buat.

‘Panduan Permulaan …’ pp.164 -165 menerangkan bagaimana data jenis ini boleh dianalisis.

Petua 10: Menilai reka bentuk metodologi anda

Beberapa soalan yang perlu dipertimbangkan:

Adakah kaedah yang anda pilih sesuai untuk keadaan anda? Setakat yang anda boleh tahu pada peringkat ini, adakah anda mempunyai masa dan akses ke tempat penyelidikan untuk membawanya?

Adakah anda merancang bagaimana anda akan melindungi integriti etika metodologi anda? Pernahkah anda mempertimbangkan bagaimana anda akan menangani isu-isu seperti tidak dikenali, kerahsiaan dan mendapatkan persetujuan yang dimaklumkan?

Adakah anda telah mencuba bagaimana anda akan mengukuhkan kesahan dan kebolehpercayaan data yang anda kumpulkan, cth. memandu, triangulasi?

Adakah data yang anda kumpulkan menjawab soalan penyelidikan anda?

Sumber: Mike Lambert

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL