no comments

Panduan Penyelidik Muda Untuk Semakan Sistematik

Kata kunci:

 • Kajian sistematik adalah kajian teliti dan terperinci tentang kesusasteraan yang ada pada topik tertentu, yang direka untuk menangani pertanyaan khusus.
 • Kajian sistematik amat penting dalam perubatan berasaskan bukti.
 • Kajian sistematik yang baik bermula dengan protokol yang menentukan reka bentuk kajian, objektif, dan hasil yang diharapkan; mengikut garis panduan PRISMA, dan hendaklah didaftarkan dalam pendaftaran protokol yang diiktiraf.
 • Artikel ini merangkumi asas cara mendekati tinjauan sistematik dan bagaimana kajian semacam itu biasanya berstruktur.

 

Apakah ulasan sistematik?

Kajian yang sistematik adalah semakan yang sangat ketat terhadap kesusasteraan yang ada yang membahas persoalan yang dirumuskan dengan jelas. Semakan secara sistematik mencari, mengenalpasti, memilih, menilai, dan mensintesis bukti penyelidikan yang berkaitan dengan soalan menggunakan metodologi yang jelas, dapat direproduksi, dan mengarah ke kecenderungan minimum. Kajian sistematik dianggap sebagai sumber bukti penyelidikan terbaik. Kajian sistematik adalah benar-benar penting dalam bidang perubatan berdasarkan bukti, tetapi juga sangat bernilai dalam bidang lain.

Kajian sistematik adalah lebih lengkap daripada kajian literatur kerana ia termasuk kesusasteraan yang diterbitkan dan tidak diterbitkan, yang sering disebut kesusasteraan kelabu. Sastera kelabu adalah bahagian penting dari kajian sistematik dan menambah nilai untuk semakan. Ini kerana kesusasteraan kelabu sering kali lebih banyak daripada literatur yang diterbitkan dan mungkin mempunyai bias penerbitan kurang. Sastera kelabu termasuk kajian, laporan, disertasi, kertas persidangan dan abstrak, penyelidikan kerajaan dan ujian klinikal yang belum diterbitkan.

Mengendalikan kajian sistematik adalah proses yang kompleks. Artikel ini bertujuan untuk membimbing anda mengenai pelbagai jenis kajian sistematik, prosedur standard yang harus diikuti, dan pendekatan terbaik untuk menjalankan dan menulis semakan sistematik.

Jenis tinjauan sistematik

 1. Kualitatif: Dalam kajian sistematik jenis ini, hasil kajian yang berkaitan diringkaskan tetapi tidak digabungkan secara statistik.
 2.  Kuantitatif: Semakan sistematik jenis ini menggunakan kaedah statistik untuk menggabungkan hasil dua atau lebih kajian.
 3. Meta-analisis: Meta-analisis menggunakan kaedah statistik untuk mengintegrasikan anggaran kesan dari kajian yang relevan yang bebas tetapi serupa dan meringkaskannya.

Menulis protokol

Sebarang semakan sistematik yang baik bermula dengan protokol. Menurut Institut Kesihatan Nasional (NIH), protokol berfungsi sebagai peta jalan untuk semakan anda dan menentukan objektif, kaedah, dan hasil kepentingan utama kajian sistematik. Tujuan mengadakan protokol adalah untuk mempromosikan ketelusan kaedah.

Protokol menentukan istilah carian, kriteria kemasukan dan pengecualian, data yang akan dianalisis, dan sebagainya. Protokol ini perlu diserahkan kepada jurnal bersama dengan manuskrip anda. Kebanyakan jurnal mengharapkan pengarang ulasan sistematik untuk menggunakan pernyataan PRISMA atau garis panduan lain yang serupa untuk menulis protokol mereka.

Kenyataan PRISMA:

Sesiapa yang menulis semakan sastera yang sistematik harus akrab dengan pernyataan PRISMA. Kenyataan PRISMA adalah dokumen yang terdiri dari senarai semak 27 item dan diagram rajah dan bertujuan untuk membimbing penulis mengenai bagaimana membangunkan protokol kajian sistematik dan apa yang harus disertakan ketika menulis tinjauan.

Protokol yang ideal termasuk perkara berikut:

i. Pangkalan data yang perlu dicari dan sumber tambahan (terutamanya untuk kesusasteraan kelabu)
ii. Kata kunci yang akan digunakan dalam strategi carian
iii. Had yang digunakan untuk carian.
iv. Proses pemeriksaan
v. Data yang akan diekstrak
vi. Ringkasan data yang akan dilaporkan

Mendaftar protokol kajian sistematik:

Sebaik sahaja anda telah menulis protokol anda, anda dinasihatkan untuk mendaftarkannya. Mendaftar protokol anda adalah cara yang baik untuk mengumumkan bahawa anda sedang menjalankan semakan, supaya orang lain tidak mula mengerjakannya.

Registri protokol yang tersedia untuk semakan sistematik adalah:

 • Kerjasama Campbell: Khusus untuk kajian sistematik intervensi sosial
 • Kerjasama Cochrane: Khusus untuk kajian sistematik mengenai intervensi penjagaan kesihatan
 • PROSPERO: Pendaftaran terbuka untuk semua ulasan sistematik.

Registri juga menyediakan pangkalan data berdaftar yang boleh dicari. Sebelum memulakan semakan sistematik, anda harus mencari pangkalan data ini untuk sebarang ulasan berdaftar mengenai topik pilihan anda. Ini akan memastikan bahawa anda tidak menggandakan usaha.

Apakah pendekatan terbaik untuk menjalankan kajian sistematik?

Inti dari kajian sistematik terletak pada sistematik. Kajian sistematik melibatkan penelitian terperinci dan analisis kesusasteraan besar. Untuk memastikan bahawa kerja anda adalah cekap dan berkesan, anda harus mengikuti proses yang jelas:

 1. Membangunkan satu soalan penyelidikan
 2. Tentukan kriteria pemasukan dan pengecualian
 3. Cari kajian
 4. Pilih kajian
 5. Menilai kualiti pengajaran
 6. Ekstrak data
 7. Menganalisis dan membentangkan hasil
 8. Mentafsirkan hasil
 9. Kemas kini semakan yang diperlukan.

Adalah berguna untuk mengikuti proses ini dan membuat nota di setiap peringkat. Ini akan memudahkan anda menulis artikel ulasan.

Bagaimana artikel semakan sistematik disusun?

Artikel tinjauan sistematik mengikuti struktur yang sama seperti artikel penyelidikan asal. Ia biasanya merangkumi tajuk, abstrak, pengenalan, kaedah, hasil, perbincangan, dan rujukan.

Tajuk: Judul harus mencerminkan dengan tepat topik yang sedang ditinjau. Lazimnya, perkataan “kajian sistematik” adalah sebahagian daripada tajuk untuk membuat kajian jelas.

Abstrak: Kajian sistematik biasanya mempunyai Abstrak berstruktur, dengan perenggan pendek yang ditujukan kepada setiap yang berikut: latar belakang, kaedah, hasil, dan kesimpulan.

Pengenalan:Pengenalan merangkumi topik dan menjelaskan mengapa kajian sistematik dijalankan. Mungkin ada jurang dalam pengetahuan sedia ada atau percanggahan dalam literatur yang memerlukan tinjauan. Pengenalan juga harus menyatakan tujuan dan tujuan tinjauan.

Kaedah: Kaedah Kaedah adalah bahagian paling penting dari artikel kajian sistematik. Metodologi yang diikuti perlu dijelaskan secara jelas dan logik. Komponen berikut perlu dibincangkan secara terperinci:

 • Kriteria inklusi dan pengecualian
 • Pengenalpastian kajian
 • Pemilihan kajian
 • Pengekstrakan data
 • Penilaian kualiti
 • Analisis data

Keputusan: Bahagian Keputusan juga harus dijelaskan secara logik. Anda boleh bermula dengan menerangkan hasil carian, dan kemudian beralih kepada pelbagai kajian dan ciri, kualiti kajian, dan akhirnya membincangkan kesan campur tangan pada hasilnya.

Perbincangan: Perbincangan perlu meringkaskan penemuan utama dari kajian semula dan kemudiannya membincangkan batasan kajian dan kebolehpercayaan keputusan. Akhirnya, kekuatan dan kelemahan tinjauan perlu dibincangkan, dan implikasi untuk amalan semasa yang dicadangkan.

Rujukan: Bahagian Rujukan artikel ulasan sistematik biasanya mengandungi sebilangan rujukan yang luas. Anda perlu berhati-hati dan pastikan anda tidak terlepas satu sama lain. Anda boleh mempertimbangkan menggunakan perisian pengurusan rujukan untuk membantu anda menangani rujukan dengan berkesan.

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL