no comments

Tiga aspek menulis lagi kritis

Tiga aspek menulis lagi kritis.

 

  • Tidak menulis seperti ringkasan kajian secara diskriptif sahaja, kerana anda tidak perlu kritis untuk membuat demikian.
  • Menganalisis semua artikel-artikel yang relevan dan menintesiskan semula bagi menyokong dan menguatkan “thesis statement” atau kepentingan kajian anda dijalankan sambil memasukkan suara dan pemikiran anda sendiri. Ini yang penting ! Paling penting, menintesis akan mengelakkan LR anda kelihatan seperti ringkasan- ringkasan kajian lepas yang tidak jelas perkaitannya antara satu sama lain, termasuk kaitannya dengan kajian anda sendiri. Menintesiskan akan memberi ruang kepada suara dan pemikiran anda di “masukkan” dalam LR.
  • Jika perlu, gunakan kritikan oleh pakar dalam artikel yang established (bukan anda yang kritik) terhadap sesuatu isu, atau kelemahan dalam artikel yang lain, bertujuan menyokong keperluan dan relevansinya kajian anda. Analisis artikel sifu-sifu dalam bidang kajian anda.

Sumber : Dr. Othman Talib

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL