no comments

SEM secara amnya dibahagikan kepada SEM / PLS-SEM

SEM secara amnya dibahagikan kepada SEM / PLS-SEM berasaskan variasi (contohnya SmartPLS) dan SEM berasaskan Kovarians. SEM berasaskan variasi contohnya. SmartPLS boleh digunakan untuk penyelidikan penerokaan manakala SEM berasaskan Kovarians digunakan untuk penyelidikan / analisis pengesahan.

Berikut menunjukkan perbezaan antara 2 SEM secara umum:

1) Objektif

SEM berasaskan variasi – Fokus pada ramalan konstruk i.e. varians dijelaskan

SEM berasaskan kovarians – Fokus pada kovarians iaitu penjelasan mengenai hubungan barangan

2) Rawatan Teori

SEM berasaskan variasi – Penerokaan Teori

SEM berasaskan kovarians – Pengesahan Teori i.e. memerlukan teori awal yang kukuh & soal selidik yang ditetapkan

3) Saiz sampel

SEM berasaskan variasi – Menyokong sampel kecil contohnya. <100

SEM berasaskan kovarians – Perlu contoh yang besar contohnya. > = 300

4) Jenis Data

SEM berasaskan variasi – Menyokong kedua-dua jenis data metrik & bukan metrik

SEM berasaskan kovarians – Hanya menyokong jenis data metrik

5) Membina Jenis

SEM berasaskan variasi – Menyokong kedua-dua bentuk reflektif & formatif

SEM berasaskan kovarians – Sokongan hanya pembinaan yang mencerminkan

6) Membina Hubungan Perkara

SEM berasaskan variasi – Sokongan Membina dengan item tunggal

SEM berasaskan kovarians – Sokongan Bina dengan tiga item & ke atas

7) Nilai yang Hilang

SEM berasaskan variasi – Sokongan data set dengan nilai yang hilang

SEM berasaskan kovarians – Perlu mengatasi nilai-nilai yang hilang sebelum analisis

8) Kewujudan Multi-kolariti

SEM berasaskan variasi – Set data sokongan dengan multi-kolariti

SEM berasaskan kovarians – Perlu untuk menangani pelbagai kolonariti sebelum analisis

Sumber : researchgate

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL