no comments

Reka Bentuk dan Penyelidikan Pembangunan (DDR)

Reka bentuk dan penyelidikan pembangunan adalah kajian sistematik mengenai proses reka bentuk, pengembangan, dan penilaian dengan tujuan untuk mewujudkan asas empirikal untuk penciptaan produk dan alat instruksional dan bukan instruksional dan model baru atau dipertingkatkan yang mengatur perkembangannya. Reka bentuk dan penyelidikan pembangunanadalah untuk menangani masalah keprihatinan abadi yang ditimbulkan oleh sarjana teknologi pendidikan pada masa dahulu.

 

Penyelidikan Pembangunan: Definisi dan Skopnya

Penyelidikan pengembangan, berbeza daripada pengembangan instruksional sederhana, telah didefinisikan sebagai kajian sistematik untuk merancang, mengembangkan dan menilai program, proses, dan produk instruksional yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan keberkesanan dalaman. Penyelidikan pembangunan sangat penting dalam bidang teknologi instruksional. Jenis penyelidikan pembangunan yang paling biasa melibatkan situasi di mana proses pengembangan produk dianalisis dan dijelaskan, dan produk akhir dinilai. Jenis penyelidikan pengembangan yang kedua lebih memfokuskan kepada kesan produk kepada pelajar atau organisasi. Jenis kajian ketiga berorientasi pada analisis umum proses reka bentuk atau proses penilaian secara keseluruhan atau sebagai komponen. Perbezaan asas harus dibuat antara laporan penyelidikan pengembangan sebenar (praktik) dan deskripsi reka bentuk dan model pengembangan model (teori). Walaupun sering disalahfaham, penyelidikan pengembangan telah banyak menyumbang pada pertumbuhan bidang secara keseluruhan, sering berfungsi sebagai dasar untuk pembinaan model dan teori.

Bidang Teknologi Instruksional secara tradisionalnya melibatkan gabungan teori dan praktik yang unik. Campuran ini paling jelas dalam penyelidikan pembangunan yang melibatkan pengeluaran pengetahuan berdasarkan penyelesaian masalah situasi khusus. Perkembangan penyelidikan, berbanding dengan pengembangan instruksional sederhana, telah didefinisikan sebagai “kajian sistematik untuk merancang, mengembangkan dan menilai program, proses dan produk instruksional yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan keberkesanan dalaman” (Seels dan Richey, dalam kenyataan mereka). Secara mudahnya, penyelidikan pembangunan boleh menjadi:

– keadaan di mana seseorang melakukan reka bentuk instruksional, pengembangan, atau aktiviti penilaian dan mengkaji proses pada masa yang sama; atau

– kajian mengenai kesan reka bentuk pengajaran orang lain dan usaha pembangunan; atau

– kajian reka bentuk, pengembangan, dan penilaian instruksional proses secara keseluruhan, atau komponen proses tertentu.

 

Dalam setiap kes, perbezaan dibuat antara melakukan proses dan mengkaji proses itu. Laporan penyelidikan pengembangan boleh berbentuk kajian kes, laporan penilaian, analisis retrospektif, atau laporan penelitian eksperimental khas. Hari ini, walaupun terdapat permintaan untuk peningkatan penggunaan metodologi penyelidikan alternatif, gagasan pengembangan instruksional sebagai metodologi penyelidikan tidak jelas, tidak hanya kepada masyarakat penyelidik pendidikan yang lebih luas, tetapi juga bagi kebanyakan penyelidik Teknologi Instruktif.

 

Sumber: eric.ed.gov

 

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL