no comments

Penilaian terhadap penggunaan model persamaan struktur sekurang-kurangnya persegi (PLS-SEM) dalam penyelidikan perhotelan

Tujuan

Pemodelan persamaan struktur (SEM) menggambarkan salah satu kaedah penyelidikan yang paling penting dalam pelbagai disiplin, termasuk pengurusan perhotelan. Walaupun bagi kebanyakan penyelidik, SEM bersamaan dengan menjalankan SEM berasaskan kovarians, penyelidikan baru-baru ini menyokong penggunaan pemodelan persamaan struktur sekurang-kurangnya kuadrat (PLS-SEM) sebagai alternatif yang menarik. Tujuan kertas kerja ini adalah untuk mengkaji secara sistematik bagaimana PLS-SEM telah digunakan dalam jurnal penyelidikan hospitaliti utama dengan tujuan menyediakan panduan penting dan, jika perlu, peluang untuk penyusunan semula dalam aplikasi masa depan. Kerana PLS-SEM dalam kajian perhotelan masih dalam peringkat awal pembangunan, secara kritis memeriksa penggunaannya memegang janji besar untuk mengatasi salah penggunaan yang mungkin dapat diperkuatkan dari masa ke masa.

Reka bentuk / metodologi / pendekatan
Semua kajian PLS-SEM yang diterbitkan dalam enam jurnal pengurusan hospitaliti yang diindeks SSCI antara tahun 2001 dan 2015 telah dikaji semula. Mengikut kajian terdahulu di lapangan, kajian ini merangkumi sebab-sebab menggunakan PLS-SEM, ciri-ciri data, ciri-ciri model, penilaian model pengukuran, penilaian model struktur, pelaporan dan penggunaan analisis lanjutan.

Penemuan
Berbanding dengan bidang-bidang lain, hasil menunjukkan bahawa beberapa amalan pelaporan adalah jelas di atas standard tetapi masih memberi ruang untuk penambahbaikan, terutamanya mengenai pertimbangan metrik kesenian untuk ukuran dan penilaian model struktur. Tambahan pula, para penyelidik perhotelan seolah-olah tidak menyedari penyambungan baru-baru ini kaedah PLS-SEM, yang jelas memperluaskan skop analisis dan membantu mendapatkan lebih banyak pandangan dari model dan data. Sebagai hasil kajian semula PLS-SEM ini dalam kajian, penyelidikan ini memberi garis panduan bagaimana cara menggunakan kaedah ini dengan tepat. Garis panduan ini adalah penting untuk pengurusan perhotelan dan disiplin lain untuk menyebarkan dan memastikan keteguhan analisis dan pelaporan PLS-SEM.

Batasan / implikasi penyelidikan
Hanya artikel yang diterbitkan dalam jurnal perhotelan yang diindeks SSCI diperiksa dan sebarang jurnal yang diindeks dalam pangkalan data lain tidak dimasukkan. Iaitu, sementara kajian ini memberi tumpuan kepada jurnal pengurusan hospitaliti peringkat teratas, penyelidikan masa depan dapat memperluaskan skop dengan mempertimbangkan kajian berkaitan pengurusan perhotelan dari disiplin lain, seperti penyelidikan pelancongan atau pengurusan umum.

Keaslian / nilai
Kajian ini menyumbang kepada kesusasteraan dengan menyediakan penyelidik perhotelan dengan panduan terkini untuk penggunaan PLS-SEM. Berdasarkan kajian semula sistematik amalan semasa dalam kesusasteraan perhotelan, isu metodologi kritikal ketika memilih dan menggunakan PLS-SEM telah dikenalpasti. Garis panduan ini membolehkan untuk memperbaiki kajian PLS-SEM masa depan dan menawarkan cadangan untuk menggunakan kemajuan kaedah baru-baru ini.

Sumber: emerald insight

Dari: Team MPWS

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL