no comments

Tiga Tip Tulis LR Yang Baik Dan Fokus

Tiga Tip Tulis LR Yang Baik Dan Fokus

Berikut adalah tips sebelum anda boleh menulis SOROTAN LITERATUR yang baik.

Tip 1.

Pastikan anda mempunyai sumber bacaan yang relevan.

Tip 2.

Bukan sahaja relevan tetapi juga anda perlu mengumpulkan sumber primer

(journal artikel) dan sumber sekunder (buku).

Sumber primer seperti journal akan memberikan anda sorotan literature yang mengandungi idea asas tentang teori yang melatari kajian andan kajian lain yang bekaitan. Teori ini selalunya dibincangkan dengan ringkas sahaja kerana journal artikel lebih mementingkan analisis data dan dapatan kajian.

Jurnal artikel akan memberikan anda kepelbagaian perspektif kajian dari pelbagai penyelidik, tetapi anda perlu fokuss kepada apa yang bakal anda kaji. Anda perlu baca dan kupas supaya semua kajian tersebut akan memantapkan kajian anda.

Tip 3

Dengan focus tersebut, barulah anda boleh dalami pembacaan jurnal artikel dan buku yang berkaitan.

Sumber : Dr. Othman Talib

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL