no comments

Penyelidikan pemasaran menggunakan penunjuk tunggal item dalam model persamaan struktur

MENGUKUR SATU ITEM

Walaupun dalam amalan terdapat kajian yang menggunakan indikator satu item untuk mewakili pembinaan, banyak penyelidik telah menyatakan bahawa ini kebanyakannya berlaku dengan pembolehubah demografi dan barang-barang yang biasanya tidak mewakili pembinaan (Hair et al, 2009). Ini disebabkan terutamanya oleh beberapa kebimbangan utama mengenai penggunaan item tunggal, seperti ralat pengukuran dan kebolehpercayaan, dan perbahasan berterusan mengenai topik tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam bentuk berikut dan dalam ringkasan

Hujah untuk dan terhadap item tunggal

Hujah-hujah untuk item tunggal

i) Berguna untuk konkrit, tunggal dan satu dimensi konstruk
ii) Kaedah biasa bias dielakkan
iii) Jangan tekan ke dalam pembinaan atau dimensi ramalan yang lain
iv) Soal selidik yang lebih pendek, meningkatkan kadar tindak balas
v) Perlu untuk demografi dan konsep lain
vi) Lebih banyak bahan dari domain konseptual yang betul

Argumen terhadap item tunggal

i) Jangan biarkan pengiraan Cronbach’s α
ii) kebolehpercayaan menurun
iii) Tidak disyorkan untuk pembinaan abstrak
iv) korelasi yang rendah dengan sifat yang diukur
v) Kategorikan individu ke dalam beberapa kumpulan yang kecil
vi) Kesukaran dalam pengiraan kebolehpercayaan dan ralat pengukuran
vii) isu-isu sah
viii) Isu pengenalpastian dan penumpuan di SEM

Hujah-hujah pro langkah tunggal item

Pada masa yang sama, para penyelidik mencatat bahawa ralat pengukuran mungkin dibenarkan (atau perlu) dalam beberapa keadaan, seperti ketika hanya satu penunjuk yang tersedia, apabila penunjuk mempunyai tahap keabsahan dan kebolehpercayaan yang tinggi, dan apabila penyelidik mempunyai masalah dengan membina dan spesifikasi hubungan menguasai (Aaker dan Bagozzi, 1979; Anderson dan Gerbing, 1988; Hayduk, 1996; Iacobucci, 2010). Sebagai contoh, Raykov dan Marcoulides (2006) menyatakan bahawa skor keseluruhan pada Ujian Kecerdasan Stanford-Binet sebagai penunjuk item tunggal boleh menjadi ukuran yang baik dalam membina kecerdasan.

Memfokuskan pada kesahihan ramalan, Bergkvist dan Rossiter (2007) menunjukkan bahawa langkah-langkah satu perkara sama seperti sah sebagai ukuran pelbagai item dan ujian teoretikal dan penemuan empirikal akan sama jika ukuran satu item digunakan dan bukan langkah berbilang item. Para penulis mencatatkan bahawa dua yang paling banyak digunakan dalam penyelidikan pengiklanan dan pengguna, sikap terhadap sikap iklan dan jenama adalah konstruksasi konkrit yang harus diukur secara sah oleh satu item. Bergkvist dan Rossiter (2007) menunjukkan bahawa bagi kedua-duanya membina ukuran item tunggal menunjukkan kesahan ramalan yang sama tinggi sebagai langkah berbilang item, tidak menyokong hujah psikometrik klasik bahawa langkah berbilang item adalah lebih sah daripada langkah tunggal untuk semua jenis daripada pembinaan. Dalam kes khusus ini, apabila langkah berbilang item digunakan untuk mengukur konkrit konkrit ganda, mereka tidak kelihatan mempunyai kesahihan diskriminasi yang lebih baik.

Seperti yang diteliti penyelidik, isu langkah-langkah satu perkara juga berkaitan dengan editor dan pengulas jurnal ilmiah, yang cenderung sangat prihatin dengan kebolehpercayaan pengukuran, yang merupakan isu dalam hal langkah-langkah tunggal (Wanous dan Hudy, 2001, Fuchs dan Diamantopoulos, 2009). Itu adalah kerana kepercayaan bahawa kebolehpercayaan ukuran satu perkara tidak boleh dianggarkan, dan, walaupun mungkin, ia tidak dapat diterima dengan rendah. Walau bagaimanapun, kajian Wanous and Reichers (1996) mengenai langkah-langkah tunggal item kepuasan kerja secara keseluruhan telah mencabar kedua-dua andaian mengenai kebolehpercayaan item tunggal. Mereka menunjukkan bagaimana tahap kebolehpercayaan tahap minimum untuk satu item item boleh dianggarkan dengan menggunakan pembetulan yang terkenal untuk formula redaman. Selain itu, Wanous dan Hudy (2001) meniru hasilnya dengan menggunakan ukuran keberkesanan pengajaran keseluruhan fakulti kolej yang dinilai oleh pelajar mereka.

Penulis lain mencatatkan kesukaran bahawa definisi pelbagai dan tempat pengukuran kepada responden dan penyelidik kerana panjang tinjauan. Drolet dan Morrison (2001a, 2001b) menulis bahawa, sebagai contoh, ukuran pelbagai item kualiti perkhidmatan dan kepuasan pelanggan yang digunakan dalam pemasaran mengurangkan bilangan pembinaan yang berbeza yang boleh disiasat dalam tinjauan yang sama, yang membawa kepada pertukaran antara maklumat dan kebolehpercayaan. Dalam konteks ini, menggunakan langkah-langkah berbilang perkara untuk meningkatkan kebolehpercayaan yang diukur oleh pekali α dapat menimbulkan kesulitan untuk penyelidik dan, kerana jumlah item yang diperlukan untuk menghasilkan kenaikan skala ‘boleh dipercayai’, mungkin lebih sulit untuk mengenal pasti item yang skor sejatinya bersamaan atau sangat serupa. Perkara berbilang dan skala ukuran panjang juga boleh membentangkan isu-isu lain, seperti berkaitan dengan pelbagai dimensi, seperti dalam hal langkah-langkah kompleks seperti kualiti perkhidmatan elektronik (Blasco et al, 2011).

Berkenaan dengan kebolehpercayaan ujian ujian, beberapa kajian menyatakan bahawa ia boleh menjadi baik walaupun untuk langkah-langkah satu perkara, dan sama untuk kebolehpercayaan konsistensi dalaman (Wanous dan Hudy, 2001; Fuchs dan Diamantopoulos, 2009). Drolet dan Morrison (2001a, 2001b) ambil perhatian bahawa skala pelbagai item yang menghasilkan kebolehpercayaan yang tinggi juga boleh mengurangkan kualiti tindak balas responden, sementara tidak menambah jumlah maklumat yang ketara ke atas pembinaan satu item. Langkah berjaga-jaga memerlukan kajian yang panjang, yang dapat mengurangkan kadar tindak balas dan memasukkan lebih banyak nilai yang hilang, dan juga boleh menyebabkan pemilihan berat sebelah kerana berpotensi kehilangan responden yang tidak berminat dalam topik (Wanous dan Hudy, 2001; Fuchs dan Diamantopoulos, 2009 ). Pada masa yang sama, langkah-langkah satu perkara kurang memakan masa, pendek, fleksibel dan mengurangkan berat sebelah tindak balas (Drolet dan Morrison, 2001a, 2001b, Fuchs dan Diamantopoulos, 2009).

Berkenaan dengan kesahihan, kerana pelbagai item mungkin mengambil bahan dari lebih daripada satu domain konseptual, satu perkara yang mengetuk domain yang betul mungkin menghasilkan maklumat yang lebih baik dan mungkin mengelakkan menyampaikan soalan tinjauan yang kelihatannya berulang (Wanous dan Hudy, 2001; Drolet dan Morrison, 2001a, 2001b; Fuchs dan Diamantopoulos, 2009).

Sumber : Maria Petrescu

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL