no comments

Metodologi yang Ditakrifkan dan Digambarkan

Kaedah dan Kaedah sering (salah) digunakan boleh ditukar ganti
• Metodologi – kajian pendekatan umum kepada siasatan dalam bidang tertentu
• Kaedah – teknik, alat atau prosedur tertentu digunakan untuk mencapai objektif tertentu

– Kaedah penyelidikan dalam ekonomi termasuk regresi analisis, analisis matematik, operasi penyelidikan, tinjauan, pengumpulan data, dll.

Metodologi adalah inti disertasi anda kerana ia adalah bukti bahawa anda menggunakan kaedah saintifik. Melalui bab ini, kesahihan kajian anda dinilai. Jadi, sangat penting, bahawa metodologi kami menjawab dua soalan utama:

o Bagaimana anda mengumpul atau menjana data?
o Bagaimana anda menganalisis data?

Yang lain boleh mengulang percubaan dan menilai sama ada hasilnya dapat direproduksi. Penonton boleh menilai sama ada keputusan dan kesimpulan sah.

Penjelasan pengumpulan dan analisis data anda
sangat penting kerana;

o Pembaca perlu mengetahui sebab-sebab mengapa anda memilih sesuatu kaedah atau prosedur dan bukannya orang lain.
o Pembaca perlu mengetahui bahawa pengumpulan atau penjanaan data itu sah dalam bidang pengajian.

“Metodologi” bermaksud lebih daripada hanya kaedah yang anda mahu gunakan untuk mengumpul data. Selalunya perlu memasukkan pertimbangan daripada konsep dan teori yang mendasari kaedah.

Apabila anda menerangkan kaedah anda, perlu menyatakan bagaimana anda telah menangani soalan penyelidikan dan / atau hipotesis. Kaedah harus diterangkan secara terperinci untuk kajian itu direplikasi, atau sekurang-kurangnya diulang dengan cara yang sama dalam keadaan lain. Setiap peringkat harus dijelaskan dan dibenarkan dengan alasan yang jelas untuk pilihan kaedah dan bahan tertentu anda.

Terdapat banyak cara untuk mendekati penyelidikan yang memenuhi keperluan disertasi. Ini mungkin berbeza-beza di dalam dan antara disiplin. Adalah penting untuk mempertimbangkan jangkaan dan kemungkinan mengenai penyelidikan dalam bidang anda sendiri.

Bincangkan masalah yang dijangkakan dalam proses pengumpulan data dan langkah-langkah yang anda ambil untuk menghalangnya. Hadirkan rasional mengapa anda memilih prosedur eksperimen tertentu. Sediakan maklumat yang mencukupi bagi keseluruhan proses supaya orang lain dapat meniru pengajian anda. Anda boleh melakukan ini dengan:

 memberikan keterangan lengkap mengenai peralatan pengumpulan data dan teknik.
 menerangkan bagaimana anda mengumpul data dan menganalisisnya.

Khususnya;
a- Hadirkan profil demografi asas populasi sampel.
b- Terangkan bagaimana anda mengumpulkan sampel / subjek dengan menjawab soalan-soalan ini:

– Adakah anda menggunakan sebarang teknik rawak?
– Bagaimana anda menyediakan sampel?

c- Terangkan bagaimana anda membuat ukuran dengan menjawab soalan ini:

– Apa pengiraan yang anda buat?

d- Huraikan bahan-bahan dan peralatan yang anda gunakan dalam penyelidikan.
e- Jelaskan teknik statistik yang anda gunakan pada data.

Perintah seksyen kaedah harus mengalir seperti ini:
1. Menggambarkan sampel / peserta.
2. Menghuraikan bahan-bahan yang digunakan dalam kajian ini.
3. Menerangkan bagaimana anda menyiapkan bahan-bahan.
4. Menghuraikan reka bentuk penyelidikan.
5. Menjelaskan bagaimana anda membuat pengukuran dan pengiraan apa yang anda lakukan.
6. Menyatakan ujian statistik yang anda lakukan untuk menganalisis data.

Dalam erti kata lain, bab metodologi perlu meliputi berikut:
1. Tentukan populasi dan kaedah pensampelan.
2. Huraikan peralatan.
3. Huraikan prosedur dan jika berkaitan, jangka masa.
4. Huraikan pelan analisis.
5. Huraikan sebarang pendekatan untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan.
6. Nyatakan sebarang anggapan.
7. Huraikan skop dan batasan metodologi.

Sumber: N.Abas

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL