no comments

MENULIS KAJIAN LITERATUR SISTEMATIK

Konsep penyiasatan yang berkaitan dengan psikologi memerlukan bacaan yang tidak terbatas. Oleh itu, kajian literatur yang baik adalah bahagian yang tidak diperlukan untuk menyediakan saintis moden dengan pengetahuan luas. Untuk membantu, siaran blog ini akan memperkenalkan anda kepada asas kajian literatur dan menerangkan pendekatan metodologi tertentu ke arah menulis satu, yang dikenali sebagai semakan sastera yang sistematik.

ASAS-ASAS

Kajian kesusasteraan (literatur) adalah istilah yang berkaitan dengan proses pengumpulan, pemeriksaan dan (re) menganalisis data dari kesusasteraan yang ada dengan pertanyaan pencarian tertentu dalam fikiran. Contohnya ialah:

 • Apakah kesan yoga yang dikaitkan dengan kesejahteraan subjektif individu?
 • Adakah psikoterapi ringkas menghasilkan hasil yang bermanfaat untuk individu yang didiagnosis dengan agoraphobia?
 • Apakah ciri keperibadian yang paling sering dikaitkan dengan kesulitan dalam literatur moden?

Kajian literatur (a) mentakrifkan isu, konsep, teori, fenomena tertentu; (b) menyusun sastera yang diterbitkan mengenai topik; (c) merumuskan mata kritikal mengenai pengetahuan semasa tentang masalah dan (d) mencadangkan langkah seterusnya dalam menanganinya.

Kajian kesusasteraan (literatur) boleh berdasarkan pelbagai maklumat yang terdapat dalam jurnal saintifik, buku, disertasi akademik, pangkalan data bibliografi elektronik dan seluruh Internet. Pangkalan data elektronik seperti PsycINFO , PubMed , Web of Science boleh menjadi titik permulaan yang baik. Sesetengah daripada mereka, seperti EBSCOhost , ScienceDirect , SciELO , dan ProQuest , menyediakan maklumat teks penuh, sementara yang lain memberikan pengguna kebanyakannya dengan abstrak bahan tersebut. Selain kesusasteraan(literatur) saintifik, tinjauan literatur sering termasuk literatur abu-abu yang dipanggil. Ini merujuk kepada bahan yang tidak diterbitkan atau diterbitkan dalam bentuk bukan komersial (contohnya, tesis, disertasi, laporan kerajaan, lembaran fakta, pra-cetakan artikel). Mengecualikannya sepenuhnya dari semakan sastera adalah tidak wajar kerana pencarian harus selalu secukupnya untuk mengurangkan risiko bias penerbitan. Walau bagaimanapun, apabila mengkaji bahan seperti contohnya Google Scholar , Science.gov , Rangkaian Penyelidikan Sains Sosial , atau PsycEXTRA , perlu diingat bahawa enjin carian itu juga memaparkan bahan tanpa mengkaji ulasan dan oleh itu kurang kredibiliti mengenai maklumat mereka sedang mendedahkan.

Apabila melakukan kajian literatur, penggunaan istilah yang sesuai dipilih adalah penting, kerana ia membolehkan para penyelidik komunikasi yang lebih jelas. Dalam psikologi, tanpa beberapa istilah terma yang dipersetujui, kita semua akan hilang dalam pelbagai konsep dan kosa kata yang boleh digunakan. Cadangan tipikal di mana untuk mencari istilah indeks seperti itu ialah ‘ Thesaurus of Terms Index Psychological (2007) ‘, yang merangkumi hampir 9,000 istilah yang paling kerap dirujuk dalam psikologi. Di samping itu, pangkalan data elektronik yang disebut sebelum ini kadang-kadang mendorong penggunaan operator Boolean yang dipanggil, kata-kata mudah seperti AND, ATAU, TIDAK, atau DAN TIDAK. Ini digunakan untuk menggabungkan dan / atau mengecualikan istilah tertentu dalam carian anda dan kadang-kadang membenarkan untuk mendapatkan hasil yang lebih terfokus dan produktif dalam carian. Alat lain untuk membuat strategi carian lebih komprehensif dan fokus juga truncations – alat untuk mencari terminologi yang mempunyai akar permulaan yang sama (contohnya, kebimbangan dan cemas) dan wildcards untuk kata-kata dengan penyimpangan ejaan (misalnya, lelaki dan lelaki). Perlu diingat bahawa pangkalan data sedikit berbeza dengan cara mereka melabel istilah indeks dan menggunakan alat carian tertentu dalam sistem mereka.

Antara pengarang, tidak ada banyak pengertian mengenai pelbagai jenis kajian literatur tetapi pada umumnya, paling mengiktiraf sekurang-kurangnya dua: tradisional dan sistematik. Perbezaan utama antara mereka terletak dalam proses pengumpulan dan pemilihan data dan bahan untuk semakan. Tinjauan literatur sistematik, seperti namanya, adalah lebih terstruktur dari kedua-duanya dan dianggap lebih kredibel. Sebaliknya, tradisi dianggap sangat bergantung kepada keputusan penyelidik mengenai pemilihan data dan, akibatnya, penilaian dan hasilnya. Oleh itu protokol sistematik kajian literatur sistematik boleh difahami sebagai penyelesaian pilihan untuk mengawal laporan yang tidak lengkap dan mungkin berat sebelah terhadap ulasan tradisional.

ULASAN LITERATUR SISTEMATIK

Kajian literatur yang sistematik adalah kaedah / proses / protokol di mana sebuah badan literatur diagregasi, dikaji semula dan dinilai sementara menggunakan teknik pra-spesifik dan standard. Dengan kata lain, untuk mengurangkan berat sebelah, rasional, hipotesis, dan kaedah pengumpulan data disediakan sebelum semakan dan digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan proses tersebut. Sama seperti kajian literatur tradisional, matlamatnya adalah untuk mengenal pasti, menilai secara kritikal, dan merumuskan bukti yang ada mengenai masalah yang jelas.

Tinjauan literatur sistematik membenarkan kami untuk meneliti penemuan yang bertentangan dan / atau bertepatan, serta mengenal pasti tema yang memerlukan siasatan lanjut. Tambahan pula, mereka termasuk kemungkinan menilai konsistensi dan generalisasi bukti mengenai soalan-soalan saintifik tertentu dan oleh itu, juga nilai praktikal yang hebat dalam bidang psikologi. Kaedah ini amat berguna untuk mengintegrasikan maklumat kumpulan kajian yang menyiasat fenomena yang sama dan ia biasanya menumpukan pada soalan empirikal yang sangat spesifik, seperti ‘Adakah intervensi Terapi Rasional Emotive memberi manfaat kepada kesejahteraan pesakit yang didiagnosis dengan kemurungan? ‘.

Tinjauan literatur sistematik merangkumi semua (atau paling) ciri-ciri berikut:

 1. Objektif jelas ditakrifkan sebagai priori;
 2. Kriteria yang telah ditetapkan jelas untuk dimasukkan / dikecualikan daripada kesusasteraan;
 3. Strategi carian yang telah ditetapkan dalam pengumpulan maklumat dan berikut proses sistematik;
 4. Kriteria ciri yang telah ditetapkan digunakan untuk semua sumber yang digunakan dan jelas dibentangkan dalam semakan;
 5. Penilaian sistematik terhadap kualiti kajian termasuk dalam kajian semula;
 6. Pengenalpastian sumber-sumber kesusasteraan dan justifikasi untuk mengecualikan mereka;
 7. Analisis / sintesis maklumat (contohnya perbandingan hasil, sintesis kualitatif hasil, meta-analisis);
 8. Rujukan kepada ketidakcocokan dan kesilapan yang terdapat dalam bahan yang dipilih.

Proses penulisan literatur sistematik terdiri daripada beberapa peringkat dan boleh dilaporkan dalam bentuk artikel penyelidikan asal dengan nama yang sama (iaitu kajian literatur sistematik):

1: Mula dengan mendefinisikan objektif semakan atau bentuk soalan penyelidikan berstruktur.

Tempat dalam artikel penyelidikan: Tajuk, Abstrak, Pengenalan.

Contoh objektif: Objektif semakan kesusasteraan ini adalah mengkaji secara sistematik dan menganalisis penyelidikan semasa mengenai kesan muzik pada tahap kegelisahan kanak-kanak dalam keadaan hospital.

Contoh soalan penyelidikan berstruktur: Apakah faktor-faktor penting yang berkaitan dengan pembangunan PTSD dalam tentera?

Petua: Dalam tajuk, kenalpasti bahawa laporan tersebut adalah semakan sastera yang sistematik.

2: Jelaskan secara jelas metodologi kajian dan tentukan kriteria kelayakan (iaitu, kriteria pemilihan kajian yang mesti dipenuhi bahan yang diterbitkan untuk disertakan atau dikecualikan daripada kajian). Carian harus luas.

Tempatkan dalam artikel penyelidikan: Kaedah.

Contoh kriteria inklusi: Penerbitan adalah kajian akademik dan peer review. Penerbitan adalah kajian yang meneliti kesan intervensi senaman fizikal secara berkala terhadap kemurungan dan termasuk kumpulan kawalan.

Contoh kriteria pengecualian: Penerbitan melibatkan orang dewasa lelaki. Kajian yang juga mengkaji aktiviti bukan fizikal sebagai campur tangan. Kajian yang hanya diterbitkan dalam bahasa selain bahasa Inggeris.

Petua: Kriteria kelayakan kadangkala sesuai untuk dipaparkan dalam jadual.

3: Dapatkan literatur yang layak dan teliti melaporkan strategi carian anda sepanjang proses. (Secara ideal, proses pemilihan dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua penyiasat bebas.)

Tempatkan dalam artikel penyelidikan: Kaedah.

Contoh: Pangkalan data elektronik EBSCOhost dan PsychInfo dari 2010 hingga 2017 dicari. Ini dipilih kerana fokus psikologi yang merangkumi kesan psikososial terhadap penderaan emosi pada zaman kanak-kanak. Terma carian ialah ‘penyalahgunaan emosi’, ‘zaman kanak-kanak’, ‘kesan psikososial’, dan ‘akibat psikososial’. EBSCOhost menghasilkan 200 hasil daripada kriteria carian, manakala PsychInfo menghasilkan 467, untuk sejumlah 667 artikel. […] Artikel ditolak jika ia ditentukan dari tajuk dan abstrak bahawa kajian itu gagal memenuhi kriteria inklusi. Apa-apa kekaburan mengenai pemakaian kriteria pemilihan telah diselesaikan melalui perbincangan antara semua penyelidik yang terlibat.

Petua: Kadang-kadang ia baik untuk mewakili proses pemilihan dalam perwakilan grafis; dalam bentuk pokok keputusan atau rajah aliran (periksa PRISMA ).

4: Menilai kualiti metodologi kesusasteraan terpilih apabila memungkinkan dan tidak termasuk artikel dengan kualiti metodologi yang rendah. Perlu diingat bahawa kualiti semakan sistematik bergantung kepada kesahihan dan kualiti kajian yang termasuk dalam semakan.

Tempatkan dalam artikel penyelidikan: Kaedah.

Contoh instrumen yang tersedia untuk menilai kualiti kajian: PEDRO, Jadad skala, senarai kriteria Delphi, OTseeker, Maastricht.

Tip: Hadirkan artikel yang dikecualikan sebagai sebahagian daripada proses pemilihan yang disebutkan dalam langkah 3.

5: Teruskan dengan apa yang dipanggil pencirian kajian. Memutuskan data untuk dicari dalam semua kajian terpilih dan membentangkannya dalam cara yang diringkaskan. Sekiranya maklumat tersebut hilang dalam beberapa kertas tertentu, selalu daftarkannya dalam laporan anda. (Secara ideal, pencirian kajian dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua penyiasat bebas.)

Tempatkan dalam artikel penyelidikan: Keputusan.

Contoh-contoh maklumat yang perlu dan / atau boleh dikumpulkan untuk pencirian kesusasteraan: penulis, tahun, saiz sampel, reka bentuk kajian, matlamat dan objektif, penemuan / hasil, batasan.

Petua: Kadang-kadang hasil boleh dibentangkan dengan baik dalam bentuk jadual yang menggambarkan ciri-ciri utama.

6: Tulis sintesis hasil – menyatukan hasil kajian yang berbeza dan  mentafsirkannya dalam bentuk naratif.

Tempat dalam artikel penyelidikan: Tafsiran, Kesimpulan.

Pola yang ditemui sebagai hasilnya harus diringkaskan dalam bentuk kualitatif, naratif. Merumuskan satu (atau lebih) hujah umum untuk menganjurkan semakan. Beberapa helah untuk membantu anda melakukan ini adalah memilih dua atau tiga sumber maklumat utama (contohnya artikel, buku, ulasan pustaka lain) untuk menerangkan hasil kajian lain melalui cara organisasi yang sama. Sambungkan maklumat yang dilaporkan oleh sumber yang berbeza dan jangan hanya meringkaskan hasilnya. Cari corak dalam hasil kajian yang berbeza, mengenalpasti mereka, menangani konflik teoretikal dan / atau metodologi dan cuba mentafsirkannya. Huraikan kesimpulan utama dan menilai keadaan semasa mengenai subjek dengan menunjuk arah yang mungkin.

KESIMPULAN

Keputusan yang muncul daripada data yang dimasukkan dalam kajian retrospektif sedemikian boleh membawa kepada tahap kredibiliti tertentu mengenai kesimpulan mereka. Sebenarnya, kajian literatur sistematik dianggap sebagai salah satu kaedah terbaik untuk meringkaskan dan mensintesis bukti tentang beberapa soalan penyelidikan tertentu dan sering digunakan sebagai ‘pedoman membuat amalan’ utama dalam banyak disiplin penjagaan kesihatan. Oleh itu, tidak hairanlah mengapa ulasan sistematik semakin popular di kalangan penyelidik dan mengapa jurnal bergerak ke arah ini juga. Ini juga menunjukkan dalam perkembangan garis panduan dan senarai semak yang lebih dan lebih khusus untuk penulisan ulasan literatur sistematik (lihat contoh PRISMA atau Buku Panduan Cochrane untuk Kajian Sistematik mengenai Intervensi). Untuk mencari contoh artikel semakan sastera yang sistematik, anda boleh menyemak Pangkalan Data Cochrane Kajian Sistematik , Jurnal Sistem Ulasan BioMed Central , dan PROSPERO . Sekiranya anda mengetahui tentang konsep ‘laporan berdaftar’, maka anda perlu menyebutkan bahawa penyerahan dengan PROSPERO memberi anda pilihan untuk menerbitkan kedua. Saya cadangkan anda meneruskan senarai sumber berguna yang disediakan di bawah ini dan semoga anda dapat memperoleh maklumat yang mencukupi tentang apa-apa perkara yang berkaitan yang tidak terjawab. Sekarang, saya menggalakkan anda untuk cuba untuk menjadi sedikit lebih sistematik apabila meneliti beberapa topik, cuba menulis kajian literatur secara sistematik dan mungkin juga mempertimbangkan menyerahkannya kepada JEPS .

 

SUMBER:  blog.efpsa.org

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL