no comments

MENU YANG TERDAPAT PADA PERISIAN SPSS

Menu yang terkandung dalam SPSS termasuk:

 1. Fail
  Untuk operasi fail dokumen SPSS yang telah dibuat, baik untuk pembaikan percetakan dan sebagainya. Terdapat 5 jenis data yang digunakan dalam SPSS, iaitu

  a. Data: Dokumen SPSS adalah dalam bentuk data
  b. Sintaks: dokumen yang mengandungi fail sintaks SPSS
  Output: dokumen yang mengandungi keputusan SPSS telah kehabisan stok
  d. Skrip: dokumen yang mengandungi SPSS digunakan
  e. Baru: buat lembaran kerja SPSS baharu
  f. BUKA: buka dokumen SPSS sedia ada
  g. Baca Data Teks: membuka dokumen dari fail teks (dengan sambungan txt), yang boleh dimasukkan/ditukarkan dalam lembaran data SPSS
  h. Simpan: simpan dokumen / kerja yang telah dibuat.
  i. Simpan As: simpan dokumen dengan nama / tempat / dokumen yang ditaip
  j. Persediaan Halaman: tetapkan halaman kerja SPSS
  k. Cetakan: output cetakan / data / lembaran sintaks SPSS

  Terdapat 2 pilihan / cara untuk mencetak, iaitu: – Semua output yang boleh dilihat: mencetak keseluruhan lembaran kerja – Pemilihan: cetak seperti yang anda mahu, highlight / block.

  l.Pratonton Cetak: lihat contoh cetakan yang akan diperoleh kemudian.
  m.Data terkini yang digunakan: mengandungi senarai fail data yang telah dibuka sebelum ini.
  n.Fail yang baru digunakan: mengandungi senarai semua fail yang pernah dilakukan

  Secara umumnya terdapat 3 jenis sambungan dalam lembaran kerja SPSS, iaitu:
  1. *. Spo: fail data yang dijana pada lembaran data editor
  2. * sav: teks / objek objek yang dihasilkan oleh lembaran output
  3. * cht: objek gambar fail / carta yang dihasilkan oleh carta tingkap

 2. Edit/Menyunting
  Untuk membuat pengeditan kepada operasi SPSS kedua-dua data, dan tetapan / pilihan untuk keseluruhan konfigurasi SPSS

  a. Undo/Buat Asal: pembatalan pesanan yang dibuat sebelum ini
  b. Redo: perintah pembatalan mengembalikan arahan yang telah dijalankan sebelum ini
  c. Cut/Potong: penghapusan sel / teks / objek, boleh disalin untuk tujuan tertentu dengan arahan dari menu yang disisipkan. Tampal: pilih sel / teks / objek sebagai hasil daripada perintah salinan
  e. Paste/Tampal selepas: ulangi perintah tampal sebelumnya
  f. Paste/Tampal khas: perintah tampal khas, yang boleh menukar imej, kata-kata
  g. Clear/Kosongkan: padam sel / teks / objek
  h. Find/Cari: cari teks
  i. Options/Pilihan: tetapkan konfigurasi umum paparan lembaran SPSS

 3. View/Pandangan
  Untuk menetapkan penangkapan pada skrin kerja SPSS, serta mengetahui proses yang berlaku dalam operasi SPSS.
  a. Bar Status: cari proses yang berjalan
  b.Toolbar: menetapkan pendedahan alat bilah
  c. Font: untuk menetapkan saiz fon dalam penyunting data SPSS.
  d. Saiz garis: saiz output cip SPSS
  e. Fon rangkai: jenis fon output lembaran SPSS
  f. Gridlines: tetapkan baris sel dalam editor SPSS
  g. Label nilai: tetapkan pendedahan dalam editor untuk mengetahui label nilai
 4. Data
  Menu data digunakan untuk pemprosesan data.
  a. Tentukan Tarikh: mentakrifkan masa bagi pembolehubah yang termasuk masa, tarikh, tahun dan sebagainya
  b. Masukkan Variabel: memasukkan lajur variabel
  c. Masukkan kes: masukkan baris
  d. Pergi ke perkara: gerakkan kursor pada baris tertentu
  e. Isih kes: semak nilai lajur ubahsuaian
  f. Transpose: operasi transpose dalam lajur berubah menjadi baris
  g. Gabungkan fail: menggabungkan beberapa fail dokumen SPSS, yang dilakukan dengan menggabungkan lajur variabel
  h. Fail split: memecahkan fail berdasarkan lajur ubahsuaiannya
  i. Pilih kes: tetapkan pemboleh ubah berdasarkan keperluan tertentu
 5. Transformasi
  Menu transformasi digunakan untuk membuat perubahan atau penambahan kepada data.
  a. Hitung: operasi aritmetik dan logik untuk
  b. Kira: untuk mengetahui bilangan saiz data yang diberikan pada baris tertentu
  c. Recode: untuk menukar nilai dalam lajur variabel tertentu, sifatnya menggantikan (ke pembolehubah yang sama) atau perubahan (ke pembolehubah yang berlainan) pada pembolehubah baru
  d. Categorize variables: menukar nombor rasional ke diskret
  e. Kedudukan kes: menyusun nilai data pembolehubah
 6.  Menganalisis
  Menganalisis menu digunakan untuk menganalisis data yang telah kami masukkan ke dalam komputer. Menu ini adalah menu yang paling penting kerana semua pemprosesan dan analisis data dilakukan menggunakan korelasi, membandingkan cara, menu penyesalan.
 7. Grafik
  Menu grafik digunakan untuk membuat grafik, termasuk bar, baris, pai, dll.
 8. Utilities
  Menu utilities dipergunakan untuk mengetahui informasi variabel, informasi file, dll.

 9. Add-ons/Penambahan
  Menu penambahan digunakan untuk memberi perintah kepada SPSS jika anda ingin menggunakan aplikasi tambahan, contohnya menggunakan aplikasi Amos, data SPSS, analisis teks, dll.
 10. Windows/Tetingkap
  Menu tetingkap digunakan untuk melakukan perpindahan (switch/suis) dari satu fail ke file lain.
 11. Bantuan
  Menu bantuan digunakan untuk membantu pengguna memahami arahan SPSS jika mereka menghadapi masalah
 12. Toolbar dan Petunjuk
  Pengumpulan arahan – arahan yang sering digunakan dalam bentuk imej. Penunjuk yang menunjukkan kedudukan
  kini aktif / dipilih sel.

  Sumber :  Asri Widyadhari

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL