no comments

Menulis Kajian Literatur Kritikal

Kajian kritikal literatur perlu menunjukkan pemahaman yang komprehensif mengenai teori-teori yang masih ada, debat dan isu yang berkaitan dengan matlamat dan objektif kajian. Hujah-hujahnya perlu jelas, logik dan kohesif. Pendekatan kritikal untuk mengkaji kesusasteraan perlu membangunkan penilaian dan penghakiman sendiri peneliti tentang kesusasteraan yang ada dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Di samping itu, ia juga perlu menyediakan kritik terhadap wacana pengetahuan konvensional dan juga dominan pengetahuan sambil mengekalkan kriteria objektiviti yang berpotensi dari hujah penyelidik sendiri.

Mengenalpasti dan menilai penyelidikan yang paling relevan (dan pakar) yang berkaitan dengan topik ini

Tidak mustahil untuk meninjau setiap karya sastera dalam topik yang berkaitan. Kajian kesusasteraan kritikal tidak bertujuan memberikan ringkasan semua yang telah ditulis pada topik. Ia agak perlu mengakui dan terlibat dengan teori-teori akademik utama, baik seminal maupun semasa, dalam fenomena penyelidikan yang dipilih. Di samping itu, semakan kritikal yang kritikal perlu untuk mengakui kerja-kerja pakar dalam bidang kerana ia bertujuan untuk memaklumkan objektif penyelidikan dan meletakkan penyelidikan. Salah satu pemerhatian lazim di peringkat sarjana dan juga kajian literatur pascasiswazah adalah bahawa mereka akhirnya menjadi ringkasan kritikal yang tidak kritis. Dengan berbuat demikian, kesusasteraan kritikal ulasan yang ditulis dengan baik mampu mengenal pasti jurang yang jelas dalam pengetahuan yang belum diterokai dalam sastera sebelumnya.

Mengamalkan struktur yang mencipta saluran tematik

Struktur pembentangan dan hubungan logik antara perbincangan topik adalah kedua-dua aspek penting dalam kajian literatur kritikal. Ia berguna untuk melihat semakan kesusasteraan sebagai “corong tematik” yang bermula dengan gambaran tema tema dan idea utama sebelum menyempitkan kepada teori dan kerangka yang lebih khusus yang berkaitan dengan tumpuan khusus kajian. Membina suara yang kritikal termasuk melibatkan kesusasteraan yang memaklumkan matlamat penyelidikan / objektif serta menentang perbincangan dalam kajian ini. Ini adalah langkah penting ke arah objektif yang selebihnya dalam kajian semula dan memberikan gambaran komprehensif mengenai kajian literatur yang ada. Ia juga penting untuk membezakan fakta-fakta yang telah muncul dalam kajian terdahulu daripada pendapat penulis. Oleh itu, kajian literatur kritikal adalah kajian padu literatur yang berkaitan yang dianjurkan ke dalam struktur corong seperti yang logik.

Kontekstualise dan mewajarkan matlamat dan objektif

Mengkaji literatur yang ada mempunyai tiga fungsi yang berguna dalam proses penyelidikan. Pertama, ia memberitahu matlamat penyelidikan dan membolehkan tujuan penyelidikan membingkai, terutamanya semasa peringkat awal penyelidikan. Kedua, kajian literatur yang komprehensif membolehkan kedudukan penyelidikan dari segi konteks dan rangka kerja teoritis. Ini membolehkan para penyelidik kontekstualis dan memastikan penyelidikan mereka. Ketiga, ia juga membantu meletakkan sumbangan kajian dalam badan pengetahuan yang lebih luas. Di samping itu, juga penting untuk mengenalpasti metodologi berpotensi yang sesuai yang terdapat dalam kesusasteraan yang ada yang memberi maklumat dan menyokong rangka kerja metodologi yang diterima pakai dari kajian yang dicadangkan.

Rujukan dan pengiktirafan yang komprehensif

Kajian literatur kritikal perlu sudah tentu mengakui yang paling penting dan yang berkaitan teori, rangka kerja dan pakar-pakar dalam bidang ini. Adalah penting untuk mengiktiraf karya seminal yang telah memberi inspirasi kepada pemikiran baru dan mengenal pasti kesusasteraan semasa yang penting yang telah menyumbang kepada perkembangan pengetahuan. Selain itu, ia berguna untuk mengkaji semula kesusasteraan semasa peringkat kajian yang berbeza untuk mengkaji semula dan memahami perkembangan terbaru dalam bidang ini.

 

SUMBER: 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL