no comments

Penyelidikan Reka bentuk dan Pembangunan (DDR)

Reka bentuk dan pengembangan harus terikat dengan pemahaman yang dibangun berdasarkan penyelidikan empirikal yang direplikasi. Model dan prosedur harus disahkan. Penyelesaian untuk masalah harus disokong oleh data. Penyelidik percaya bahawa bidang tersebut belum cukup menggunakan kaedah empirikal untuk memudahkan pemahaman penyelidik mengenai proses reka bentuk dan pembangunan. Keperluan untuk penyelidikan sangat penting sehubungan dengan model dan proses yang digunakan oleh penyelidik. Beberapa model, strategi reka bentuk, dan alat yang digunakan dalam praktik telah diuji dan disahkan secara empirikal. Inilah jurang yang ingin ditangani oleh penyelidikan reka bentuk dan pembangunan. Reka bentuk dan penyelidikan pembangunan adalah jenis penyelidikan yang unik untuk bidang Reka Bentuk dan Teknologi Instruksional (IDT) yang dikhaskan untuk penciptaan pengetahuan baru dan pengesahan amalan yang ada.

Kami mendefinisikan DDR sebagai “kajian sistemik mengenai proses reka bentuk, pengembangan dan penilaian dengan tujuan untuk menetapkan dasar empirikal untuk penciptaan produk dan alat instruksional dan bukan instruksional dan model baru atau ditingkatkan yang mengatur pengembangannya” (Richey & Klein, 2008, hlm.748). Penyelidikan reka bentuk dan pembangunan merangkumi pelbagai aktiviti dan minat. Ini termasuk kajian tentang proses reka bentuk dan pengembangan secara keseluruhan, komponen tertentu dari proses tersebut, atau dampak dari usaha reka bentuk dan pengembangan khusus. Penyelidikan seperti itu boleh melibatkan situasi di mana seseorang sedang mengkaji reka bentuk dan pembangunan orang lain. Ini juga boleh melibatkan keadaan di mana seseorang melakukan aktiviti reka bentuk dan pembangunan dan mempelajari prosesnya pada masa yang sama. Dalam kedua-dua kes tersebut, terdapat perbezaan antara membuat reka bentuk dan pembangunan dan mengkaji prosesnya. Reka bentuk dan penyelidikan pembangunan adalah istilah payung untuk berbagai kajian yang menggunakan pelbagai kaedah dan strategi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Walau bagaimanapun, kebanyakan penyelidikan reka bentuk dan pembangunan cenderung lebih bergantung pada strategi kualitatif dan menangani projek kehidupan sebenar, bukan dengan projek simulasi atau rekaan. Banyak kajian dapat dilihat sebagai penyelidikan pelbagai kaedah. Memahami hakikat penyelidikan ini adalah untuk memahami pelbagai masalah yang boleh diaplikasikan. Ini juga merupakan proses untuk mengenali minat dan usaha penyelidikan yang bukan merupakan sebahagian daripada orientasi ini.

DDR tidak merangkumi yang berikut: (1) psikologi instruksional atau pembelajaran sains pembelajaran;  (2) perbandingan sistem penyampaian media atau kajian kesan; (3) kajian reka bentuk mesej; dan (4) penyelidikan mengenai profesion. Walaupun hasil dari penyelidikan di bidang ini memberi kesan kepada reka bentuk dan pengembangan, kajian tentang pemboleh ubah yang disertakan dalam topik tersebut tidak merupakan DDR. Reka bentuk dan penyelidikan pembangunan, seperti semua usaha penyelidikan, membawa kepada pengeluaran pengetahuan, pemahaman yang lebih lengkap tentang bidang, dan kemampuan untuk membuat ramalan.

DDR mencapai tujuan ini melalui dua kategori utama projek penyelidikan: (1) penyelidikan produk dan alat dan (2) penyelidikan mengenai reka bentuk dan model pembangunan. Kami sebelumnya merujuk kepada dua kategori penyelidikan reka bentuk dan pembangunan ini sebagai kajian pengembangan Jenis 1 dan Jenis 2 (Richey, Klein, & Nelson, 2004). Yang lain telah merujuk kepada kajian pengembangan produk instruksional sebagai penyelidikan berasaskan reka bentuk (Wang & Hanna, n, 2005), penilaian berdasarkan sistem (Driscoll, 1984), dan penyelidikan formatif (Reigeluth & Frick, 1999; van den Akker, 1999).

 

Sumber: slideshare.net

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL