no comments

Panduan yang diperlukan membuat Kajian Literatur

 1. Pengenalan

Tidak perlu dikelirukan dengan ulasan buku, kajian tinjauan literatur artikel ilmiah, buku dan sumber lain ( contoh ; disertasi, prosiding persidangan) yang berkaitan dengan isu tertentu, bidang penyelidikan, atau teori, memberikan gambaran, ringkasan, dan penilaian kritikal bagi setiap kerja. Tujuannya adalah untuk menawarkan gambaran keseluruhan kesusasteraan penting yang diterbitkan pada topik.

 1. Komponen

Sama seperti penyelidikan utama, pembangunan kajian literatur memerlukan empat peringkat:

 • Rumusan masalah-topik atau bidang mana yang diperiksa dan apakah isu komponennya?
 • Bahan carian mencari kesusasteraan yang berkaitan dengan subjek yang dijelajah
 • Penilaian data-menentukan kesusasteraan mana yang membuat sumbangan penting kepada pemahaman topik
 • Analisis dan tafsiran-membincangkan penemuan dan kesimpulan kesusasteraan yang berkaitan

Kajian kesusasteraan harus terdiri daripada elemen-elemen berikut:

 • Gambaran keseluruhan subjek, isu atau teori yang dipertimbangkan, bersama-sama dengan objektif kajian literature
 • Bahagian kerja yang dikaji semula dan diletak dalam kategori yang suka ( contoh mereka yang menyokong kedudukan tertentu, mereka yang menentang, dan mereka yang menawarkan tesis alternatif sepenuhnya)
 • Penjelasan tentang bagaimana setiap kerja adalah serupa dan bagaimana ia berbeza daripada yang lain
 • Kesimpulan mengenai kepingan yang paling dipertimbangkan dalam hujah mereka, paling meyakinkan pendapat mereka, dan membuat sumbangan terbesar kepada pemahaman dan pembangunan bidang penyelidikan mereka

Dalam menilai setiap bahagian, pertimbangan harus diberikan kepada :

 • Provenance-Apakah bukti kelayakan penulis? Adakah hujah penulis disokong oleh bukti ( contoh ; bahan sejarah utama, kajian kes, naratif, statistik, penemuan saintifik terkini)?
 • Objektiviti – Adakah perspektif pengarang itu pun tangan atau memudaratkan? Adakah data bertentangan yang dipertimbangkan atau maklumat penting tertentu tidak diendahkan untuk membuktikan titik pengarang?
 • Persuasiveness-Mana-mana tesis penulis yang paling / paling kurang meyakinkan?
 • Nilai-Adakah hujah dan kesimpulan pengarang meyakinkan? Adakah kerja akhirnya menyumbang dalam apa cara penting untuk pemahaman tentang subjek?
 1. Definisi dan Penggunaan / Tujuan

Semakan kesusasteraan mungkin merupakan bab penting dalam tesis atau disertasi, atau mungkin semakan semula tulisan tentang subjek. Dalam kedua-dua kes, tujuannya adalah untuk:

 • Letakkan setiap kerja dalam konteks sumbangannya kepada pemahaman mengenai subjek yang ditinjau
 • Huraikan hubungan setiap kerja kepada orang lain yang sedang dipertimbangkan
 • Kenal pasti cara baru untuk mentafsirkan, dan memberi penjelasan mengenai sebarang jurang dalam, penyelidikan terdahulu
 • Selesaikan konflik di antara kajian terdahulu yang seolah-olah bercanggah
 • Kenal pasti bidang biasiswa sebelum ini untuk mengelakkan pertindihan usaha
 • Tunjukkan cara untuk penyelidikan lanjut
 • Letakkan karya asalnya (dalam kes tesis atau disertasi) dalam konteks kesusasteraan yang ada


SUMBER : 
guides.library.ucsc.edu/write-a-literature-review

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL