no comments

STRUKTUR DAN GAYA PENULISAN

Bermula Proses Cadangan

Seperti menulis surat akademik tetap, cadangan penyelidikan secara amnya dianjurkan dengan cara yang sama sepanjang disiplin sains sosial. Cadangan berbeza antara sepuluh dan dua puluh lima halaman panjangnya. Walau bagaimanapun, sebelum anda memulakan, baca tugas dengan teliti dan, jika ada sesuatu yang tidak jelas, tanyakan kepada profesor anda sama ada terdapat sebarang syarat khusus untuk menganjurkan dan menulis cadangan itu.

Tempat yang baik untuk bermula adalah bertanya kepada diri anda sendiri beberapa soalan:

 • Apa yang saya mahu belajar?
 • Kenapa topik itu penting?
 • Bagaimanakah ia penting dalam bidang-bidang yang diliputi dalam kelas saya?
 • Masalah apa yang akan membantu menyelesaikannya?
 • Bagaimanakah ia membina [dan semoga melampaui] penyelidikan yang telah dijalankan ke atas topik itu?
 • Apa sebenarnya yang perlu saya buat, dan bolehkah saya melakukannya pada masa yang ada?

Secara umumnya, cadangan penyelidikan yang menarik harus mendokumenkan pengetahuan anda mengenai topik ini dan menunjukkan semangat anda untuk menjalankan kajian. Pendekatan dengan niat untuk meninggalkan pembaca anda berasa seperti – “Wah, itulah idea menarik dan saya tidak sabar untuk melihat bagaimana keadaannya!”

Secara umumnya cadangan anda hendaklah termasuk bahagian berikut:

 1. Pengenalan

Dalam dunia pendidikan yang lebih tinggi, cadangan penyelidikan paling sering ditulis oleh para ulama mencari dana bantuan untuk projek penyelidikan atau langkah pertama dalam mendapatkan persetujuan untuk menulis disertasi doktor. Walaupun ini hanyalah tugasan kursus, melayan pengenalan anda sebagai padang permulaan idea atau pemeriksaan menyeluruh mengenai kepentingan masalah penyelidikan. Selepas membaca pengantar, pembaca anda bukan sahaja harus memahami apa yang anda mahu lakukan, tetapi mereka juga harus dapat memahami semangat anda untuk topik ini dan teruja tentang hasil yang mungkin dilakukan oleh kajian. Perhatikan bahawa kebanyakan cadangan tidak termasuk ringkasan [abstrak] sebelum pengenalan.

Fikirkan tentang pengenalan anda sebagai naratif bertulis dalam satu hingga tiga ayat yang dengan ringkas menjawab empat soalan berikut:

 1. Apakah masalah penyelidikan utama?
 2. Apakah topik kajian yang berkaitan dengan masalah itu?
 3. Kaedah apa yang harus digunakan untuk menganalisis masalah penyelidikan?
 4. Kenapa penyelidikan penting ini, apakah maksudnya, dan mengapa seseorang membaca cadangan mengenai hasil kajian yang dicadangkan itu?
 5. Latar Belakang dan Kepentingan

Bahagian ini boleh dilebarkan ke dalam pengenalan anda atau anda boleh membuat bahagian berasingan untuk membantu organisasi dan aliran naratif cadangan anda. Di sinilah anda menerangkan konteks cadangan anda dan terangkan dengan terperinci mengapa ia penting. Pendekatan penulisan bahagian ini dengan pemikiran bahawa anda tidak boleh menganggap pembaca anda akan mengetahui banyak masalah penyelidikan seperti yang anda lakukan. Perhatikan bahawa seksyen ini bukan satu esei yang akan mengatasi semua yang anda telah pelajari mengenai topik ini; Sebaliknya, anda mesti memilih apa yang relevan untuk membantu menjelaskan matlamat pengajian anda.

Untuk itu, semasa tidak ada peraturan yang keras dan cepat, anda harus cuba mengatasi beberapa atau semua perkara penting berikut:

 • Nyatakan masalah penyelidikan dan memberi penjelasan yang lebih terperinci tentang tujuan kajian daripada apa yang anda nyatakan dalam pengenalan. Ini amat penting sekiranya masalahnya kompleks atau beragam.
 • Hadirkan rasional kajian yang dicadangkan dan jelaskan mengapa ia patut dilakukan. Jawab “So What? Question [i.e., why should anyone care].
 • Huraikan isu atau masalah utama yang perlu ditangani oleh penyelidikan anda. Pastikan anda perhatikan bagaimana kajian yang dicadangkan anda membina pada andaian terdahulu mengenai masalah penyelidikan.
 • Terangkan bagaimana anda bercadang untuk menjalankan penyelidikan anda. Jelaskan dengan jelas sumber-sumber utama yang anda ingin gunakan dan terangkan bagaimana mereka akan menyumbang kepada analisis anda tentang topik itu.
 • Tetapkan sempadan penyelidikan yang anda usahakan untuk memberikan tumpuan yang jelas. Jika sesuai, nyatakan bukan sahaja apa yang akan anda pelajari, tetapi apa yang dikecualikan daripada kajian ini.
 • Sekiranya perlu, beri definisi konsep atau istilah utama.

III. Kajian Sastera

Disambungkan ke latar belakang dan kepentingan kajian anda adalah bahagian cadangan anda yang dikhaskan untuk semakan yang lebih disengaja dan sintesis kajian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penyelidikan yang sedang disiasat. Tujuan di sini adalah untuk meletakkan projek anda dalam keseluruhan keseluruhan yang sedang diterokai, sambil menunjukkan kepada pembaca bahawa kerja anda adalah asli dan inovatif. Fikirkan tentang soalan yang ditanya oleh penyelidik lain, kaedah apa yang telah mereka gunakan, dan apakah pemahaman anda tentang penemuan mereka dan, jika dinyatakan, cadangan mereka. Jangan takut untuk mencabar kesimpulan penyelidikan terdahulu. Menilai apa yang anda percaya hilang dan nyatakan bagaimana penyelidikan sebelum ini gagal untuk meneliti isu kajian yang secukupnya. Untuk maklumat lanjut mengenai penulisan ulasan literature.

Oleh kerana semakan kesusasteraan adalah maklumat yang padat, adalah penting bahawa bahagian ini berstruktur secara bijak untuk membolehkan pembaca memahami argumen-argumen utama yang menyokong kajian anda berkaitan dengan penyelidik lain. Strategi yang baik adalah memecahkan kesusasteraan ke dalam “kategori konseptual” [tema] daripada menggambarkan kumpulan bahan secara sistematik satu demi satu. Perhatikan bahawa kategori konseptual secara amnya mendedahkan diri mereka selepas anda membaca sebahagian besar kesusasteraan yang bersangkutan mengenai topik anda sehingga menambahkan kategori baru adalah proses penemuan yang sedang berjalan ketika anda membaca lebih banyak kajian. Bagaimanakah anda mengetahui bahawa anda telah merangkumi kategori konseptual utama yang mendasari kesusasteraan penyelidikan? Umumnya, anda boleh yakin bahawa semua kategori konseptual penting telah dikenalpasti jika anda mula melihat pengulangan dalam kesimpulan atau cadangan yang sedang dibuat.

Untuk membantu merangka kajian literatur cadangan anda, berikut adalah “lima C” untuk menulis kajian literatur:

 1. Cite, supaya fokus utama pada kesusasteraan berkaitan dengan masalah penyelidikan anda.
 2. Bandingkan (Compare) pelbagai hujah, teori, metodologi, dan penemuan yang dinyatakan dalam kesusasteraan: apa yang disepakati penulis? Siapa yang menggunakan pendekatan yang sama untuk menganalisis masalah penyelidikan?
 3. Berbeza (Contrast) dengan pelbagai hujah, tema, metodologi, pendekatan, dan kontroversi yang dinyatakan di dalam kesusasteraan: apakah bidang-bidang utama ketidaksepakatan, kontroversi, atau perdebatan?
 4. Kritik (Critique) kesusasteraan: Argumen-argumen mana yang lebih persuasif, dan mengapa? Pendekatan, penemuan, metodologi yang mana yang paling dipercayai, sah, atau sesuai, dan mengapa? Beri perhatian kepada kata kerja yang anda gunakan untuk menerangkan apa yang dikatakan oleh pengarang / tidak [mis., Menegaskan, menunjukkan, berpendapat, dsb.].
 5. Sambungkan (Connect) kesusasteraan ke kawasan penyelidikan dan penyiasatan anda sendiri: bagaimanakah kerja anda sendiri dapat diperolehi, berlepas, menyatukan, atau menambah perspektif baru kepada apa yang telah dikatakan dalam kesusasteraan?
 6. Reka Bentuk dan Kaedah Penyelidikan

Bahagian ini mestilah ditulis dengan baik dan tersusun secara logik kerana anda tidak melakukan penyelidikan, namun, pembaca anda perlu yakin bahawa ia patut diikuti. Pembaca tidak akan mempunyai hasil kajian dari mana untuk menilai sama ada pilihan metodologi anda adalah yang betul. Oleh itu, matlamat di sini adalah untuk meyakinkan pembaca bahawa reka bentuk penyelidikan dan kaedah analisis keseluruhan anda akan menangani masalah dengan betul dan kaedah tersebut akan memberikan cara untuk mentafsirkan hasil yang berpotensi dengan berkesan. Reka bentuk dan kaedah anda sepatutnya tidak terikat dengan tujuan khusus kajian anda.

Huraikan reka bentuk penyelidikan secara keseluruhan dengan membina dan melukis contoh-contoh dari tinjauan anda terhadap kesusasteraan. Pertimbangkan bukan sahaja kaedah yang digunakan oleh penyelidik lain tetapi kaedah perhimpunan data yang belum digunakan tetapi mungkin boleh. Menjadi khusus mengenai pendekatan metodologi yang anda bercadang untuk mengambil maklumat, teknik yang anda akan gunakan untuk menganalisis data, dan ujian keabsahan luar yang anda lakukan sendiri [iaitu, kepercayaan yang boleh anda umumkan dari kajian anda kepada yang lain orang, tempat, peristiwa, dan / atau tempoh masa].

Apabila menerangkan kaedah yang anda akan gunakan, pastikan untuk melindungi perkara berikut:

 • Tentukan operasi penyelidikan yang akan anda lakukan dan cara anda akan mentafsirkan hasil operasi ini berkaitan dengan masalah penyelidikan. Jangan hanya menghuraikan apa yang anda ingin capai daripada menggunakan kaedah yang anda pilih, tetapi nyatakan bagaimana anda akan menghabiskan masa anda semasa memohon kaedah ini [mis., Teks pengekodan daripada temu bual untuk mencari kenyataan mengenai keperluan untuk mengubah kurikulum sekolah; menjalankan regresi untuk menentukan sama ada terdapat hubungan antara pengiklanan kempen di laman media sosial dan hasil pilihan raya di Eropah].
 • Perlu diingat bahawa metodologi bukan hanya senarai tugasan; ia adalah satu hujah tentang mengapa tugas-tugas ini menambah cara terbaik untuk menyiasat masalah penyelidikan. Ini adalah satu perkara yang penting kerana penyenaraian tugas yang dilakukan semata-mata tidak menunjukkan bahawa secara kolektif mereka menangani masalah penyelidikan dengan berkesan. Pastikan anda menerangkan ini.
 • Mengantisipasi dan mengakui sebarang halangan dan perangkap yang berpotensi dalam menjalankan rancangan penyelidikan anda dan menerangkan bagaimana anda merancang untuk mengatasinya. Tiada kaedah yang sempurna supaya anda perlu menerangkan di mana anda percaya terdapat cabaran dalam mendapatkan data atau mengakses maklumat. Ia adalah lebih baik untuk mengakui ini daripada membesarkan pembaca anda.
 1. Pengenaan dan implikasi awal

Hanya kerana anda tidak perlu melakukan kajian dan menganalisis hasilnya, itu tidak bermakna anda boleh melangkau bercakap mengenai proses analisis dan implikasi yang berpotensi. Tujuan seksyen ini adalah untuk memperdebatkan bagaimana dan dengan cara bagaimana anda mempercayai penyelidikan anda akan memperhalusi, menyemak semula, atau melanjutkan pengetahuan sedia ada di kawasan subjek yang sedang disiasat. Bergantung kepada matlamat dan objektif kajian anda, terangkan bagaimana keputusan yang dijangkakan akan memberi kesan kepada penyelidikan, teori, amalan, bentuk campur tangan, atau pembuatan dasar yang akan datang. Perhatikan bahawa perbincangan sedemikian mungkin mempunyai substantif [dasar baru yang berpotensi], teori [pemahaman baru yang berpotensi], atau kaedah [kaedah baru berpotensi untuk menganalisis].

Apabila memikirkan implikasi potensi kajian anda, tanyakan soalan berikut:

 • Apa yang mungkin bermakna hasilnya berkaitan dengan kerangka teoretis yang menyokong kajian ini?
 • Apakah cadangan untuk penyelidikan berikutnya boleh timbul daripada hasil potensi kajian ini?
 • Apa yang akan bermakna kepada para pengamal dalam tetapan semula jadi di tempat kerja mereka?
 • Adakah keputusan mempengaruhi program, kaedah, dan / atau bentuk campur tangan?
 • Bagaimanakah hasilnya dapat menyumbang kepada penyelesaian masalah sosial, ekonomi, atau jenis lain?
 • Adakah keputusan mempengaruhi keputusan dasar?
 • Dalam cara manakah individu atau kumpulan mendapat faedah sekiranya kajian anda dijalankan?
 • Apa yang akan diperbaiki atau diubah akibat penyelidikan yang dicadangkan?
 • Bagaimanakah keputusan kajian akan dilaksanakan, dan inovasi apa yang bakal berlaku?

NOTA: Seksyen ini tidak boleh menyelidiki spekulasi, pendapat, atau digubal tanpa bukti. Tujuannya adalah untuk merenung jurang-jurang atau kawasan-kawasan yang tidak dapat difahami dari kesusasteraan semasa dan terangkan bagaimana penyelidikan yang dicadangkan menyumbang kepada pemahaman baru mengenai masalah penyelidikan sekiranya kajian itu dilaksanakan seperti yang dirancang.

 1. Kesimpulannya

Kesimpulannya mengulangi kepentingan atau kepentingan cadangan anda dan memberikan ringkasan ringkas keseluruhan kajian. Seksyen ini sepatutnya hanya satu atau dua perenggan yang panjang, menekankan mengapa masalah penyelidikan patut disiasat, mengapa kajian penyelidikan anda unik, dan bagaimana ia harus memajukan pengetahuan yang sedia ada.

Seseorang yang membaca seksyen ini harus pergi dengan pemahaman tentang:

 • Mengapa kajian itu perlu dilakukan,
 • Tujuan khusus kajian ini dan soalan penyelidikan yang cuba dijawab,
 • Keputusan mengapa reka bentuk dan kaedah penyelidikan digunakan di mana pilihan yang dipilih,
 • Implikasi yang berpotensi muncul dari kajian yang dicadangkan mengenai masalah penyelidikan, dan
 • Pengertian bagaimana kajian anda sesuai dalam biasiswa yang lebih luas mengenai masalah penyelidikan.

VII. Citations

Seperti mana-mana kertas penyelidikan ilmiah, anda mesti menyebutkan sumber yang anda gunakan dalam menyusun cadangan anda. Dalam cadangan penyelidikan standard, bahagian ini boleh mengambil dua bentuk, jadi rujuk kepada profesor anda mengenai mana yang lebih disukai.

 1. Rujukan – hanya menyenaraikan kesusasteraan yang anda gunakan atau dinamakan dalam cadangan anda.
 2. Bibliografi – menyenaraikan semua yang anda gunakan atau dikemukakan dalam cadangan anda, dengan petikan tambahan kepada mana-mana sumber utama yang relevan untuk memahami masalah penyelidikan.

Dalam kedua-dua kes, bahagian ini harus memberi kesaksian kepada fakta bahawa anda telah melakukan kerja persiapan yang mencukupi untuk memastikan projek itu dapat melengkapkan dan tidak menduplikasi usaha penyelidik lain. Mulakan halaman baru dan gunakan tajuk “Rujukan” atau “Bibliografi” yang berpusat di bahagian atas halaman. Kerja-kerja yang telah disebutkan hendaklah sentiasa menggunakan format standard yang mengikuti gaya penulisan yang disarankan oleh disiplin kursus anda [iaitu, pendidikan = APA; sejarah = Chicago, dll] atau yang lebih disukai oleh profesor anda. Seksyen ini biasanya tidak dikira ke arah jumlah keseluruhan halaman cadangan penyelidikan anda.

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL