no comments

Perbezaan antara 2 SEM secara umum

SEM secara amnya dibahagikan kepada SEM / PLS-SEM berasaskan variasi (contohnya SmartPLS) dan SEM berasaskan Kovarians (mis. AMOS yang merupakan modul sambungan dari SPSS). SEM berasaskan variasi contohnya. SmartPLS boleh digunakan untuk penyelidikan penerokaan manakala SEM berasaskan Kovarians digunakan untuk penyelidikan / analisis pengesahan.

Berikut menunjukkan perbezaan antara 2 SEM secara umum:

1) Objektif

SEM berasaskan variasi – Fokus pada ramalan konstruk i.e. varians dijelaskan

SEM berasaskan kovarians – Fokus pada kovarians iaitu penjelasan mengenai hubungan barangan

2) Rawatan Teori

SEM berasaskan variasi – Penerokaan Teori

SEM berasaskan kovarians – Pengesahan Teori i.e. memerlukan teori awal yang kukuh & soal selidik yang ditetapkan

3) Saiz sampel

SEM berasaskan variasi – Menyokong sampel kecil contohnya. <100

SEM berasaskan kovarians – Perlu contoh yang besar contohnya. > = 300

4) Jenis Data

SEM berasaskan variasi – Menyokong kedua-dua jenis data metrik & bukan metrik

SEM berasaskan kovarians – Hanya menyokong jenis data metrik

5) Membina Jenis

SEM berasaskan variasi – Menyokong kedua-dua bentuk reflektif & formatif

SEM berasaskan kovarians – Sokongan hanya pembinaan yang mencerminkan

6) Membina Hubungan Perkara

SEM berasaskan variasi – Sokongan Membina dengan item tunggal

SEM berasaskan kovarians – Sokongan Bina dengan tiga item & ke atas

7) Nilai yang Hilang

SEM berasaskan variasi – Sokongan data set dengan nilai yang hilang

SEM berasaskan kovarians – Perlu mengatasi nilai-nilai yang hilang sebelum analisis

8) Kewujudan Multi-kolariti

SEM berasaskan variasi – Set data sokongan dengan multi-kolariti

SEM berasaskan kovarians – Perlu untuk menangani pelbagai kolonariti sebelum analisis

Sumber : researchgate

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL