no comments

Perbezaan Antara Kajian Sistematik dan Kajian Literatur

Sukar untuk membezakan kajian sistematik dan kajian literatur kerana kedua-duanya digunakan untuk memberikan ringkasan kesusasteraan atau penyelidikan yang ada pada topik tertentu. Namun begitu, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan perbezaan antara kajian sistematik dan kajian literatur. Jadual berikut memberikan penjelasan terperinci serta perbezaan di antara kajian sistematik dan kajian literatur.

Aspek Kajian sistematik Kajian literatur
Definisi Tinjauan tahap tinggi bagi penyelidikan-penyelidikan utama yang telah dijalankan oleh pengkaji lain terhadap soalan yang difokuskan untuk mengenal pasti, memilih, mensistesis dan menilai semua bukti penyelidikan berkualiti tinggi yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Secara kualitatif meringkaskan bukti mengenai topik yang menggunakan kaedah tidak rasmi atau subjektif untuk mengumpul dan menafsirkan kajian.
Matlamat
 • Menjawab soalan yang difokuskan
 • Menghapuskan berat sebelah
Memberikan ringkasan atau gambaran keseluruhan topik
Persoalan
 • Jelas dan boleh dijawab
 • Disyorkan menggunakan PICO sebagai panduan
Boleh menjadi topik umum atau soalan khusus
Komponen
 • Kriteria pra kelayakan tertentu
 • Strategi pencarian sistematik
 • Penilaian kesahihan penemuan
 • Tafsiran dan persembahan hasil
 • Senarai rujukan
 • Pengenalan
 • Metodologi
 • Perbicangan
 • Kesimpulan
 • Senarai rujukan
Bilangan penulis Tiga atau lebih Satu atau lebih
Jangka masa
 • Beberapa bulan atau tahun
 • Secara purata dalam 18 bulan
Beberapa minggu atau bulan
Keperluan
 • Pengetahuan menyeluruh tentang topik
 • Melakukan carian semua pangkalan data yang berkaitan
 • Sumber analisis statistik (untuk analisis meta)
 • Pemahaman mengenai topik
 • Melakukan carian satu atau lebih pangkalan data
Nilai
 • Menghubungkan amalan dengan bukti yang berkualiti tinggi
 • Menyokong amalan berasaskan bukti
Menyediakan ringkasan literatur mengenai topik

 

Sumber: libguides.sjsu.edu

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL