no comments

REKA BENTUK PENGERUSI – PRIMER

Reka bentuk percubaan (DOE) adalah kaedah yang sistematik untuk menentukan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan output proses itu. Dalam erti kata lain, ia digunakan untuk mencari hubungan sebab-dan-kesan. Maklumat ini diperlukan untuk menguruskan input proses untuk mengoptimumkan output.

Pemahaman tentang DOE terlebih dahulu memerlukan pengetahuan mengenai beberapa alat statistik dan konsep percubaan. Walaupun DOE boleh dianalisis dalam banyak program perisian, adalah penting bagi para pengamal memahami konsep dasar DOE untuk aplikasi yang sesuai.

Terma dan Konsep JADUAL Biasa
Istilah yang paling sering digunakan dalam metodologi DOE termasuk: faktor input, respons, pengujian hipotesis, penyekat, replikasi dan interaksi yang terkawal dan tidak dapat dikawal.

-Faktor input yang dapat dikendalikan, atau faktor x, adalah parameter input yang boleh diubah suai dalam percubaan atau proses. Sebagai contoh, dalam memasak beras, faktor-faktor ini termasuk kuantiti dan kualiti beras dan kuantiti air yang digunakan untuk mendidih.

-Faktor input yang tidak dapat dikendalikan adalah parameter yang tidak dapat diubah. Dalam contoh memasak nasi, ini mungkin suhu di dapur. Faktor-faktor ini perlu diiktiraf untuk memahami bagaimana ia boleh mempengaruhi tindak balas.

-Responsan, atau langkah-langkah keluaran, adalah unsur-unsur hasil proses yang mempengaruhi kesan yang diinginkan. Dalam contoh memasak, rasa dan tekstur beras adalah tindak balas.

-Pengujian hipotesis membantu menentukan faktor-faktor yang signifikan menggunakan kaedah statistik. Terdapat dua kemungkinan dalam pernyataan hipotesis: null dan alternatif. Hipotesis nol sah jika status quo adalah benar. Hipotesis alternatif adalah benar jika status quo tidak sah. Ujian dilakukan pada tahap penting, yang berdasarkan kebarangkalian.

-Blocking dan replikasi: Penyekatan adalah teknik percubaan untuk mengelakkan sebarang variasi yang tidak diingini dalam input atau proses percubaan. Sebagai contoh, eksperimen boleh dijalankan dengan peralatan yang sama untuk mengelakkan sebarang variasi peralatan. Pengamal juga mengulangi percubaan, melakukan gabungan yang sama berjalan lebih dari satu kali, untuk mendapatkan anggaran untuk jumlah ralat rawak yang boleh menjadi sebahagian daripada proses tersebut.


-Interaksi: Apabila eksperimen mempunyai tiga atau lebih pembolehubah, interaksi adalah situasi di mana pengaruh serentak dua pembolehubah pada ketiga tidak aditif.

Satu Percubaan Satu Faktor Mudah
Perbandingan dua atau lebih tahap dalam satu faktor boleh dilakukan dengan menggunakan ujian F. Ini membandingkan varians cara tahap faktor yang berbeza dengan varians individu, menggunakan persamaan ini:

                                                                  F = ns2Y-bar / s2pooled

di mana:
n = saiz sampel
s2Y-bar = varians dari cara, yang dikira dengan membahagikan jumlah varians dari setiap cara oleh darjah kebebasan
s2pooled = varians terkumpul, atau purata varians individu

Ini sama dengan nisbah isyarat-ke-bunyi yang digunakan dalam elektronik. Sekiranya nilai F (statistik ujian) adalah lebih besar daripada nilai F-kritikal, ia bermakna terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap, atau satu peringkat memberi respon yang berbeza dari yang lain. Awasi juga diperlukan untuk memastikan s2pooled disimpan minimum, kerana istilah bunyi atau ralat. Jika nilai F tinggi, kebarangkalian (p-nilai) akan jatuh di bawah 0.05, menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap. Nilai 0.05 adalah nilai risiko biasa yang diterima.

Reka Bentuk Factorial Dua Tingkat
Ini adalah reka bentuk yang paling penting untuk eksperimen. Ia digunakan dalam kebanyakan eksperimen kerana ia mudah, serba boleh dan boleh digunakan untuk banyak faktor. Dalam reka bentuk ini, faktor-faktor ini berbeza-beza di dua peringkat – rendah dan tinggi.

Reka bentuk dua peringkat mempunyai banyak kelebihan. Dua adalah:

1. Saiz eksperimen adalah lebih kecil daripada reka bentuk lain.
2. Interaksi faktor dapat dikesan.

Alat Serbaguna untuk Pengamal
Reka bentuk eksperimen adalah alat yang berkuasa di Six Sigma untuk menguruskan faktor input penting untuk mengoptimumkan output yang diingini. Eksperimen Factorial adalah serba boleh kerana banyak faktor boleh dimodifikasi dan dikaji sekaligus. Sumber-sumber berikut boleh membantu dalam mempelajari lebih lanjut mengenai DOE:

1. DOE Alat Praktis Sederhana untuk Eksperimen Berkesan (Productivity Inc., 2000)
2. Reka Bentuk dan Analisis Eksperimen (John Wiley and Sons, 1997)

Sumber: iSixSigma

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL