no comments

Penyelidikan Kualitatif: Pengumpulan dan Analisis Data

A. Pengumpulan Data Kualitatif

pengumpulan data kualitatif membolehkan mengumpul data yang bukan angka dan membantu kita untuk meneroka bagaimana keputusan dibuat dan memberikan kami gambaran terperinci. Untuk mencapai kesimpulan sedemikian, data yang dikumpulkan mestilah holistik, kaya dan bernuansa dan penemuan untuk muncul melalui analisis yang teliti.

1. Apa pun kaedah yang dipilih oleh penyelidik untuk mengumpul data kualitatif, satu aspek sangat jelas prosesnya akan menghasilkan sejumlah besar data. Di samping pelbagai kaedah yang tersedia, terdapat juga kaedah pengumpulan dan rakaman data yang berlainan.

Sebagai contoh, jika data kualitatif dikumpulkan melalui kumpulan tumpuan atau perbincangan satu sama lain, akan terdapat nota tulisan tangan atau pita rakaman video. Sekiranya terdapat rakaman, mereka perlu disalin dan sebelum proses analisis data dapat bermula.

2. Sebagai panduan kasar, ia boleh mengambil seorang penyelidik berpengalaman 8-10 jam untuk menyalin rakaman temu bual, yang boleh menjana lebih kurang 20-30 muka surat dialog. Ramai penyelidik juga ingin mengekalkan folder berasingan untuk mengekalkan rakaman yang dikumpulkan dari kumpulan tumpuan yang berbeza. Ini membantu mereka mengumpul data yang dikumpul.

3. Sekiranya terdapat nota yang diambil, yang juga dikenali sebagai nota medan, mereka membantu dalam mengekalkan komen, konteks alam sekitar, isyarat bukan lisan dan lain lain. Nota-nota yang difailkan ini berguna dan boleh dibandingkan semasa menyalin data rakaman audio. Nota sedemikian biasanya tidak rasmi tetapi harus dijamin dengan cara yang sama seperti rakaman video atau pita audio.

B. Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif seperti nota, video, rakaman audio, dan dokumen teks. Salah satu kaedah yang paling digunakan untuk analisis data kualitatif ialah analisis teks.

Analisis teks adalah kaedah analisis data yang berbeza dari semua kaedah penyelidikan kualitatif yang lain, di mana para penyelidik menganalisis kehidupan sosial para peserta dalam kajian penyelidikan dan menodalkan kata-kata, tindakan dan sebagainya.

Terdapat juga imej yang digunakan dalam kajian penyelidikan ini dan para penyelidik menganalisis konteks di mana imej digunakan dan menarik kesimpulan dari mereka. Dalam dekad yang lalu, analisis teks melalui apa yang dikongsi di platform media sosial telah mendapat populariti yang paling tinggi.

 

SUMBER: questionpro

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL