no comments

Pengenalan kepada Berbagai Jenis,Kajian Literatur

Terdapat banyak jenis kajian literatur, masing-masing dengan pendekatan, analisis, dan tujuannya sendiri. Untuk mengelirukan perkara, jenis ini tidak dinamakan secara konsisten. Berikut adalah beberapa jenis kajian literatur yang lebih biasa.

Ini lebih ketat, dengan beberapa tahap penilaian:

Tinjauan Sistematik adalah penting untuk penjagaan kesihatan dan ujian perubatan, dan mata pelajaran lain di mana metodologi dan data penting. Melalui kajian semula dan analisis kesusasteraan yang memenuhi kriteria tertentu, tinjauan sistematik mengenal pasti dan membandingkan jawapan kepada soalan berkaitan penjagaan kesihatan. Kajian sistematik mungkin termasuk meta-analysis dan meta-sintesis, yang membawa kita ke …

Tinjauan Meta-analisis Kuantitatif atau Kualitatif boleh membentuk keseluruhan atau sebahagian kajian secara sistematik. Kedua-duanya adalah menyeluruh dan komprehensif dalam pemeliharaan dan pengertian badan penyelidikan yang besar. Analisis meta-analisis kuantitatif kajian kuantitatif, adalah objektif, dan termasuk analisis statistik. Meta-analisis kualitatif kajian penyelidikan kualitatif, subjektif (atau evaluative, atau interpretive), dan mengenal pasti tema atau konsep baru.

Ini tidak selalu termasuk penilaian formal atau analisis:

Tinjauan Sastera (lihat video Semakan Kesusasteraan kita) atau Kajian Naratif sering muncul sebagai bab dalam tesis atau disertasi. Ia menerangkan apa penyelidikan yang berkaitan telah dijalankan, bagaimana ia memberitahu tesis, dan bagaimana tesis sesuai dengan penyelidikan di lapangan.

Kajian Kritikal adalah seperti kajian literatur, tetapi memerlukan pemeriksaan yang lebih terperinci mengenai kesusasteraan, untuk membandingkan dan menilai sejumlah perspektif.

Tinjauan Scoping sering digunakan pada awal artikel, disertasi atau cadangan penyelidikan. Ia dijalankan sebelum penyelidikan bermula, dan menetapkan peringkat untuk kajian ini dengan menonjolkan jurang dalam kesusasteraan, dan menjelaskan keperluan untuk penyelidikan yang akan dijalankan, yang dibentangkan dalam baki artikel.

Tinjauan Konsep Semula artikel mengikut konsep, atau kategori, atau tema. Ia mengenal pasti ‘pemahaman’ semasa topik penyelidikan yang diberikan, membincangkan bagaimana pemahaman ini dicapai, dan cuba menentukan sama ada pemahaman yang lebih besar boleh dicadangkan. Ia memberikan gambaran tentang perkara yang ada dalam bidang penyelidikan tertentu ini.

Tinjauan State-of-the-Art dijalankan secara berkala, dengan tumpuan kepada penyelidikan terkini. Ia menerangkan apa yang kini dikenali, difahami, atau dipersetujui mengenai topik penyelidikan, dan kemunculan di mana masih ada perselisihan.

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL