no comments

Pendekatan Penyelidikan Kualitatif

Penyelidikan kualitatif bertujuan untuk menceritakan kisah tentang pengalaman kumpulan tertentu dalam kata-kata mereka sendiri, dan oleh itu berfokus pada naratif (sementara penyelidikan kuantitatif berfokus pada angka). Logik penyelidikan kualitatif boleh mencabar untuk penyelidik yang lebih biasa (seperti kebanyakan kita) dengan pendekatan deduktif tradisional. Tidak seperti penyelidikan kuantitatif, di mana para penyelidik menyatakan hipotesis tertentu dan kemudian mengumpul data untuk menguji secara empirik mereka, kebanyakan penyelidikan kualitatif menggunakan pendekatan induktif di mana penyelidik mula mengumpulkan data dan kemudian cuba untuk mendapatkan penjelasan dari data tersebut. Oleh itu, penyelidikan kualitatif cenderung menjadi lebih banyak penerokaan, mencari untuk memberi gambaran tentang bagaimana individu (atau organisasi, kumpulan, dll) memahami aspek-aspek dunia mereka.

Terdapat banyak teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penyelidikan kualitatif. Pendekatan klasik adalah pemerhatian, kadang kala dipanggil penyelidikan lapangan. Pemerhatian dalam tradisi penyelidikan kualitatif memerlukan penilaian yang berterusan, sistematik terhadap sesuatu persekitaran tertentu. Para penyelidik boleh memilih untuk tetap terpisah dari penetapan yang mereka saksikan, dengan mengamati secara pasif tanpa mendedahkan tujuan mereka atau dengan secara aktif mendedahkan bahawa mereka adalah seorang penyelidik yang menjalankan pemerhatian terhadap penetapannya. Penyelidik juga boleh mengambil peranan pemerhati peserta, terlibat secara aktif dalam penetapan mereka memerhatikan dan merekod dengan teliti kedua-dua pemerhatian mereka dan tindakan mereka sendiri dan tafsiran tentang penetapan. Data yang dikumpul melalui pemerhatian adalah nota yang direkodkan dengan teliti yang mana penyelidik membuat serta merta selepas setiap pemerhatian, yang mungkin termasuk penerangan, teraan, sebut harga, dan juga sketsa apabila aspek ruang dalam tetapan kelihatan penting.

Wawancara mendalam sering dilakukan oleh para penyelidik untuk membimbing individu untuk berkongsi perspektif mereka tentang fenomena minat. Temu bual boleh sangat berstruktur (berdasarkan satu set standard soalan yang ditanyakan oleh penyelidik kepada banyak individu) atau lebih banyak mengalir bebas seperti perbualan. Temubual biasanya direkodkan oleh audio dan kemudian ditranskripsikan untuk memastikan bahawa ungkapan, penekanan, ragu-ragu, emosi, dan lain-lain peserta ditangkap. Apabila rakaman tidak dapat dilakukan, para penyelidik biasanya mengambil nota ringkas semasa wawancara dan merakamkan kesan terperinci dengan segera selepas itu.

Walaupun wawancara mendalam berguna untuk mengumpul perspektif individu, temuduga kumpulan fokus adalah alat yang sangat baik untuk mengungkap bagaimana kumpulan orang yang sama memahami fenomena tertentu. Kumpulan tumpuan yang dikendalikan dengan baik memberi peluang kepada individu untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain dan dengan moderator untuk menghasilkan naratif berkongsi fenomena yang menarik; proses ini boleh menjadi alat yang tidak ternilai dalam memahami bagaimana pelbagai perspektif dikongsi melalui wawancara mendalam sesuai bersama. Seperti wawancara mendalam, kumpulan tumpuan biasanya direkodkan dan ditranskripsikan untuk menangkap bahasa yang tepat yang digunakan oleh para peserta.

 

Satu lagi kategori analisis kualitatif ialah analisis kandungan. Data untuk analisis kandungan boleh mengambil hampir semua bentuk, termasuk semua jenis dokumen bertulis (majalah, prosiding mahkamah, penilaian pelajar) dan bahan audio / visual (filem, iklan televisyen). Matlamat analisis kandungan kualitatif adalah untuk memeriksa kedua-dua kandungan nyata sesuatu item – apa yang sebenarnya dirakam atau digambarkan – dan kandungan laten. Kandungan laten merujuk kepada mesej halus atau makna yang dikodkan dalam sesuatu item, seperti andaian yang tidak dinyatakan yang memberi makna kandungan di dunia sosial.

Pendekatan kualitatif dimaklumkan oleh logik induktif, di mana potensi pemahaman fenomena diperoleh dari data. Oleh itu, hipotesis dibentuk berikutan pengumpulan dan analisis awal data, di mana titik data tambahan sering dikumpul untuk menilai hipotesis dalam proses berulang. Hipotesis dalam penyelidikan kualitatif sering menunjuk kepada peranan faktor kontekstual yang mempengaruhi fenomena minat, mencari untuk membezakan mengapa dan bagaimana individu dengan pengalaman yang berbeza memahami fenomena yang berbeza. Matlamat analisis kualitatif bukanlah untuk menghasilkan keputusan umum yang umum tetapi untuk memberikan penerangan terperinci atau “tebal” terhadap situasi atau pengalaman tertentu.

Penyelidikan kualitatif sering dikritik sebagai “lembut” dan terbuka untuk tafsiran berganda (berbeza dengan nombor keras yang dikaitkan dengan penyelidikan kuantitatif). Penyelidikan kualitatif yang direka dengan baik adalah sangat sistematik, bagaimanapun, memerlukan penyelidik dengan teliti mencatat kedua-dua pemerhatian dan pengalaman mereka dalam mengumpul data. Satu kebimbangan yang berkaitan adalah bahawa penyelidikan kualitatif cenderung untuk mengesahkan pemahaman sendiri penyelidik tentang fenomena. Penyelidik kualitatif yang baik bertujuan untuk “ketepuan” data, bagaimanapun, yang melibatkan mengumpul dan menganalisis data dalam proses berulang sehingga tidak ada maklumat baru. Secara sistematik dikumpulkan, data kualitatif tepu memberikan tahap pemahaman kepada fenomena kompleks yang berbeza secara dramatik daripada apa yang diberikan melalui analisis kuantitatif, dan kedua-dua pendekatan harus dihargai untuk sumbangan unik yang mereka buat dalam penyelidikan.

 

 

 SUMBER : https://www.statisticssolutions.com/qualitative-research-approach/

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL