no comments

STATISTIK DESKRIPTIF DAN MENTAFSIR STATISTIK

Statistik deskriptif berguna untuk menerangkan ciri-ciri asas data, sebagai contoh, ringkasan statistik untuk pembolehubah skala dan ukuran data. Dalam kajian penyelidikan dengan data besar, statistik ini dapat membantu kami untuk menguruskan data dan membentangkannya dalam jadual ringkasan. Sebagai contoh, dalam perlawanan kriket, mereka dapat membantu kami menguruskan rekod pemain dan juga membantu kami membandingkan rekod satu pemain dengan rekod pemain lain.

Jenis Statistik Deskriptif

1. Mengukur kecenderungan utama: Ukuran kecenderungan pusat mengukur nilai purata sampel. Dalam statistik deskriptif, terdapat dua jenis purata: yang pertama ialah purata matematik dan yang kedua ialah purata kedudukan.

Purata matematik terdiri daripada tiga jenis: min aritmetik, mean geometrik, dan mean harmonik. Maksud aritmetik adalah ukuran paling banyak digunakan untuk kecenderungan utama; ia boleh didapati dengan menambah semua item siri dan membahagikan jumlah ini dengan jumlah item. Dalam statistik deskriptif, mean geometrik ditakrifkan sebagai akar ke-n bagi semua nilai n pemboleh ubah. Dalam statistik deskriptif, mean geometrik digunakan apabila item dalam siri ini sangat besar. Maksud harmonik didefinisikan sebagai timbal balik item tersebut. Maksud harmonik berguna dalam mencari purata yang melibatkan kelajuan, masa, harga dan nisbah.

Terdapat dua jenis purata kedudukan: median dan mod. Median adalah nilai purata siri di mana separuh nilai kurang daripada median dan separuh nilai lebih besar daripada median. Mod, purata kedudukan kedua, menunjukkan frekuensi yang lebih tinggi dalam siri ini.

2. Pengukuran penyebaran: Dalam statistik deskriptif, kita dapat menghuraikan data selanjutnya dengan mengukur penyebaran. Biasanya julat sisihan dan varians piawai digunakan untuk mengukur penyebaran. Dalam statistik deskriptif, julat ditakrifkan sebagai perbezaan antara nilai tertinggi dan paling rendah. Penyimpangan dan varians piawai biasanya digunakan untuk mengukur penyebaran. Penyimpangan piawai juga dipanggil penyimpangan sisihan akar min. Varians juga digunakan untuk mengukur penyebaran, yang hanya dapat diperoleh dari kuadrat sisihan piawai.

Statistik Deskriptif dalam SPSS

Seperti yang telah kita huraikan, statistik deskriptif digunakan terutamanya untuk meringkaskan data. SPSS adalah perisian statistik yang digunakan untuk mengira statistik deskriptif. Dalam SPSS, kita perlu melakukan langkah-langkah berikut:

1.Dari menu permulaan, klik pada menu “SPSS.”
2.Pilih “statistik deskriptif” dari menu analisis. Setelah mengklik menu statistik deskriptif, menu lain akan muncul.
3.Dari tetingkap ini, pilih pembolehubah yang kami mahu mengira statistik deskriptif dan seretnya ke tetingkap berubah. Klik pada pilihan dan pilih statistik deskriptif. Selepas itu, klik butang “OK”. Tetingkap hasil akan muncul dan jadual statistik keputusan deskriptif di atas akan dipaparkan.

Jadual ini meringkaskan semua data mentah dalam bentuk jadual; statistik deskriptif ini juga digunakan untuk perbandingan.

Jawatankuasa anda dan pembaca profesional yang lain dalam disertasi anda akan ingin mengetahui susunan sampel anda dan tanggapan terhadap soalan-soalan di dalam instrumen anda. Perunding statistik kami akan menjalankan statistik deskriptif ini untuk anda, termasuk penjelasan bertulis tentang statistik deskriptif, jadual statistik deskriptif, dan angka statistik deskriptif yang sesuai, semuanya dalam format APA dengan perhatian khusus terhadap keperluan institusi anda. Statistik deskriptif adalah penting untuk menentukan kesahihan sampel anda sebagai perwakilan penduduk sampel. Termasuk dalam disertasi ini akan membolehkan perbandingan kepada kajian yang serupa, sementara meletakkan hasil anda dalam perspektif.

Sumber : https://www.statisticssolutions.com/

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL