no comments

Struktur dan Gaya Penulisan Cadangan Penyelidikan

Memulakan Proses Cadangan

Seperti menulis makalah akademik, cadangan penyelidikan umumnya disusun dengan cara yang sama di kebanyakan bidang sains sosial. Teks cadangan penyelidikan biasanya berbeza panjangnya antara sepuluh hingga tiga puluh lima halaman, diikuti dengan senarai rujukan. Namun, sebelum anda memulakannya, baca tugasan dengan teliti dan, jika ada yang kelihatan tidak jelas, tanyakan kepada penyelia anda sama ada terdapat syarat khusus untuk mengatur dan menulis cadangan tersebut.

Tempat yang baik untuk bermula adalah dengan bertanya kepada diri sendiri beberapa soalan:

 • Apa yang saya mahu kaji?
 • Mengapa topik itu penting?
 • Bagaimana ia penting dalam bidang subjek yang diliputi dalam bidang saya?
 • Masalah apa yang akan diselesaikan?
 • Bagaimanakah ia dapat membangunkanpenyelidikan yang telah dilakukan mengenai topik ini?
 • Apa sebenarnya yang harus saya rancangkan, dan bolehkah saya menyelesaikannya pada masa yang ada?

Secara umum, cadangan penyelidikan yang menarik harus mendokumentasikan pengetahuan anda mengenai topik ini dan menunjukkan semangat anda untuk menjalankan kajian ini. Mendekatinya dengan tujuan agar pembaca anda merasa seperti, “Wah, itu idea yang menarik dan saya tidak sabar untuk melihatnya!”

Cadangan penyelidikan mestilah merangkumi bahagian-bahagian berikut:

I. Pengenalan

Dalam dunia pendidikan yang sebenar, cadangan penyelidikan paling sering ditulis oleh para sarjana yang mencari dana geran untuk projek penyelidikan atau ianya merupakan langkah pertama untuk mendapatkan kelulusan untuk menulis disertasi doktoral. Walaupun ia hanya tugasan kursus, anggap pengenalan anda sebagai permulaan idea atau pemeriksaan menyeluruh mengenai kepentingan masalah penyelidikan. Setelah membaca pendahuluan, pembaca anda bukan sahaja harus memahami apa yang anda mahu lakukan, tetapi mereka juga harus dapat memperoleh rasa minat anda terhadap topik ini dan berasa puas hati dengan kemungkinan hasil kajian ini. Perhatikan bahawa kebanyakan cadangan penyelidikan tidak merangkumi abstrak sebelum pengenalan.

Fikirkan tentang pengenalan anda sebagai naratif yang ditulis dalam dua hingga empat perenggan yang secara ringkas menjawab empat soalan berikut:

1) Apakah masalah penyelidikan utama?

2) Apakah topik kajian yang berkaitan dengan masalah kajian itu?

3) Kaedah apa yang harus digunakan untuk menganalisis masalah kajian?

4) Mengapa kajian ini penting, apa kepentingannya, dan mengapa seseorang yang membaca cadangan penyelidikan ini akan mengambil kisah dengan hasil kajian yang dicadangkan?

 

II. Latar Belakang dan Kepentingan

Di sinilah anda menerangkan konteks cadangan anda dan menerangkan secara terperinci mengapa ia penting. Ini boleh disatukan ke dalam pengenalan anda atau anda boleh membuat bahagian yang terpisah untuk membantu pengorganisasian dan aliran naratif cadangan anda. Pendekatan menulis bahagian ini dengan pemikiran bahawa anda tidak boleh menganggap pembaca anda akan mengetahui banyak tentang masalah penyelidikan seperti yang anda lakukan. Perhatikan bahawa bahagian ini bukan karangan yang membahas semua yang anda pelajari mengenai topik tersebut; sebaliknya, anda mesti memilih yang paling relevan dalam menerangkan tujuan penyelidikan anda.

Untuk itu, walaupun tidak ada peraturan yang ditentukan untuk menentukan kepentingan kajian yang anda cadangkan, anda harus berusaha menangani beberapa atau semua perkara berikut:

– Nyatakan masalah kajian dan berikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai tujuan kajian daripada apa yang anda nyatakan dalam pendahuluan. Ini amat penting jika masalahnya kompleks atau pelbagai aspek.

– Kemukakan rasional kajian yang anda cadangkan dan jelaskan mengapa perlu dilakukan; pastikan untuk menjawab soalan “so what?” “Jadi Apa?” [iaitu, mengapa ada orang yang peduli].

– Huraikan beberapa masalah atau masalah utama yang harus ditangani oleh penyelidikan anda. Ini boleh berbentuk soalan yang akan ditangani. Pastikan anda memerhatikan bagaimana kajian yang anda cadangkan berdasarkan andaian sebelumnya mengenai masalah penyelidikan.

– Terangkan kaedah yang anda rancang untuk digunakan bagi menjalankan penyelidikan anda. Kenali dengan jelas sumber utama yang ingin anda gunakan dan terangkan bagaimana sumber tersebut akan menyumbang kepada analisis topik anda.

– Huraikan batasan penyelidikan yang anda cadangkan untuk memberikan fokus yang jelas. Sekiranya sesuai, nyatakan bukan hanya apa yang anda rencanakan untuk belajar, tetapi aspek apa dari masalah penyelidikan yang akan dikecualikan dari kajian anda.

– Sekiranya perlu, berikan definisi konsep atau istilah utama.

 

III. Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur kebiasaannya terhubung dengan latar belakang dan kepentingan kajian anda yang dikhaskan untuk tinjauan dan sintesis kajian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penyelidikan yang sedang disiasat. Tujuannya di sini adalah meletakkan projek anda dalam keseluruhan yang sedang diterokai, sambil menunjukkan kepada pembaca bahawa karya anda adalah asli dan inovatif. Fikirkan tentang soalan apa yang ditanyakan oleh penyelidik lain, kaedah apa yang telah mereka gunakan dan apa pemahaman anda mengenai penemuan mereka serta cadangan penyelidikan akan datang.

Oleh kerana tinjauan literatur mempunyai maklumat yang padat, sangat penting bahagian ini disusun secara baik untuk membolehkan pembaca memahami hujah-hujah utama yang menyokong kajian anda yang berkaitan dengan kajian penyelidik lain. Strategi yang baik adalah mengorganisasikan literatur menjadi “kategori konseptual” [tema] daripada menggambarkan kumpulan bahan secara sistematik atau kronologi satu demi satu. Perhatikan bahawa kategori konseptual secara umum dinyatakan setelah anda membaca sebahagian besar literatur yang berkaitan dengan topik anda, maka menambahkan kategori baru adalah proses penemuan yang sedang berjalan semasa anda mengkaji lebih banyak kajian. Bagaimana anda tahu bahawa anda telah merangkumi kategori konsep utama yang mendasari literatur penyelidikan? Secara amnya, anda boleh yakin bahawa semua kategori konseptual yang penting telah dikenal pasti jika anda mula melihat pengulangan dalam kesimpulan atau cadangan yang sedang dibuat.

CATATAN: Jangan segan untuk mencabar kesimpulan yang dibuat dalam penyelidikan sebelumnya sebagai asas untuk menyokong keperluan cadangan anda. Tentukan apa yang anda percaya sesuatu yang tiada dan nyatakan bagaimana penyelidikan sebelumnya gagal meneliti isu yang akan ditangani oleh kajian anda dengan secukupnya.

Untuk membantu menyusun kajian cadangan anda terhadap penyelidikan sebelumnya, pertimbangkan “lima C” untuk menulis tinjauan literatur iaitu (Cite, Compare, Contrast, Critique, Connect):

 • Cite (Petikan):untuk memastikan fokus utama pada literatur yang berkaitan dengan masalah penyelidikan anda.
 • Compare (Bandingkan): Bandingkanpelbagai hujah, teori, metodologi, dan penemuan yang dinyatakan dalam literatur: apa yang dipersetujui oleh penulis? Siapa yang menggunakan pendekatan serupa untuk menganalisis masalah penyelidikan?
 • Contrast (Kontras): Kontraspelbagai hujah, tema, metodologi, pendekatan, dan kontroversi yang dinyatakan dalam literatur: terangkan apakah bidang utama perselisihan, kontroversi, atau perdebatan di kalangan para sarjana?
 • Critique (Mengkritik): Mengkritikliteratur: Hujah mana yang lebih meyakinkan, dan mengapa? Pendekatan, penemuan, dan metodologi mana yang paling boleh dipercayai, sah, atau sesuai, dan mengapa? Perhatikan kata kerja yang anda gunakan untuk menerangkan apa yang dikatakan / dilakukan oleh pengarang [contoh: Menegaskan, menunjukkan, berpendapat, dll].
 • Connect (Sambung): Sambungkan literatur ke bidang penyelidikan anda sendiri: bagaimana hasil karya anda sendiri,mensintesis, atau menambah perspektif baru terhadap apa yang telah dinyatakan dalam literatur?

 

IV. Reka Bentuk dan Kaedah Penyelidikan

Bahagian ini mesti ditulis dengan baik dan disusun secara logik kerana anda sebenarnya tidak membuat kajian, namun pembaca anda mesti yakin bahawa ia patut dikaji. Pembaca tidak akan pernah mendapat hasil kajian untuk menilai sama ada pilihan metodologi anda adalah pilihan yang betul. Oleh itu, objektif di sini adalah untuk meyakinkan pembaca bahawa reka bentuk penyelidikan keseluruhan dan kaedah analisis yang dicadangkan akan menangani masalah dengan betul dan kaedah tersebut akan memberi kaedah untuk menafsirkan hasil yang berpotensi secara berkesan. Reka bentuk dan kaedah anda harus terikat dengan tujuan khusus kajian anda.

Huraikan keseluruhan reka bentuk penyelidikan dengan membina dan mengambil contoh dari tinjauan literatur anda. Pertimbangkan bukan sahaja kaedah yang telah digunakan oleh penyelidik lain tetapi juga kaedah pengumpulan data yang belum digunakan tetapi mungkin juga boleh dilakukan. Jadilah spesifik mengenai pendekatan metodologi yang anda rencanakan untuk memperoleh maklumat, teknik yang akan anda gunakan untuk menganalisis data, dan ujian kesahan luaran yang anda buat sendiri [iaitu, kebolehpercayaan yang boleh anda umumkan dari kajian anda kepada lain-lain orang, tempat, peristiwa, dan / atau jangka masa].

Semasa menerangkan kaedah yang akan anda gunakan, pastikan untuk merangkumi perkara berikut:

– Nyatakan proses penyelidikan yang akan anda laksanakan dan cara anda akan menafsirkan hasil yang diperoleh berkaitan dengan masalah penyelidikan. Jangan hanya menerangkan apa yang ingin anda capai dengan menggunakan kaedah yang anda pilih, tetapi nyatakan bagaimana anda akan menghabiskan masa anda sambil menggunakan kaedah ini [contoh: Mengekod teks dari temu ramah untuk mencari pernyataan mengenai keperluan mengubah kurikulum sekolah; menjalankan regresi untuk menentukan apakah ada hubungan antara iklan kempen di laman media sosial dan hasil pilihan raya].

– Perlu diingat bahawa metodologi bukan hanya senarai tugas; ini adalah hujah mengapa tugas-tugas ini menambah kaedah terbaik untuk menyiasat masalah penyelidikan. Ini adalah titik penting kerana penyenaraian tugas yang harus dilakukan tidak menunjukkan bahawa, secara kolektif, ianya menangani masalah penyelidikan secara berkesan. Pastikan anda menerangkan perkara ini dengan jelas.

– Nantikan dan ketahui kemungkinan rintangan dan permasalahan dalam melaksanakan reka bentuk penyelidikan anda dan terangkan bagaimana anda merancang untuk mengatasinya. Tidak ada kaedah yang sempurna, jadi anda perlu menerangkan di mana anda percaya cabaran mungkin ada dalam memperoleh data atau mengakses maklumat. Lebih baik anda mengakuinya.

 

V. Anggapan dan Implikasi Awal

Hanya kerana anda tidak perlu benar-benar melakukan kajian dan menganalisis hasilnya, tidak bermaksud anda boleh melewatkan pembicaraan mengenai proses analisis dan kemungkinan implikasi kajian. Tujuan bahagian ini adalah untuk memberi hujah bagaimana dan dengan cara apa anda percaya bahawa penyelidikan anda akan menyempurnakan, menyemak semula, atau memperluas pengetahuan yang ada dalam bidang yang dikaji. Bergantung pada tujuan dan objektif kajian anda, jelaskan bagaimana hasil yang diharapkan dapat mempengaruhi penyelidikan, teori, praktik, bentuk intervensi, atau pembuatan polisi di masa depan. Perhatikan bahawa perbincangan seperti itu mungkin mempunyai makna [dasar baru yang berpotensi], teoritis [pemahaman baru yang berpotensi], atau metodologi [cara baru untuk menganalisis] kepentingan.

Semasa memikirkan kemungkinan implikasi kajian anda, ajukan soalan berikut:

– Apa maksud hasil kajian anda dalam mencabar kerangka teori dan andaian yang menyokong kajian ini?

– Apa cadangan untuk penyelidikan seterusnya yang mungkin timbul dari hasil kajian yang berpotensi?

– Apa makna hasil kajian anda bagi para pengamal di persekitaran semula jadi atau di tempat kerja mereka?

– Adakah hasil kajian anda boleh  mempengaruhi program, kaedah, dan / atau bentuk intervensi?

– Bagaimana hasil kajian anda dapat menyumbang kepada penyelesaian masalah sosial, ekonomi, atau jenis lain?

– Adakah hasil kajian anda mempengaruhi keputusan dasar?

– Dengan cara apa individu atau kumpulan mendapat manfaat sekiranya kajian anda diteruskan?

– Apa yang akan diperbaiki atau diubah sebagai hasil kajian yang dicadangkan?

– Bagaimana hasil kajian akan dilaksanakan dan inovasi atau wawasan transformatif apa yang dapat muncul dari proses pelaksanaannya?

CATATAN: Bahagian ini tidak boleh membahas spekulasi, pendapat, atau dirumuskan berdasarkan bukti yang tidak jelas. Tujuannya adalah untuk merenung jurang atau bidang yang kurang didedahkan dalam literatur semasa dan menerangkan bagaimana penyelidikan yang anda cadangkan menyumbang kepada pemahaman baru mengenai masalah penyelidikan sekiranya kajian dilaksanakan seperti yang dirancang.

 

VI. Kesimpulan

Bahagian kesimpulan mengulangi kepentingan atau signifikan cadangan penyelidikan anda dan memberikan ringkasan keseluruhan kajian. Bahagian ini mestilah panjang hanya satu atau dua perenggan yang menekankan mengapa masalah penyelidikan patut dikaji, mengapa penyelidikan anda unik, dan bagaimana ia dapat memajukan pengetahuan yang ada.

Seseorang yang membaca bahagian ini harus memahami dengan jelas:

– Mengapa kajian harus dilakukan,

– Tujuan khusus kajian dan persoalan kajian yang cuba dijawab,

– Keputusan mengapa reka bentuk dan kaedah penyelidikan mana yang dipilih berbanding pilihan lain,

– Potensi implikasi yang timbul dari cadangan kajian anda mengenai masalah penyelidikan,

– Bagaimana kajian anda sesuai dengan pengetahuan yang lebih luas mengenai masalah penyelidikan.

 

VII. Petikan

Seperti mana-mana kertas penyelidikan ilmiah, anda mesti menyebut sumber yang anda gunakan. Dalam cadangan penyelidikan standard, bahagian ini boleh mengambil dua bentuk, jadi berunding dengan penyelia anda tentang mana yang boleh diguna pakai.

 • Rujukan – hanya menyenaraikan literatur yang sebenarnya anda gunakan atau disebutkan dalam cadangan anda.
 • Bibliografi – menyenaraikan semua yang anda gunakan atau disebutkan dalam cadangan anda, dengan petikan tambahan kepada mana-mana sumber utama yang relevan untuk memahami masalah penyelidikan.

Dalam kedua-dua kes ini, bahagian ini harus memberi kesaksian bahawa anda telah melakukan cukup banyak persediaan untuk memastikan projek tersebut dapat melengkapkan dan tidak hanya menggandakan usaha penyelidik lain. Mulakan halaman baru dan gunakan tajuk “Rujukan” atau “Bibliografi” yang berpusat di bahagian atas halaman. Karya yang dikutip harus selalu menggunakan format standard yang mengikut gaya penulisan yang disarankan oleh disiplin kursus anda. Bahagian ini biasanya tidak dikira jumlah keseluruhan halaman cadangan penyelidikan anda.

 

Sumber: libguides.usc.edu

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL