no comments

Pilot Study – Sebelum Menjalankan Questionnaire

Apakah Kajian Rintis (Pilot Study)?

Kajian perintis adalah strategi yang digunakan untuk menguji soal selidik menggunakan sampel yang lebih kecil berbanding saiz sampel yang dirancang. Dalam fasa menjalankan tinjauan, soal selidik diberikan kepada peratusan jumlah populasi sampel, atau dalam kes yang lebih tidak formal hanya untuk sampel yang mudah.

 

Kelebihan Kajian Rintis

Mengendalikan kaji selidik percubaan sebelum kaji selidik secara besar-besaran memberikan banyak manfaat dan kelebihan untuk penyelidik. Salah satunya adalah penerokaan isu-isu tertentu yang berpotensi mempunyai kesan antagonistik terhadap hasil kajian. Isu-isu ini termasuk kesesuaian soalan kepada penduduk sasaran.

 

Survei perintis juga menguji ketepatan arahan untuk diukur oleh sama ada semua responden dalam sampel perintis dapat mengikuti arahan seperti yang ditunjukkan. Ia juga menyediakan maklumat yang lebih baik sama ada jenis tinjauan adalah berkesan dalam memenuhi tujuan kajian. Secara praktiknya, tinjauan perintis menjimatkan sumber kewangan kerana jika kesilapan ditemui dalam soal selidik atau wawancara pada awal, akan ada peluang yang lebih rendah dari hasil yang tidak dapat dipercayai atau lebih buruk lagi, bahawa anda perlu memulakan semula setelah melakukan tinjauan.

 

Secara keseluruhannya, objektif utama kajian perintis adalah menentukan sama ada menjalankan tinjauan besar-besaran adalah usaha yang sepatutnya.

 

Jenis Tinjauan Rintis

  1. Menurut Organisasi

Terdapat dua jenis tinjauan perintis mengikut organisasi – luaran dan dalaman. Suruhanjaya perintis luar bertujuan untuk mengendalikan soal selidik kepada sekumpulan peserta sasaran yang tidak akan dimasukkan dalam kaji selidik utama. Sebaliknya, tinjauan perintis dalaman akan mempertimbangkan responden dalam juruterbang sebagai peserta pertama dalam kaji selidik utama.

 

  1. Mengikut Penyertaan Responden

Terdapat dua jenis tinjauan perintis mengikut penyertaan responden – tidak diisytiharkan dan penyertaan. Dalam kaji selidik perintis yang tidak diisytiharkan, anda mentadbir kaji selidik itu kepada beberapa responden seolah-olah ia adalah kajian sebenar dan penuh skala, bukan satu ujian yang pretest. Sebaliknya, tinjauan perintis partisipatif melibatkan memberitahu responden bahawa mereka berada dalam fasa pra-ujian. Responden akan ditanya apa yang boleh mereka katakan mengenai soal selidik, khususnya reaksi, komen dan cadangan mereka. Sebagai contoh, anda boleh bertanya kepada mereka tentang cara jelas arahan atau soalan yang sukar dijawab. Converse and Presser (1986) mengesyorkan menggunakan kajian perintis penyertaan terlebih dahulu, dan kemudian menjalankan juruterbang yang tidak diisytiharkan.

 

Keputusan Kajian Rintis

Setelah memperoleh dan menganalisa hasil kajian perintis, isu-isu atau masalah logistik, teknikal dan lain-lain boleh ditangani. Format soal selidik atau temubual boleh disemak semula, atau jenis tinjauan boleh diubah menjadi yang lebih sesuai. Selepas semakan semula kajian itu, penyelidik boleh memilih untuk menjalankan tinjauan perintis kedua untuk menentukan sama ada kesilapan dan isu-isu tersebut dapat diselesaikan dengan berkesan. Sekiranya masalah kecil, maka tinjauan besar-besaran boleh dijalankan.

 

SUMBER – Explorables

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL