no comments

Pengukuran Padanan Model PLS SEM

Outer Model atau Pengukuran Bahagian Luar disebut juga sebagai model pengukuran. Pengukuran bahagian luar PLS SEM terbahagi kepada 2 iaitu pengukuran model reflektif dan formatif.

  1. Pengukuran Model Reflektif

Pengukuran pertama model PLS SEM dalam model luar adalah ukuran reflektif. Model pengukuran dinilai menggunakan kebolehpercayaan (reliability) dan kesahan (validity). Untuk kebolehpercayaan, anda boleh menggunakan Cronbach’s Alpha. Nilai ini mencerminkan kebolehpercayaan semua petunjuk dalam model. Nilai minima ialah 0.7 sedangkan yang ideal ialah 0.8 atau 0.9. Selain Cronbach Alpha, nilai kebolehpercayaan komposit (composite reliability) yang digunakan ditafsirkan sama seperti nilai Cronbach Alpha.

 

  1. Pengukuran Model Formatif

Pengukuran seterusnya model PLS SEM adalah ukuran formatif. Penilaian yang menggunakan kesahihan (validity) tradisional tidak boleh digunakan untuk penunjuk yang digunakan dalam model pengukuran formatif dan konsep kebolehpercayaan (konsistensi dalaman) dan membina kesahihan (discriminant and validity congruent) menjadi tidak bermakna apabila digunakan dalam model formatif.

 

Sumber: Statiskian

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL