no comments

Perjalanan PhD: 6 Peringkat Untuk Berjaya

Berbanding ijazah yang lain, perjalanan PhD adalah sangat berbeza. Anda mungkin belajar dalam program yang sama, atau di makmal yang sama, sebagai pelajar. Anda mungkin bekerja dalam bidang kepakaran yang sama. Anda juga mungkin mempunyai penyelia yang sama. Tetapi PhD anda akan benar-benar unik, dengan tujuan penyelidikannya, penemuan terasnya sendiri dan sumbangan asalnya kepada ilmu pengetahuan. Ia perlu. Itulah yang menjadikannya PhD.

Dengan itu, terdapat beberapa komponen yang merupakan sebahagian daripada pengalaman PhD yang akan dilalui oleh pelajar. Dalam artikel ini, disenaraikan enam peringkat pengalaman PhD yang lazim.

 1. Menyediakan cadangan penyelidikan
 2. Menjalankan kajian literatur
 3. Mengendalikan penyelidikan dan mengumpulkan hasil
 4. Menghasilkan tesis
 5. Menulis disertasi
 6. Membentang PhD anda pada viva voce

Berikut merupakan huraian bagi setiap komponen yang telah disenaraikan di atas.

 1. Menyediakan cadangan penyelidikan

Sebenarnya, cadangan penyelidikan bukanlah sebahagian daripada PhD anda. Sebaliknya ia biasanya merupakan sebahagian daripada proses permohonan PhD. Cadangan penyelidikan menetapkan matlamat dan objektif untuk PhD anda: topik asal yang anda merancang untuk belajar dan / atau soalan yang akan anda jawab. Ia juga menjelaskan mengapa penyelidikan anda berbaloi dan mengapa ia sesuai dengan kepakaran dan objektif universiti anda.

Akhir sekali, cadangan PhD menerangkan bagaimana anda merancang untuk menyelesaikan PhD anda. Semua ini bermakna bahawa, walaupun cadangan itu mendahului PhD itu sendiri, ia memainkan peranan penting dalam membentuk penyelidikan anda dan menunjukkan arah kerja yang anda akan lakukan selama tiga atau lebih tahun.

 1. Menjalankan kajian literatur

Kajian literatur biasanya merupakan hal pertama yang anda akan selesaikan setelah memulakan PhD dan mengadakan pertemuan awal dengan penyelia anda. Ia adalah satu kajian menyeluruh mengenai kerja dalam bidang anda (kesusasteraan ilmiah terkini) yang berkaitan dengan projek atau topik anda. Penyelia anda akan menawarkan beberapa nasihat dan arahan, selepas itu anda akan mengenal pasti, memeriksa dan menilai data dan sumber yang ada. Matlamatnya adalah untuk melihat bagaimana kajian lepas boleh dijadikan panduan penyelidikan anda sendiri: sama ada ia termasuk penemuan yang perlu anda pertimbangkan, memberikan metodologi yang berguna untuk dimasukkan atau bahkan mencapai kesimpulan yang anda rancang untuk dicabar.

Sebahagian besar PhD melibatkan penyelidikan asal, manakala kajian literatur adalah di mana anda menunjukkan kemahiran dalam menilai dan menganalisis sumber maklumat. Anda akan menunjukkan bahawa anda memahami keadaan semasa anda pada peringkat lanjutan dan dengan itu dapat menawarkan sumbangan baru melalui PhD anda.

 1. Mengendalikan penyelidikan dan mengumpulkan hasil

Sebaik sahaja anda menjalankan kajian literatur, anda akan memulakan penyelidikan bagi topik anda. Ini tidak bermakna anda tidak perlu lagi membaca artikel akademik lain atau merujuk kepada data orang lain. Jauh daripada itu. Anda akan tetap ‘up to date’ dengan perkembangan baru dalam bidang anda dan memasukkannya ke dalam kajian literatur anda. Namun begitu, tumpuan utama anda adalah untuk mengkaji soalan penyelidikan anda sendiri.

Jenis-jenis penyelidikan PhD

Proses penyelidikan dan jenis hasil yang anda kumpulkan bergantung pada bidang subjek anda:

 • Dalam bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM), anda akan menumpukan kepada eksperimen dan menganalisis hasilnya. Ini bermaksud, anda perlu menyediakan dan mengurus dataset berangka kompleks dalam makmal atau bengkel.
 • Dalam bidang Sains Sosial anda akan lebih tertumpu kepada tinjauan atau menjalankan kajian kes. Kajian ini akan menghasilkan data kuantitatif atau kualitatif, bergantung kepada jenis penyelidikan anda.
 • Bidang Seni dan Kemanusiaan sering kali mempunyai kurang data mentah, tetapi itu tidak bermakna anda tidak akan berurusan dengan maklumat fakta. Anda akan menganalisis teks, sumber dan bahan lain mengikut metodologi yang diterima dan merenungkan kepentingan penemuan anda.

Apa pun bidang anda, kerja penyelidikan ini akan menyumbang sebahagian besar PhD anda. Anda akan mengadakan pertemuan dengan penyelia, tetapi pengurusan harian projek anda dan kemajuannya akan menjadi tanggungjawab anda sendiri.

 1. Menghasilkan tesis

Sebaik sahaja anda mengesahkan pencalonan PhD anda dan mengumpulkan hasil yang mencukupi, anda akan mula memuktamadkan tesis anda dan bersiap untuk menulis disertasi anda.

‘Tesis’ vs ‘disertasi’

Ia agak biasa untuk menggunakan istilah ‘tesis’ dan ‘disertasi’, tetapi ianya adalah berbeza di mana:

Tesis adalah hujah anda. Inilah kesimpulan yang telah anda perolehi menerusi tinjauan kaji selidik yang ada dalam kajian literatur anda dan menggabungkannya dengan hasil penyelidikan asli anda sendiri. Disertasi anda adalah pernyataan bertulis dari tesis anda. Di sinilah anda meletakkan penemuan anda dengan cara yang sistematik menunjukkan dan membuktikan kesimpulan anda. Kebiasaanya, anda menyerahkan disertasi, tetapi tesis itu cuba membuktikan yang ianya menjadi asas PhD anda. Ini bermakna bahawa penulisan disertasi anda secara amnya adalah mengikut rumusan tesis anda (agak sukar untuk menulis PhD sebelum anda tahu apa yang anda ingin katakan!).

 1. Menulis disertasi anda

Sudah cukup, bahagian akhir PhD ini sering disebut sebagai ‘tempoh menulis.’ Ini adalah apabila anda menghasilkan disertasi akhir yang menunjukkan tesis anda dan yang akan dikemukakan sebagai asas untuk ujian viva voce anda.

Peringkat menulis disertasi adalah berbeza-beza. Dalam beberapa kes, anda mungkin sudah mempunyai banyak draf bab dan bahan lain. Oleh itu, ‘menulis’ menjadi proses penyusunan semula dan menyusun karya ini menjadi disertasi akhir. Pendekatan ini adalah perkara biasa dalam bidang Seni dan Kemanusiaan di mana pelajar PhD cenderung bekerja melalui peringkat projek sambil menulis ketika mereka melaksanakan penyelidikan.

Sebagai alternatif, anda mungkin menghabiskan sebahagian besar PhD anda mengumpul dan menganalisis data. Jika ya, anda akan menulis penemuan dan kesimpulan anda untuk menghasilkan disertasi akhir anda. Pendekatan ini lebih kerap berlaku dalam bidang Sains dan Teknologi, di mana reka bentuk dan pengumpulan data eksperimen jauh lebih intensif.

 • Panjang disertasi PhD

Disertasi PhD bervariasi panjang mengikut bidang, tetapi semuanya jauh lebih panjang daripada ijazah Sarjana Muda atau Sarjana. Universiti anda biasanya akan menetapkan had atas – biasanya antara 70,000 dan 100,000 perkataan, dengan kebanyakan disertasi yang ditulis pada sekitar 80,000 perkataan.

 • Menstrukturkan disertasi PhD

Struktur dan susunan disertasi yang tepat akan bervariasi antara bidang.

Anda akan bermula dengan pengenalan yang membentangkan objektif utama projek anda, mengapa kerja itu penting dan apakah sumbangan asalnya kepada pengetahuan. Pada ketika ini anda juga boleh meringkaskan bab yang lain, yang menawarkan abstrak hujah yang akan terus berkembang. Pengenalan ini secara amnya akan membawa kepada penulisan kajian literatur anda. Di sini anda akan menggariskan konteks ilmiah untuk projek anda. Anda akan mengakui di mana penyelidikan sedia ada telah membentuk PhD anda, tetapi menekankan sifat unik penyelidikan anda. Sesetengah PhD juga akan memasukkan bab-bab khusus mengenai metodologi dan / atau analisis data yang telah anda jalankan.

Disertasi akan berakhir dengan kesimpulan. Ini biasanya akan menjadi bab akhir yang menarik bersama-sama elemen-elemen berbeza dari tesis yang anda telah berhujah dan bukti yang anda kemukakan untuknya. Anda akan menyatakan semula pentingnya projek anda (dan sumbangan asli yang penting kepada pengetahuan). Anda juga mungkin mengambil kesempatan untuk mengakui potensi atau peluang untuk menerapkan penemuan anda dalam bidang akademik.

Sebaik sahaja anda mempunyai draf akhir, penyelia anda biasanya akan membacanya dan memberikan maklum balas. Apabila mereka dan anda berpuas hati bahawa disertasi adalah mengikut standard yang diperlukan, anda akan mengemukakannya untuk pemeriksaan.

 1. Membentangkan PhD anda pada viva voce

Disertasi anda akan diserahkan untuk pemeriksaan oral yang dikenali sebagai viva voce. Ini adalah prosedur rasmi, di mana anda ‘mempertahankan’ tesis anda di hadapan pemeriksa yang dilantik, di mana setiap pemeriksa tersebut akan membaca disertasi anda dengan teliti terlebih dahulu.

 • Pemeriksa di viva voce

PhD biasanya diperiksa oleh dua pakar akademik:

Satu akan menjadi pemeriksa dalaman, biasanya dilantik dari tempat lain di fakulti dan jabatan anda. Mereka tidak akan dikaitkan secara langsung dengan projek anda, tetapi akan mempunyai kepakaran yang mencukupi untuk menilai penemuan anda.

Yang satu lagi akan menjadi pemeriksa luar. Mereka akan menjadi pakar yang diiktiraf dalam bidang yang anda sedang lakukan, dengan rekod penyelidikan dan penerbitan yang relevan. Penyelia anda akan membantu anda mempersiapkan viva dan akan memberikan nasihat tentang memilih pemeriksa luar. Walau bagaimanapun, mereka biasanya tidak hadir semasa pembentangan viva.

 • Proses viva voce

Matlamat utama viva adalah untuk menegaskan bahawa penyelidikan PhD tersebut adalah karya anda sendiri dan anda memahami sepenuhnya tesis anda dan maknanya. Untuk tujuan ini, pemeriksa anda akan mempersoalkan tentang kandungan disertasi anda dan logik asas hujah anda.

Soalan-soalan lain boleh direka untuk menyemak pengetahuan umum atau untuk menyiasat metodologi yang telah anda jalankan. Selalunya pemeriksa akan ingin tahu bagaimana penyelidikan anda berkembang dan mengapa anda membuat keputusan yang anda lakukan. Sekiranya terdapat sebarang titik lemah dalam tesis anda atau unsur-unsur disertasi yang kurang jelas, ini akan dicabar dan anda akan berpeluang untuk mengakui atau mempertahankannya.

Panjang masa viva adalah tidak ditentukan, tetapi, dalam keadaan normal prosedur itu boleh mengambil satu atau lebih jam.

 • Keputusan viva PhD

Terdapat beberapa hasil yang mungkin untuk viva PhD, bergantung kepada isu yang dikenal pasti oleh pemeriksa anda:

 • Anda boleh lulus tanpa pembetulan. Ini adalah hasil yang ‘terbaik’, menunjukkan bahawa tesis anda adalah meyakinkan dan penting – dan disertasi anda adalah jelas dan koheren.
 • Anda boleh lulus dengan pembetulan kecil. Ini mungkin hasil viva yang paling biasa. Ini bermakna pemeriksa anda telah menemui beberapa masalah kecil dengan tesis anda, tetapi hujah anda secara keseluruhan adalah baik. Contohnya boleh merangkumi cadangan untuk penyelidikan tambahan lain untuk dipertimbangkan dan diakui atau untuk pembetulan tipografi asas dan bibliografi. Anda akan diberikan tarikh akhir untuk membuat pembetulan ini, tetapi tesis itu sendiri biasanya tidak akan dikemukakan semula untuk pemeriksaan.
 • Anda mungkin diberi pembetulan besar. Ini adalah hasil yang lebih serius. Ia menunjukkan bahawa terdapat beberapa masalah penting dalam tesis atau kesilapan anda dalam disertasi anda dan ini mesti ditangani sebelum PhD anda boleh lulus. Keputusan sedemikian sering dirujuk sebagai ‘menyemak dan menyerahkan semula’ keputusan. Ini tidak bermakna anda telah gagal, tetapi biasanya akan bermakna melalui pemeriksaan viva voce kedua setelah perubahan telah dibuat.

Sumber: www.findaphd.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL