no comments

Relaibility dan Validity dalam Reka Bentuk Soal Selidik

Apa Yang Anda Ukur

Kebolehpercayaan dan Kesahihan dalam Reka Bentuk Soal Selidik

Dalam organisasi dunia saat ini memerlukan matlamat dan sasaran strategik dan pengukuran yang jelas diperlukan untuk menilai kemajuan ke arah matlamat ini. Sesetengah sasaran ini mudah dijelaskan dan pengukuran adalah jelas, terutamanya matlamat kewangan tertentu, pengeluaran dan sasaran kawalan kualiti. Walau bagaimanapun beberapa aspek yang paling penting dalam organisasi yang berfungsi dengan baik adalah lebih kompleks untuk diukur. Sebagai contoh, iklim dan budaya sesebuah organisasi diketahui menjadi pusat untuk mengoptimumkan kesejahteraan pekerja, produktiviti dan inovasi. Begitu juga, adalah penting untuk memilih eksekutif atau pekerja dengan ciri-ciri dan dinamik ciri tertentu untuk mereka berfungsi dengan berkesan dalam peranan mereka. Tidak seperti pendapatan tahunan atau pengeluaran, yang boleh diukur secara langsung, banyak aspek psikologi sesebuah organisasi adalah “membina tidak ketara” dan hanya dapat diukur secara tidak langsung.

 

Contoh klasik dari pembinaan tidak ketara adalah Quotient Intelligence (IQ). Kebanyakan kita bersetuju bahawa terdapat perkara seperti kecerdasan – dan bahawa sesetengah orang mempunyai lebih daripada yang lain! Tetapi tidak seperti ketinggian atau berat badan itu tidak dapat diukur dengan ukuran pita atau satu set tangga bilik mandi.

 

Memikirkan Apa yang Anda Mahu Ukur

 

Selalunya langkah pertama dalam mengukur pembinaan tidak ketara adalah dengan Definisi Operasi. Ini bermakna mendefinisikan apa yang dibina, apa yang ada dan apa langkahnya. Peringkat ini cenderung untuk memasukkan semakan kajian terdahulu mengenai topik ini untuk mengenal pasti apa yang diketahui tentang subjek dan bagaimana orang telah cuba mengukurnya pada masa lalu.

 

Dalam jenis kerja ini, pelanggan kami biasanya mempunyai model tentang apa yang membentuknya, atau kami dapat membantu mereka mengembangkannya. Sebagai contoh rekaan, mereka mungkin ingin mengukur Keberkesanan Organisasi dan mereka hipotesis bahawa ia terdiri daripada empat ciri organisasi: Moral, Inovasi, Pengurusan dan Kerja berpasukan. Dalam kes ini, setiap empat sifat perlu diukur. Soal selidik biasanya digunakan untuk mengumpul maklumat jenis ini. Contohnya, reka bentuk yang baik mungkin menjadi soal selidik dengan enam soalan setiap satu mengenai setiap ciri. Tanggapan dari enam soalan mengenai setiap ciri kemudiannya akan diagregatkan untuk memberikan ukuran Moral, Inovasi, Pengurusan dan Kerja berpasukan.

 

Setelah mendefinisikan pembinaan dan komponennya (ciri-ciri), dan menghasilkan soalan-soalan untuk mengukur setiap ini, tahap ujian amat disyorkan. Tujuan ujian adalah untuk memastikan bahawa soalan-soalan mengukur apa yang mereka maksudkan: iaitu mereka menghasilkan pengukuran yang boleh dipercayai dan sah.

 

Kebolehpercayaan (Validity)

 

Kebolehpercayaan bermaksud konsistensi atau pengulangan ukuran. Ini amat penting jika langkah itu akan digunakan secara berterusan untuk mengesan perubahan. Terdapat beberapa bentuk kebolehpercayaan, termasuk:

 

Kebolehpercayaan ujian – sama ada mengulangi ujian / soal selidik di bawah keadaan yang sama menghasilkan keputusan yang sama; dan

Kebolehpercayaan dalam skala – bahawa semua soalan yang direka untuk mengukur sifat tertentu memang mengukur sifat yang sama.

 

Kesahihan

 

Kesahan bermakna kita mengukur apa yang kita mahu ukur. Terdapat beberapa jenis kesahihan termasuk:

 

Wajah Wajah – sama ada pada nilai muka, soalan kelihatan mengukur pembinaan. Ini sebahagian besarnya merupakan “penilaian akal”, tetapi juga bergantung pada pengetahuan tentang cara orang memberi respons kepada soalan tinjauan dan perangkap umum dalam reka bentuk soal selidik;

Kandungan Kesahan – sama ada semua aspek penting dalam pembinaan dibincangkan. Jelas definisi binaan dan komponennya berguna di sini;

Kriteria Kesahan / Kesahan Prediktif – sama ada skor pada soal selidik berjaya meramalkan kriteria tertentu. Contohnya, soal selidik yang digunakan dalam memilih eksekutif meramalkan kejayaan para eksekutif apabila mereka dilantik; dan

Kesahan Serentak – sama ada keputusan soal selidik baru konsisten dengan hasil langkah yang telah ditetapkan.

 

Mengesahkan Model

 

Kembali kepada contoh hipotesis kami, klien mempunyai model Keberkesanan Organisasi yang terdiri dari empat sifat organisasi: Moral, Inovasi, Pengurusan dan Kerja berpasukan. Mereka juga mempunyai soal selidik dengan soalan-soalan yang bertujuan untuk mengukur setiap sifat ini. Walau bagaimanapun, kerana mereka menggunakan soal selidik untuk menyimpulkan tahap Morale, Inovasi, Pengurusan dan Kerja berpasukan, adalah penting untuk menilai sama ada hasilnya konsisten dengan model ini yang tepat. Terdapat beberapa kaedah statistik yang tersedia untuk menguji sama ada data yang dikumpul menggunakan soal selidik menyokong model, atau sama ada soal selidik atau model memerlukan semakan atau pembangunan. Analisis komponen utama dan analisis faktor penyelidikan atau pengesahan adalah antara teknik statistik yang sering digunakan untuk menilai model.

 

Teknik-teknik ini sering dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu yang ditinjau, dan dapat mendedahkan bahawa soalan-soalan itu mengukur lebih banyak – atau kurang – dari yang mereka maksudkan. Sebagai contoh, bertahun-tahun yang lalu kakitangan Analisis Data Australia membantu pelanggan dengan data kaji selidik yang berkaitan dengan isu kesihatan dan keselamatan pekerjaan (OHS). Salah satu soalan mungkin disebutkan sebutan sebagai “Penyelia saya meletakkan kesihatan saya dan keselamatan di atas produktiviti”, yang dicipta untuk mengukur isu OHS. Walau bagaimanapun, analisis mendedahkan tindak balas kepada soalan ini dan bukan berkaitan terutamanya dengan kata-kata pertama – “penyelia saya”, dan menunjukkan lebih lanjut mengenai hubungan perindustrian daripada OHS.

 

Manfaat lain menggunakan teknik seperti analisis faktor untuk menilai soal selidik adalah kecekapan yang lebih baik. Kami sering dapat menasihati klien tentang cara mereka dapat mengurangkan panjang soal selidik mereka sambil mengekalkan atau meningkatkan maklumat yang boleh diperolehi. Mengurangkan bilangan soalan dalam soal selidik yang terlalu panjang memudahkan para responden menyelesaikan, dan meningkatkan kadar tindak balas.

 

Isu-isu Generalisasi

 

Dalam ujian soal selidik, sampel ujian juga penting. Sebagai contoh, ujian IQ digunakan secara tidak betul di Amerika Syarikat beberapa tahun yang lalu kepada pendatang yang mempunyai bahasa Inggeris yang terhad – dalam kes ini mereka menerima skor yang lemah, tetapi ujian itu secara tidak sengaja mengukur keupayaan mereka untuk membaca dan menjawab ujian yang ditulis dalam bahasa Inggeris daripada IQ sebenar mereka . Terdapat dua pengajaran penting yang boleh diambil dari contoh ini. Yang pertama adalah isu-isu lain yang mengubah keputusan kita boleh muncul dalam penyelidikan jika kita tidak memberikan pemikiran yang mencukupi kepada apa yang sebenarnya kita ukur. Seperti dalam contoh OHS sebelum ini, walaupun persoalan yang kelihatan baik di permukaan boleh dikelirukan oleh isu lain dalam beberapa kes.

 

Pelajaran kedua adalah berhati-hati dalam menghasilkan keputusan yang lebih baik kepada kumpulan lain. Jika soal selidik direka untuk kumpulan tertentu, penting untuk mengujinya pada kumpulan wakil. Soal selidik yang akan digunakan untuk menilai anggota Lembaga hendaklah diuji pada ahli Lembaga Pengarah sekarang / bakal jika ini adalah orang yang maklumat diperlukan. Sekiranya soal selidik digunakan untuk pelbagai kumpulan orang, penting untuk mengujinya pada kumpulan yang berbeza yang akan digunakan untuk memastikan ia sah dalam semua kegunaannya.

 

Antara isu-isu ini yang manakah perlu saya pertimbangkan untuk soal selidik saya?

 

Jenis isu kebolehpercayaan dan kesahihan yang perlu dipertimbangkan berbeza dari satu keadaan ke masa depan, bergantung kepada soal selidik yang mengukur dan kegunaannya. Terdapat pelbagai prosedur statistik yang direka untuk menguji kebolehpercayaan dan kesahan. Di samping itu, reka bentuk kaji selidik tertentu mungkin diperlukan untuk memastikan maklumat yang diperlukan tersedia untuk menubuhkan beberapa jenis kesahihan atau kebolehpercayaan yang lebih kompleks.

 

Beberapa Data Analisis Pelanggan Australia bekerja di kawasan pakar di mana sebilangan kecil produk tinjauan yang diuji secara ketat membentuk perniagaan utamanya. Untuk soal selidik ini khususnya, menghadiri isu kebolehpercayaan dan kesahan adalah penting untuk memastikan produk mereka berkualiti tinggi. Penyelidikan dan pembangunan produk tinjauan membolehkan para pelanggan untuk mengekalkan kelebihan di pasaran.

 

Untuk tinjauan yang lebih mudah di mana soal selidik mengumpul maklumat yang hanya perlu digunakan dengan cara yang praktikal dan bukannya secara inferensial, keperluan kebolehpercayaan dan kesahihan adalah lebih asas. Bagaimanapun, walaupun dalam situasi ini, adalah penting untuk memastikan pertimbangan diberikan sama ada tinjauan itu mengukur apa yang seharusnya.

Sumber – DataAnalysisAustralia

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL