no comments

TIP: Membuat Semakan Kesusasteraan

Dalam menulis cadangan atau laporan tentang hasil kerja dalam bentuk projek akhir, tesis atau dalam aktiviti kerja di syarikat atau masyarakat, kajian literatur  diperlukan untuk memberikan landasan yang kukuh tentang mengapa kita memilih tema tertentu, mengapa kita menerapkan metode tertentu dan bukan kaedah lain atau hanya menyediakan asas / asas teori yang membentuk asas skop kerja yang ingin kami laporkan. Maka ini membentangkan beberapa langkah utama yang mungkin berguna untuk kita dalam membuat kajian kesusasteraan atau ulasan kesusasteraan.

Tetapi sebelum menjelaskan langkah-langkah ini ada beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan, iaitu:

  • Kajian kesusasteraan atau tinjauan kesusasteraan ‘TIDAK RINGKASAN’ tetapi itu adalah ‘CERITA SCIENTIFIC’ yang mengandungi kritikan dan penilaian.
  • Kajian kesusasteraan atau kajian literatur harus mengandung ‘REFERENCES’ yang digunakan sebagai sumber bacaan lengkap dan melakukan ‘CITING’ bibliografi lengkap juga. Contoh-contoh bagaimana memaparkan RUJUKAN dapat dilihat di bahagian bawah kertas ini.

Langkah-langkah untuk Membuat Kajian Semula Kesusasteraan atau Kajian Sastera

  • Cari sumber kajian bahan bacaan atau kajian literatur: sumber terbaik untuk bibliografi adalah buku, artikel jurnal yang dikaji semula, prosiding yang dikaji semula, dan laporan teknikal dari institusi pendidikan atau organisasi lain yang layak untuk mengeluarkan. Mula-mula pertimbangkan sama ada sumbernya adalah selaras dengan kajian literatur atau kajian literatur yang akan dibuat. Perkara-perkara yang boleh dipertimbangkan untuk melihat kesesuaian sumber-sumber ini termasuk jadual kandungan, abstrak, tajuk dan sub-tajuk atau ‘PENYATA DOKUMEN’ (ayat yang paling penting dalam sesuatu artikel, biasanya terdapat pada akhir pengenalan kepada penulisan).
  • Menilai kandungan yang terkandung dalam sumber-sumber ini : tujuan membuat kajian kesusasteraan atau ulasan kesusasteraan adalah untuk mencipta kisah saintifik yang merangkumi unsur-unsur penilaian dan kritikan terhadap perkara yang telah dinyatakan oleh orang lain. Penilaian mesti diberikan secara objektif sama ada kedua-dua penilaian sokongan dan yang melemahkan. Beberapa petua yang boleh digunakan untuk mempercepatkan proses menilai sumber termasuk dengan melakukan ‘SKIMMING’ (yang secara harfiah bermaksud meluncur; merujuk kepada bacaan laju sambil menangkap intipati bacaan sumber; intipati yang ditangkap mungkin tidak sepenuhnya betul, tetapi boleh memberi arah kepada kita, jika kita memerlukan maklumat yang berkaitan) dan ‘PENYATA PARAGRAPH’ (kalimat yang paling penting dalam perenggan biasanya muncul pada awal perenggan). Penilaian juga dijalankan untuk melihat sama ada pengarang sumber itu benar-benar seseorang yang mempunyai kuasa dalam isu-isu yang dibangkitkan. Ini boleh dielakkan sekiranya kami hanya menggunakan empat sumber yang saya nyatakan di atas (buku, jurnal, prosiding dan laporan teknikal; mengelakkan hasil carian tidak sah dari Google atau sistem carian lain). Sebagai tambahan kepada kesahihan sumber, ia juga perlu untuk mengkaji sama ada kaedah, data dan analisis yang digunakan oleh penulis adalah betul atau tidak. Di samping itu, ia juga perlu untuk menganalisis sama ada terdapat maklumat yang sengaja disampaikan sebahagian, tidak benar atau ditinggalkan. Sumber dikemas kini juga perlu dikekalkan. Untuk maklumat tertentu, kadangkala perkembangannya begitu pantas, anda mesti sentiasa berusaha mencari yang paling terkini.
  • Buat ringkasan kandungan sumber-sumber ini: ringkasan digunakan sebagai peringatan kepada sumber-sumber yang telah dibaca, supaya ketika menulis kajian kesusasteraan atau ulasan kesusasteraan, tidak perlu mengulang lagi untuk membaca sumber secara keseluruhan. Perkara-perkara yang perlu dirakam dalam ringkasan termasuk: Pengarang, Tahun, Tajuk dan Sumber (Buku, Jurnal, Prosiding atau Laporan Teknikal) tulisan yang dibaca, Objektif Penyelidikan, Kaedah Penyelidikan, Keputusan Penyelidikan, Kesimpulan dan Cadangan. Sebagai tambahan kepada perkara-perkara ini, hasil penilaian sumber artikel juga termasuk dalam ringkasan. Jadi kita tidak perlu membaca lagi untuk mendapatkan hasil penilaian yang mungkin diperlukan.
  • Tulis kajian kesusasteraan atau semakan kesusasteraan : ringkasan yang dibuat pada peringkat sebelumnya digunakan sepenuhnya dalam penulisan kajian kesusasteraan atau kajian literatur. Perkara-perkara yang mungkin termasuk: persamaan dan perbezaan antara pengarang dan penyelidikan mereka, yang belajar menyokong antara satu sama lain dan yang bertentangan, soalan yang tidak terjawab dan yang lain. Untuk tujuan ini kita mungkin perlu mengatur ringkasan dan kumpulannya berdasarkan beberapa kriteria yang kita perlukan seperti berdasarkan tema penyelidikan, jenis penyelidikan, penyokong atau lawan dsb. Satu perkara yang boleh digunakan sebagai kiat dalam menulis kajian kesusasteraan atau semakan sastera adalah ‘PARAPHRASING’ (mendedahkan semula kenyataan orang lain dengan cara yang berbeza dari yang asal).

Semoga bermanfaat!

Contoh kegunaan CITING RUJUKAN

Petikan dari K-Means – Permohonan, Masalah dan Kaedah Berkaitan (Yudi Agusta, 2007), Page 53, Perenggan 3 ]

………. dataset.

Untuk tujuan sedemikian, sesetengah penyelidik [5,10,11] telah mencadangkan pembangunan kaedah K-Means yang khusus menggunakan helah kernel, di mana ruang data untuk data awal dipetakan ke ruang ciri dimensi tinggi. Sesetengah perkara yang perlu dipertimbangkan dalam membangunkan kaedah K-Means dengan helah kernel ini adalah bahawa data dalam ruang ciri tidak lagi boleh ditakrifkan secara jelas, jadi pengiraan fungsi keahlian dan nilai centroid tidak boleh dilakukan secara langsung. Beberapa teknik perhitungan telah dicadangkan untuk mendapatkan nilai dua pemboleh ubah yang diperlukan [5,10,11]. Dengan menggunakan silap mata untuk mengira dua pembolehubah, fungsi objektif yang digunakan dalam menilai sama ada proses pengelompokan bersatu atau tidak juga akan berubah.

 

SUMBER: yudiagusta.wordpress.com/

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL