no comments

TIPS RESEARCH PROPOSAL

Oleh Jodie Nicotra, Jabatan Bahasa Inggeris dan Amy Ross, Pusat Penulisan UI

Menulis gambaran keseluruhan projek anda direka bentuk bukan sahaja untuk mengumumkan secara rasmi niat anda sejauh matlamat Master anda, tetapi juga untuk membantu anda menjadi lebih fasih dalam dan dimaklumkan tentang topik untuk projek anda. 7-8 halaman dua jarak mungkin mungkin cukup.

Dipecahkan kepada bahagian yang dibangunkan sepenuhnya, masing-masing dengan tajuk, gambaran ini harus termasuk:

1. Pengenalan.

Memperkenalkan topik secara luas.

Nyatakan bagaimana anda menjadi tertarik dengan topik ini.

Secara ringkas meringkaskan konteks dan kepentingan projek.

Mewujudkan minat pembaca dalam projek itu.

2. Penyataan masalah atau soalan.

Bingkai masalah atau soalan yang akan ditangani tesis anda.

Masalahnya adalah masalah yang timbul daripada kesusasteraan, teori, atau amalan ilmiah yang memerlukan kajian lebih lanjut.

Jawapan, secara jelas dan jelas, soalan “mengapa kajian ini perlu dijalankan?”

3. Kajian kesusasteraan.

Kaitkan projek yang dicadangkan untuk soalan khusus dan bidang pertanyaan di dalam bidang.

Meletakkan projek itu dalam “perbualan” bidang. Siapa di lapangan akan berminat membaca tesis anda?

Terangkan bagaimana projek anda akan memperluaskan, menyemak semula, atau rumit apa yang sudah diketahui.

Untuk cadangan, kajian literatur harus ringkas, dan harus menyebut / memasukkan hanya sumber yang paling sesuai untuk mewujudkan kerja yang telah dilakukan pada subjek.

4. Penyata tujuan keseluruhan.

Harus memasukkan pernyataan yang bermula “Tujuan kajian ini …”

Menyediakan sinopsis yang jelas dan ringkas projek.

Mengenalpasti dan mentakrifkan konsep utama kajian.

Mengenal pasti kaedah pengajian.

5. Gambaran keseluruhan bab.

Termasuk tajuk, menunjukkan apa soalan yang anda berencana untuk menjawab dan mengapa laman web ini adalah yang terbaik untuk menjawab soalan ini.

6. Penjelasan tentang batasan.

Apakah projek anda tidak ditangani dan mengapa?

Apakah beberapa kelemahan pendekatan anda terhadap topik ini?

7. Penyataan kepentingan projek.

Apa yang khusus akan menyumbang kepada bidang ini? Bagaimanakah ia akan menangani soalan atau jurang dalam biasiswa yang anda kenal dalam kajian literatur anda? Mengapa penting untuk dilakukan?

8. Pelan kerja / garis masa.

9. Bibliografi.

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL