no comments

Proses Reka Bentuk Soal Selidik

Definisi: Soal selidik adalah teknik pengumpulan data yang sistematik untuk mengenalpasti sikap, pengalaman dan kelakuan mereka terhadap subjek penyelidikan.

 

Salah satu soalan yang paling penting mengenai kaji selidik adalah soalan-soalan yang mesti disenaraikan dengan cara itu. Ini menghasilkan mendapatkan maklumat yang dikehendaki dari responden. Tidak ada prinsip saintifik yang ideal dan sebenarnya, reka bentuk soal selidik adalah kemahiran yang dipelajari melalui pengalaman.

 

Proses Reka Bentuk Soal Selidik

 

Langkah-langkah berikut terlibat dalam proses reka bentuk soal selidik:

 

Tentukan Maklumat Yang Diperlukan: Langkah pertama dan utama dalam merancang soal selidik. Penyelidik mesti mengkaji semula masalah, terutamanya hipotesis, soalan penyelidikan, dan maklumat yang diperlukan.

Tentukan Responden Sasaran: Pada awalnya, penyelidik mesti mengenal pasti responden sasaran yang daripadanya maklumat akan dikumpulkan. Persoalan-persoalan mesti direka untuk memastikan jenis responden di bawah kajian. Seperti, soalan yang sesuai untuk perkhidmatan mungkin tidak sesuai untuk ahli perniagaan. Kelompok responden yang kurang pelbagai perlu dipilih kerana lebih mempelbagaikan kumpulan itu, semakin sukar untuk merekabentuk soal selidik tunggal yang sesuai untuk seluruh kumpulan.

Tentukan jenis Kaedah Temubual: Langkah seterusnya adalah untuk mengenalpasti cara responden dicapai. Dalam temu bual peribadi, responden dibentangkan dengan soal selidik dan berinteraksi secara bersemuka dengan pewawancara. Oleh itu, soalan kompleks dan pelbagai boleh ditanya dengan menggunakan kaedah wawancara peribadi. Dalam temu bual telefon, responden diminta menjawab soalan melalui telefon. Di sini responden tidak dapat melihat soal selidik dan dengan itu kaedah ini membataskan penggunaan soalan-soalan kecil, mudah dan tepat.

Soal selidik boleh dihantar melalui pos atau pos. Ia harus jelas dan penting untuk memahami setiap soalan dan memberikan maklum balas yang lengkap. Soal selidik elektronik dihantar terus kepada responden dan dikehendaki memberi jawapan dalam talian.

 

Tentukan Kandungan soalan Individu: Setelah maklumat yang diperlukan dan kaedah wawancara ditentukan, langkah seterusnya adalah untuk menentukan kandungan soalan. Penyelidik mesti menentukan maklumat yang diperlukan atau menyediakan beberapa tujuan tertentu.

Dalam sesetengah keadaan, soalan tidak langsung mungkin diminta. Ia berguna untuk menubuhkan penglibatan dan hubungan responden. Ini dilakukan terutamanya apabila soal selidik sensitif atau kontroversi. Penyelidik mesti cuba mengelakkan penggunaan soalan dua laras. Satu persoalan yang bercakap mengenai dua isu secara serentak, seperti Is jus sebenar yang enak dan minuman kesihatan yang menyegarkan?

 

Mengatasi Ketidakmampuan dan Responden Responden untuk Menjawab: Penyelidik tidak boleh menganggap bahawa responden dapat memberikan respons yang tepat kepada semua pertanyaan. Dia mesti berusaha untuk mengatasi ketidakupayaan responden untuk menjawab. Persoalan-persoalan itu mesti direka bentuk sebagai mudah dan mudah difahami oleh setiap responden. Dalam keadaan, di mana responden tidak dimaklumkan tentang topik minat, maka penyelidik boleh menanyakan soalan penyaring, untuk mengenal pasti syarat-syarat yang memastikan bahawa mereka memenuhi kehendak sampel.

Walaupun dapat menjawab soalan itu, responden tidak mahu menumpukan masa untuk memberikan maklumat. Penyelidik mesti memahami sebab di sebalik keengganan tersebut dan reka bentuk cara yang membantu dalam mengekalkan perhatian responden.

 

Tentukan Struktur Soalan: Putuskan Soalan. Persoalannya boleh disusun atau tidak berstruktur. Soalan yang tidak berstruktur adalah soalan terbuka yang digunakan oleh responden dalam kata-kata mereka sendiri. Soalan-soalan ini juga dipanggil soalan balas percuma atau jawab bebas.

Walaupun, soalan berstruktur dipanggil soalan tertutup yang sebelum ini menentukan alternatif tindak balas. Soalan-soalan ini boleh menjadi soalan pilihan ganda, dikotom (ya atau tidak) atau skala.

 

Tentukan Kata Soalan: Kandungan dan struktur soalan yang dikehendaki mesti diterjemahkan ke dalam kata-kata yang mudah difahami oleh responden. Pada langkah ini, penyelidik mestilah sama dengan apa yang dimaksudkan.

Sekiranya soalan itu ditulis dengan buruk, maka responden mungkin enggan menjawab atau mungkin memberikan jawaban yang salah. Sekiranya responden enggan memberikan jawapan, maka “tidak bertanggungjawab” yang meningkatkan kerumitan analisis data. Sebaliknya, jika maklumat yang salah diberikan, maka “ralat tindak balas” timbul kerana hasilnya dipertikaikan.

 

Tentukan Perintah Soalan: Pada langkah ini, soalan akan diminta. Pembukaan soalan-soalan ini membentuk tanggapan dan penglibatan, dan oleh itu, soalan-soalan ini mesti menarik, tidak mengancam dan mudah. Biasanya, soalan terbuka yang meminta responden untuk pendapat mereka dianggap sebagai soalan pembukaan yang baik, kerana orang suka menyatakan pendapat mereka.

Kenal pasti Borang dan Tata Letak: Format, kedudukan dan jarak soalan mempunyai kesan yang signifikan terhadap hasilnya. Susun atur soal selidik adalah khusus untuk soal selidik sendiri. Soal selidik mesti dibahagikan kepada beberapa bahagian, dan setiap bahagian mesti ditakrifkan sebagai cabang soalan.

Pengeluaran semula Soal Selidik: Di sini, kita bercakap mengenai penampilan soal selidik, iaitu. soal selidik itu ditulis atau dicetak. Sekiranya soal selidik diterbitkan pada kertas berkualiti rendah; maka responden mungkin merasakan penyelidikan adalah akibat yang malang bahawa kualiti respon akan terjejas.

Oleh itu, disyorkan untuk menghasilkan semula soal selidik yang mempunyai penampilan profesional. Dalam kes ini, soal selidik mempunyai beberapa muka surat, maka ia harus dibentangkan dalam bentuk buklet dan bukannya kepingan yang dipotong atau dijahit bersama.

 

Pretesting: Pretesting bermakna menguji beberapa soal selidik yang dipilih dengan tujuan meningkatkan soal selidik dengan mengenal pasti dan menghapuskan masalah yang berpotensi. Semua aspek soal selidik mesti diuji sebagai kandungan soalan, struktur, kata laluan, urutan, bentuk dan tata letak, arahan, dan kesukaran soalan. Penyelidik mesti sama dengan mereka yang akhirnya ditinjau.

Oleh itu, reka bentuk soal selidik adalah proses yang pelbagai yang memerlukan perhatian penyelidik terhadap banyak butiran.

 

Sumber – Business Jargon

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL