no comments

RANGKA KERJA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS (SEM)

Selanjutnya dalam bahagian ini digunakan dalam kajian ini secara deduktif, berdasarkan kajian literatur dan hasil penyelidikan lain yang berkaitan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Semua pembolehubah yang terlibat dalam kajian tersebut dijelaskan dalam hubungan sistemik untuk disahkan [17]. Dalam kajian ini, rangka kerja dibina menjadi Model Penyelidikan, yang diguna pakai dari Teori Perilaku Yang Dirancang Yang Dipercayai bahawa dalam usaha untuk membentuk tingkah laku perkongsian pengetahuan (perkongsian pengetahuan unit organisasi terdapat:
3 pembolehubah bebas (X), iaitu:
i)Kepentingan & Sikap Individu (X1);
ii)Kebudayaan Organisasi (X2);
iii)Anugerah (X3).

2 pembolehubah bergantung (Y), iaitu:
i)Niat untuk Mengongsi Pengetahuan (Y1);
ii) Kelakuan Perkongsian Pengetahuan (Y2)

Model Penyelidikan adalah rangka kerja yang menjadi rujukan dalam membina pelaksanaan penyelidikan. Untuk kajian ini, model penyelidikan telah diterima pakai dari model Teori Perancangan Yang Dirancang, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.4. Daripada lima pembolehubah, hipotesis telah dirumuskan untuk dibuktikan dalam kajian ini, iaitu: i) H1: Terdapat korelasi antara niat dan sikap individu terhadap hasrat untuk berkongsi pengetahuan.
ii) H2: Terdapat korelasi antara Budaya Organisasi dan Niat untuk Mengongsi Pengetahuan.
iii) H3: Terdapat korelasi antara Penghargaan untuk Niaga untuk Mengongsi Pengetahuan.
iv) H4: Terdapat korelasi langsung antara niat dan sikap terhadap tingkah laku perkongsian pengetahuan.
v) H5: Terdapat korelasi langsung antara Penghargaan terhadap Perkongsian Perkongsian Pengetahuan.
vi) H6: Terdapat korelasi langsung antara Perilaku Perkongsian Budaya dan Pengetahuan Pengetahuan.
vii) H7: Terdapat korelasi langsung antara niat untuk berkongsi pengetahuan tentang perilaku perkongsian pengetahuan.

 

Sumber : Muhammad Ihsan Jambak

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL