no comments

Tips Menulis Kerangka Teori

Meminjam teori konstruk dari tempat lain

Trend yang semakin meningkat dan semakin penting dalam sains sosial adalah untuk memikirkan dan cuba memahami masalah penyelidikan khusus dari perspektif interdisiplin. Salah satu cara untuk melakukannya adalah untuk tidak bergantung semata-mata kepada teori-teori yang anda baca di dalam kelas tertentu, tetapi untuk memikirkan bagaimana satu isu boleh dimaklumkan oleh teori-teori yang dibangunkan dalam bidang-bidang lain. Sebagai contoh, jika anda seorang pelajar sains politik yang mempelajari strategi retorik yang digunakan oleh penyokong perempuan dalam kempen perundangan negeri, teori tentang penggunaan bahasa boleh diperoleh bukan sahaja dari sains politik, tetapi boleh juga diperoleh daripada bidang linguistik, kajian komunikasi, falsafah, psikologi, dan , dalam kes ini, kajian feminis. Membina rangka kerja teori berdasarkan hipotesis yang dibangunkan dalam konteks disiplin yang lain boleh menjadi pencerahan dan cara yang berkesan untuk menghubung kait sepenuhnya dalam topik penyelidikan.

 

Jangan membiarkan teori tergantung!

Jangan biarkan teori yang diperkenalkan di bahagian Pengenalan tidak dibincangkan lagi di bahagian lain. Ianya melemahkan kajian anda. Rangka teoretis yang anda perkenalkan harus membimbing kajian anda sepanjang penulisan kajian. Pastikan sentiasa menyambung teori kepada analisis dan untuk menerangkan dalam bahagian perbincangan tentang bagaimana kerangka teoritis yang anda pilih sesuai dengan masalah penyelidikan, atau jika sesuai, tidak mencukupi untuk menjelaskan fenomena yang anda sedang disiasat. Dalam hal ini, jangan takut untuk mencadangkan teori anda sendiri berdasarkan hasil penemuan anda.

 

Apa itu teori?

Apa itu hipotesis?

Istilah teori dan hipotesis sering digunakan secara bergantian dalam kajian. Walau bagaimanapun, perbezaan di antara teori dan hipotesis dalam penyelidikan ilmiah adalah penting, terutamanya apabila menggunakan reka bentuk uji kaji. Teori adalah satu prinsip yang telah dibangunkan untuk menjelaskan beberapa aspek alam semulajadi. Teori timbul daripada pemerhatian dan pengujian yang berulang dan menggabungkan fakta, undang-undang, ramalan, dan hipotesis yang diuji yang diterima secara meluas [contohnya, teori pilihan rasional; teori asas].

Hipotesis adalah ramalan khusus, yang boleh diuji mengenai apa yang anda harapkan dalam kajian anda. Sebagai contoh, eksperimen yang dirancang untuk melihat hubungan antara tabiat belajar dan kebimbangan ujian mungkin mempunyai hipotesis yang menyatakan, “Kami meramalkan bahawa pelajar dengan tabiat belajar yang lebih baik akan mengalami kebimbangan ujian yang kurang.” Kecuali kajian anda adalah sifat eksplorasi, hipotesis anda harus selalu menjelaskan apa yang anda harapkan berlaku semasa penyelidikan anda.

Perbezaan utama antara teori dengan hipotesis adalah:

  • Teori meramalkan peristiwa dalam konteks umum; hipotesis membuat ramalan khusus mengenai satu set keadaan tertentu.
  • Teori telah diuji secara meluas dan diterima secara umum di kalangan para ulama; hipotesis adalah tekaan spekulatif yang masih belum diuji.

 

Sumber: library.sacredheart.edu

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL