no comments

Tips Bangunan Teori dan Ujian dalam Perniagaan dan Pengurusan dan PLS-SEM Menggunakan SmartPLS

Objektif kursus

Editorial tentang apa yang menjadi artikel jurnal yang kuat berulang kali menekankan pentingnya teori sebagai tambahan kepada ketekalan dan kaitannya. Walaupun seseorang tidak membina teori dari awal, ada cara yang berbeza untuk mendekati bangunan teori. Hari 1 bengkel ini meneliti apa teori dan apa yang tidak, jenis teori, dan tahap yang berlainan dalam proses pembinaan teori. Kami juga akan memperkenalkan anda kepada pelbagai alat perisian yang dapat menyokong proses pembangunan pertanyaan dan penyelidikan permulaan. Tambahan pula, kita melihat cara yang berbeza untuk mengoperasikan konsep awal.

Hari 2 dan 3 bengkel ini melihat pemodelan persamaan struktur minimum (PLS-SEM) separa minimum, yang baru-baru ini mendapat perhatian yang cukup dalam pelbagai disiplin, termasuk pemasaran (Hair et al 2011, menurut sarjana Google artikel yang paling digemari yang pernah diterbitkan dalam JMTP; Hair et al 2012a, menurut majalah Google yang paling digemari artikel JAMS sejak 2012), pengurusan strategik (Hair et al 2012a, menurut sarjana Google yang paling digemari artikel LRP sejak 2012), dan pengurusan sistem maklumat (Ringle et al, 2012, menurut sarjana Google artikel MIS Quarterly yang paling banyak disebut sejak 2012).

Matlamat PLS-SEM adalah penjelasan mengenai varians (karakter berorientasikan prediksi metodologi) dan bukannya menjelaskan kovarians (pengujian teori melalui SEM berasaskan kovarians). Penerapan kaedah PLS-SEM adalah kepentingan khusus jika premis SEM berasaskan kovarians dilanggar dan perhubungan sebab-dan-kesan yang diasumsikan tidak cukup diterokai. Satu kelebihan tambahan kaedah PLS-SEM adalah penggabungan tidak terbatas pemboleh ubah laten dalam model jalan yang sama ada menarik pada model ukuran reflektif atau formatif.

Bengkel ini akan memberi tumpuan kepada topik utama berikut

 • Pembangunan soalan penyelidikan dan teori, bangunan teori, pembangunan konsep dan pengendalian pembinaan (perisian VosViewer, NVivo dan Endnote)
 • Pengenalan kepada PLS-SEM yang terkini menggunakan perisian SmartPLS 3: Yayasan PLS-SEM dan cara menggunakannya dengan menggunakan perisian SmartPLS 3

Siapa yang boleh hadir?

Kursus ini telah direka untuk pelajar fakulti sepenuh masa dan pelajar PhD yang berminat untuk belajar bagaimana untuk meningkatkan penyelidikan mereka terhadap output yang direka dengan baik dan boleh diterbitkan yang berpotensi untuk bertahan dalam ujian masa dan dibaca dan dipetik. Pengetahuan asas mengenai statistik univariat dan multivariate dan teknik SEM sangat berguna, tetapi tidak diperlukan.

Hasil pembelajaran

Bengkel ini direka bentuk untuk melihat tahap perkembangan soalan penyelidikan dan teori bersama dengan pelaksanaan metodologi berikutnya menggunakan kaedah analisis multivariate PLS-SEM dalam penyelidikan perniagaan dan pengurusan antarabangsa. Objektif pembelajaran adalah untuk (1) menyumbang kepada teori dengan membangunkan konsep-konsep baru dan pengoperasian, (2) mempunyai pendekatan metodologi yang mendalam tentang pendekatan PLS-SEM (sifat pemodelan kausal, objektif analisis, beberapa statistik), ( 3) dapat menilai keputusan pengukuran, dan (4) memahami teknik analisis komplementer.

Khususnya, para peserta akan memahami topik berikut:

 • Penyelidikan soalan pembangunan dan teori dengan menggunakan alat meningkatkan kreativiti seperti Vosviewer dan NVivo.
 • Pembangunan model dan asas PLS-SEM dan PLS konsisten
  Penilaian dan pelaporan pengukuran dan hasil model struktur (kriteria, langkah, dan nilai kritikal yang berkaitan)
 • Kriteria baru untuk kesahihan diskriminasi: nisbah monotrat-monotrat hubungan (HTMT)
  Kesan pengantara
 • Kesan menyederhanakan (kesan interaksi)
 • Tinjauan pada analisis multigroup dan ujian invarians pengukuran

Di samping itu, para peserta akan dapat menggunakan perisian SmartPLS 3 untuk menganalisis PLS-SEM mereka.

Kaedah pengajaran dan pembelajaran

Kuliah / Persembahan: Sesi akan meliputi teori dan aplikasinya. Semua peserta menerima fail PDF daripada persembahan.

Latihan komputer

 • menggunakan Vosviewer, Nvivo dan Endnote: Khususnya, literatur akademik menuai sistematik untuk kajian kritikal dan ide yang berasaskan teori dan pembangunan konsep / item.
 • menggunakan versi SmartPLS 3 terkini: Khususnya, penjelasan teori yang mendasari prosedur perisian dan latihan praktikal di mana para peserta akan menerapkan pembelajaran mereka kepada contoh dunia nyata yang disediakan oleh para pengajar. Semua peserta mendapat lesen 60 hari dari perisian SmartPLS 3 Professional

Sumber –  Prof. Sinkovics

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL