no comments

Tips Penyelidikan: Kajian Sistematik Langkah demi Langkah

Kajian sistematik harus mempunyai:
-objektif yang jelas dengan kriteria kelayakan yang telah ditetapkan untuk kajian
-kaedah eksplisit, boleh dihasilkan
-carian sistematik yang cuba mengenal pasti semua kajian
-penilaian kesahihan penemuan kajian yang termasuk (mis. risiko kecenderungan)
-persembahan sistematik, dan sintesis, ciri-ciri dan penemuan kajian

Langkah 1: Skop kesusasteraan
Kajian sistematik adalah paling berguna di mana:
terdapat kajian penyelidikan substantif
beberapa kajian empirikal telah diterbitkan
terdapat ketidakpastian tentang hasilnya

Langkah 2: Membentuk satu pasukan
Tinjauan kualiti tertinggi akan mempunyai input daripada pakar dalam:
subjek sedang dikaji semula
metodologi kajian sistematik
pengambilan maklumat
statistik
pengurusan rujukan
aspek lain seperti kaedah penyelidikan kualitatif jika diperlukan

Langkah 3: Merumuskan persoalan, membangunkan & mendaftarkan protokol
-Menyediakan soalan yang jelas & boleh dijawab.
-Tetapkan sama ada persoalan telah dijawab dalam kesusasteraan yang diterbitkan atau didaftarkan sebagai semakan yang berterusan
-Masukkan protokol kajian untuk merumuskan soalan dan kaedah kajian semula sebelum mengambil sastera, dengan itu meminimumkan berat sebelah

Langkah 4: Secara sistematik cari kesusasteraan
Proses carian harus didokumentasikan dengan teliti apabila ia berkembang. Termasuk:
-pangkalan data yang digunakan
-tarikh carian
-tarikh liputan yang disediakan oleh setiap pangkalan data
-istilah carian yang digunakan
-jumlah penerbitan yang dijumpai
-bilangan penerbitan yang relevan
-had dikenakan

Langkah 5: Pengekstrakan data
Menetapkan bentuk standard untuk membantu pengekstrakan data.
Ini biasanya merangkumi butir-butir mengenai rujukan, objektif kajian, reka bentuk kajian, populasi, campur tangan, kawalan, hasil, komen mengenai kualiti pengajian.

Langkah 6: Penilaian kualiti
Setiap kajian perlu dinilai dari segi:
Kualiti metodologi – sejauh mana reka bentuk & kelakuan mungkin telah menghalang kesilapan sistematik (bias)
Ketepatan – ukuran kemungkinan ralat rawak (selang keyakinan)
Kesahan luaran – sejauh mana hasilnya boleh menjadi umum kepada populasi sasaran tertentu

Langkah 7: Sintesis data
-Selepas termasuk & tidak termasuk kajian mengikut penilaian kualiti, analisis data & hasilnya harus bermula dengan penilaian deskriptif mudah bagi setiap kajian, yang sering disajikan dalam jadual.
-Jika hasil kajiannya sangat heterogen, mungkin lebih tepat untuk meringkas data secara naratif.
-A analisis statistik (meta-analisis) harus merangkumi persembahan berangka dan grafik data, melihat kekuatan dan konsistensi bukti dan menyiasat sebab-sebab ketidakkonsistenan.

Langkah 8: Mentafsirkan hasil, membentangkan semakan
-Kebanyakan maklumat untuk ini boleh dibentangkan dalam analisis data & jadual hasil. Walau bagaimanapun, kekuatan & kelemahan kajian termasuk harus dibincangkan.
-Itulah penting bahawa semakan anda dibentangkan dengan jelas & selaras dengan amalan terbaik semasa. Lihat bimbingan organisasi yang anda ingin mengemukakan ulasan anda

Sumber: libguides.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL