no comments

Menyusun Kertas Penyelidikan Sains Sosial Anda

Definisi

Matlamat cadangan penyelidikan adalah dua iaitu (1) untuk membentangkan dan membenarkan perlunya mengkaji masalah penyelidikan dan (2) mengemukakan kaedah praktikal di mana cadangan kajian harus dijalankan. Elemen reka bentuk dan prosedur untuk menjalankan penyelidikan diatur oleh piawaian disiplin yang dominan di mana masalah itu berada, oleh itu, garis panduan untuk cadangan penyelidikan lebih tepat dan kurang formal daripada cadangan projek umum. Cadangan penyelidikan mengandungi tinjauan literatur yang luas. Mereka mesti memberikan bukti yang meyakinkan bahawa ada keperluan untuk kajian yang dicadangkan. Selain memberikan rasional kajian, cadangan penyelidikan juga menjelaskan metodologi terperinci untuk menjalankan penyelidikan yang sesuai dengan keperluan bidang profesional atau akademik dan pernyataan mengenai hasil yang diharapkan dan / atau faedah yang diperoleh dari penyelesaian kajian.

 

Cara Menulis Cadangan Penyelidikan

Penyelia anda boleh memberikan tugas untuk menulis cadangan penyelidikan dengan sebab-sebab berikut:

– Kembangkan kemahiran anda dalam memikirkan dan merancang kajian penyelidikan yang komprehensif;

– Ketahui bagaimana melakukan tinjauan komprehensif literatur untuk menentukan bahawa masalah penyelidikan belum ditangani dengan baik atau tidak dijawab dengan tidak berkesan dan, dengan demikian, menjadi lebih baik dalam mencari pengetahuan yang berkaitan dengan topik anda;

– Tingkatkan kemahiran penyelidikan dan penulisan umum anda;

– Berlatih mengenal pasti langkah-langkah logik yang mesti diambil untuk mencapai tujuan penyelidikan seseorang;

– Mengkaji, meneliti, dan mempertimbangkan penggunaan kaedah yang berbeza untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan masalah penyelidikan secara kritis; dan,

– Memupuk rasa ingin tahu dalam diri anda dan membantu melihat diri anda sebagai peserta aktif dalam proses penyelidikan ilmiah.

 

Cadangan penyelidikan harus mengandungi semua elemen penting yang terlibat dalam merancang kajian penyelidikan yang lengkap, dengan maklumat yang mencukupi yang membolehkan pembaca menilai kesahihan dan kegunaan kajian yang anda cadangkan. Satu-satunya elemen yang tiada dalam cadangan penyelidikan adalah penemuan kajian dan analisis anda terhadap penemuan tersebut. Akhirnya, cadangan penyelidikan yang berkesan dinilai berdasarkan kualiti penulisan anda dan, oleh itu, adalah mustahak bahawa cadangan anda adalah koheren, jelas, dan menarik.

 

Di samping masalah penyelidikan yang anda selidiki dan metodologi yang anda pilih, cadangan penyelidikan mestilah menjawab persoalan berikut:

1) Apa yang anda rancangkan? Jadilah jelas dan ringkas dalam menentukan masalah penyelidikan dan apa sebenarnya yang anda cadangkan untuk dikaji.

2) Mengapa anda mahu membuat penyelidikan? Selain memperincikan reka bentuk penyelidikan anda, anda juga harus melakukan tinjauan mendalam terhadap literatur dan memberikan bukti yang meyakinkan bahawa ia adalah topik yang layak untuk penyelidikan mendalam. Pastikan anda menjawab soalan “Jadi Apa?” (So what?).

3) Bagaimana anda akan menjalankan penyelidikan? Pastikan apa yang anda cadangkan dapat dilaksanakan.

 

Sumber: libguides.usc.edu

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL