no comments

Tinjauan Literatur: Menjalankan & Menulis

Panduan ini akan memberikan tip penyelidikan dan penulisan untuk membantu pelajar menyelesaikan tugasan kajian literatur.

1. Pilih topik. Tentukan soalan penyelidikan anda.

Tinjauan literatur anda harus dipandu oleh pertanyaan penyelidikan pusat. Ingat, ia bukanlah koleksi kajian yang berkaitan dengan panjang di dalam bidang tetapi sebaliknya mewakili latar belakang dan perkembangan penyelidikan yang berkaitan dengan soalan penyelidikan tertentu, ditafsirkan dan dianalisis oleh anda dengan cara yang disintesis.

Petua:

Pastikan soalan penyelidikan anda tidak terlalu luas atau terlalu sempit. Adakah ia boleh diurus?
Mula menulis istilah yang berkaitan dengan soalan anda. Ini akan berguna untuk carian kemudian.
Jika anda mempunyai peluang, bincangkan topik anda dengan profesor anda.

2. Tentukan skop kajian anda.
Berapa banyak kajian yang perlu anda perhatikan? Betapa menyeluruhnya? Berapa tahun yang perlu dipertahankan?

Petua: Ini mungkin bergantung kepada tugasan anda. Berapa banyak sumber yang diperlukan oleh tugasan?

3. Pilih pangkalan data yang akan anda gunakan untuk melakukan carian anda.

Buat senarai pangkalan data yang akan anda cari. Ingat untuk memasukkan pangkalan data komprehensif seperti WorldCat dan Disertasi & Tesis, jika anda perlu.

Di mana untuk mencari pangkalan data:

Cari Pangkalan Data mengikut Subjek
Pangkalan Data UWF dikategorikan mengikut disiplin
Cari Pangkalan Data melalui Panduan Penyelidikan
Pustakawan membuat panduan penyelidikan untuk semua disiplin di kampus! Mengambil kesempatan daripada kepakaran mereka dan melihat strategi pencarian khusus disiplin yang mereka cadangkan!

4. Lakukan carian anda dan cari literatur. Jejaki carian anda!
Semak abstrak kajian penyelidikan dengan teliti. Ini akan menjimatkan masa anda.
Tuliskan carian yang anda lakukan dalam setiap pangkalan data supaya anda boleh menduplikasinya jika anda perlu kemudian (atau elakkan carian akhir yang telah anda lupakan yang telah anda coba).
Gunakan bibliografi dan rujukan kajian penyelidikan yang anda temukan untuk mencari orang lain.
Tanya profesor atau sarjana anda di lapangan jika anda kehilangan kerja-kerja utama di lapangan.
Gunakan RefWorks untuk menjejaki kutipan penyelidikan anda. Lihat Tutorial RefWorks jika anda memerlukan bantuan.

5. Mengkaji literatur.

Beberapa soalan untuk membantu anda menganalisis penyelidikan:

Apakah soalan penyelidikan kajian yang sedang anda tinjau? Apa yang penulis cuba cari?
Adakah penyelidikan yang dibiayai oleh sumber yang boleh mempengaruhi penemuan?
Apakah metodologi penyelidikan? Mengkaji tinjauan literaturnya, sampel dan pemboleh ubah yang digunakan, hasilnya, dan kesimpulannya. Adakah penyelidikan itu kelihatan lengkap? Bolehkah ia dilakukan dengan lebih baik? Apa lagi pertanyaan yang timbul?
Sekiranya terdapat kajian yang bercanggah, mengapa anda fikir demikian?
Bagaimanakah pengarang melihat di lapangan? Adakah kajian ini telah dipetik ?; jika ya, bagaimanakah ia dianalisis?

Petua:

Sekali lagi, semak semula abstrak dengan hati-hati.
Simpan nota berhati-hati agar anda boleh menjejaki proses pemikiran anda semasa proses penyelidikan.

 

SUMBER: University of West Florida

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL