no comments

Tinjauan Sastera: Menjalankan & Menulis

 1. Pilih topik. Tentukan soalan penyelidikan anda.

Tinjauan literatur anda harus dipandu oleh pertanyaan penyelidikan pusat. Ingat, ia bukanlah kumpulan kajian yang berkaitan dengan jarak jauh di dalam bidang tetapi sebaliknya mewakili latar belakang dan perkembangan penyelidikan yang berkaitan dengan soalan penyelidikan tertentu, ditafsirkan dan dianalisis oleh anda dengan cara yang disintesis.

Petua:

 • Pastikan soalan penyelidikan anda tidak terlalu luas atau terlalu sempit. Adakah ia boleh diurus?
 • Mulakan menuliskan istilah yang berkaitan dengan soalan anda. Ini akan berguna untuk carian kemudian.
 • Jika anda mempunyai peluang, bincangkan topik anda dengan profesor anda.
 1. Tentukan skop kajian anda.

Berapa banyak kajian yang perlu anda lihat? Berapa komprehensif? Berapa tahun yang perlu dipertahankan?

Petua: Ini mungkin bergantung kepada tugasan anda. Berapa banyak sumber yang diperlukan oleh tugasan?

 1. Pilih pangkalan data yang akan anda gunakan untuk menjalankan carian anda.

Buat senarai pangkalan data yang akan anda cari. Ingat untuk memasukkan pangkalan data komprehensif seperti WorldCat dan Disertasi & Tesis, jika anda perlu.

Di mana untuk mencari pangkalan data:

 • Cari Pangkalan Data mengikut Subjek

Pangkalan Data UWF dikategorikan mengikut disiplin

 • Cari Pangkalan Data melalui Panduan Penyelidikan

Pustakawan membuat panduan penyelidikan untuk semua disiplin di kampus! Mengambil kesempatan daripada kepakaran mereka dan melihat strategi pencarian khusus disiplin yang mereka cadangkan!

 1. Lakukan carian anda dan cari kesusasteraan. Jejaki carian anda!
 • Semak abstrak kajian penyelidikan dengan teliti. Ini akan menjimatkan masa anda.
 • Tuliskan carian yang anda lakukan dalam setiap pangkalan data supaya anda boleh menduplikasinya jika anda perlu kemudian (atau elakkan carian mati-mati yang telah anda lupakan yang telah anda coba).
 • Gunakan bibliografi dan rujukan kajian penyelidikan yang anda temukan untuk mencari orang lain.
 • Tanyakan profesor atau sarjana anda di lapangan jika anda kehilangan kerja-kerja utama di lapangan.
 • Gunakan RefWorks untuk menjejaki kutipan penyelidikan anda. Lihat Tutorial RefWorks jika anda memerlukan bantuan.
 1. Semakan kesusasteraan.

Beberapa soalan untuk membantu anda menganalisis penyelidikan:

 • Apakah soalan penyelidikan kajian yang sedang anda tinjau? Apa yang penulis cuba cari?
 • Adakah penyelidikan yang dibiayai oleh sumber yang boleh mempengaruhi penemuan?
 • Apakah metodologi penyelidikan? Mengkaji tinjauan literaturnya, sampel dan pemboleh ubah yang digunakan, hasilnya, dan kesimpulannya. Adakah penyelidikan seolah-olah selesai? Bolehkah ia dilakukan dengan lebih baik? Apa lagi pertanyaan yang timbul?
 • Sekiranya terdapat kajian yang bercanggah, mengapa anda berfikir demikian?
 • Bagaimanakah penulis melihat di lapangan? Adakah kajian ini telah dipetik ?; jika ya, bagaimanakah ia dianalisis?

Petua:

 • Sekali lagi, tinjau abstrak dengan teliti.
 • Simpan nota berhati-hati supaya anda boleh menjejaki proses pemikiran anda semasa proses penyelidikan.
KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL