no comments

Menguruskan Kertas Penyelidikan Akademik: Memilih Topik

Memilih Topik / Cara Memulakan

 

Jangan berharap memilih topik menjadi tugas yang cepat atau mudah! Anda semestinya memikirkannya sejak awal kursus pengijazahan kedoktoran anda. Secara amnya ada tiga cara anda diminta untuk menulis mengenai masalah penyelidikan:

– penyelia anda memberi anda topik umum dari mana anda mempelajari aspek tertentu;

– penyelia anda memberi anda senarai topik yang mungkin boleh dijalankan; atau

– penyelia anda menyerahkan kepada anda untuk memilih topik dan anda hanya perlu mendapatkan kebenaran untuk menulisnya sebelum memulakan penyelidikan anda.

 

Berikut adalah beberapa strategi untuk memulakan setiap senario.

  • Cara Bermula: Anda diberi topik untuk ditulis

Langkah 1: Kenal pasti konsep dan istilah yang membentuk pernyataan topik. Sebagai contoh, penyelia anda mahu anda memberi tumpuan kepada masalah penyelidikan berikut: “Adakah Kesatuan Eropah secara keseluruhan menjadi pelaku keselamatan yang boleh dipercayai dengan kemampuan untuk menyumbang kepada keselamatan global?” Konsep utama adalah: Kesatuan Eropah, keselamatan global, kredibiliti [petunjuk: fokus untuk mengenal pasti kata nama yang terbaik, kata nama atau frasa nama, dan kata kerja tindakan dalam keterangan tugasan].

Langkah 2: Mengkaji literatur yang berkaitan untuk membantu memperincikan bagaimana anda akan mendekati fokus pada topik dan mencari jalan untuk menganalisisnya. Anda boleh memulakan dengan melakukan salah satu atau semua perkara berikut: membaca maklumat latar belakang dari bahan yang disenaraikan dalam silibus kursus anda; mencari katalog perpustakaan untuk mencari buku pengantar yang terbaru bagi topik tersebut dan, jika sesuai, karya yang lebih khusus mengenai topik tersebut; melakukan tinjauan awal literatur penyelidikan menggunakan pangkalan data perpustakaan pelbagai bidang seperti EBSCOhost’s Academic Search Premier, Science Direct dan sebagainya. Gunakan istilah konsep utama yang anda kembangkan pada Langkah 1 untuk mendapatkan artikel yang berkaitan. Ini akan membantu anda memperbaiki dan membetulkan masalah penyelidikan. Jangan terkejut jika anda perlu melakukan ini beberapa kali sebelum anda menyelesaikan cara mendekati penulisan mengenai topik tersebut.

Nota: Selalu tinjau rujukan yang diambil oleh penulis dalam nota kaki, nota akhir, atau bibliografi untuk membantu mencari penyelidikan tambahan mengenai topik tersebut.

Langkah 3: Oleh kerana makalah penyelidikan sains sosial secara amnya dirancang untuk membuat anda mengembangkan idea dan hujah anda sendiri, cari sumber yang dapat membantu memperluas, mengubah, atau memperkuat pemikiran dan hujah awal anda [misalnya, jika anda memutuskan untuk berpendapat bahawa Kesatuan Eropah tidak bersedia untuk memikul tanggungjawab untuk keselamatan global yang lebih luas kerana krisis hutang di banyak negara EU, kemudian fokus untuk mengenal pasti sumber-sumber yang menyokong serta membantah kedudukan ini].

Terdapat sekurang-kurangnya empat peranan yang sesuai yang dimainkan oleh literatur berkaitan anda dalam membantu anda merumuskan bagaimana memulakan analisis anda:

  • Sumber kritikan – selalunya, anda akan mendapatkanbahan bacaan yang sesuai dengan topik pilihan anda, tetapi anda tidak bersetuju dengan kedudukan pengarang. Oleh itu, salah satu cara untuk menggunakan sumber adalah dengan menjelaskan hujah balas, memberikan bukti dari tinjauan literatur anda mengenai mengapa ia tidak memuaskan, dan bincangkan bagaimana pandangan anda lebih sesuai berdasarkan tafsiran bukti anda.
  • Sumber idea baru – sementara tujuan umum dalam menulis makalah penyelidikan adalah untuk mendekati masalah penyelidikan dengan beberapa idea asas mengenai kedudukan apa yang ingin anda ambil dan alasan apa yang ingin anda tegaskan, ia pasti dapat diterima [dan sering digalakkan] untuk membaca literatur dan memperluas, mengubah, dan memperbaiki kedudukan anda sendiri berdasarkan idea-idea yang dikemukakan oleh orang lain. Pastikan anda memetik sumbernya!
  • Sumber pangkalan data- kelebihan menggunakan pangkalan data seperti EBSCOhost’s Academic Search Premier untuk mula meneroka topik anda adalah bahawa ia merangkumi penerbitan dari pelbagai disiplin ilmu yang berbeza. Cara lain untuk merumuskan bagaimana mempelajari topik ini adalah dengan melihatnya dari perspektif disiplin yang berbeza. Sekiranya topik berkenaan reformasi imigresen, tanyakan pada diri anda, misalnya, bagaimana kajian dari jurnal sosiologi yang dijumpai dengan mencari Proquest berbeza dalam analisisnya daripada yang ada dalam jurnal undang-undang. Peranan sastera lain yang berkaitan adalah menyediakan cara untuk mendekati topik dari pelbagai perspektif dan bukannya perspektif yang ditawarkan hanya dari satu disiplin.

Langkah 4: Dengan mengandaikan bahawa anda telah melakukan tugas yang berkesan untuk mensintesis dan memikirkan hasil carian awal untuk literatur yang berkaitan, anda sudah bersedia untuk menyediakan garis besar terperinci untuk penyelidikan anda yang meletakkan asas untuk lebih mendalam dan fokus kajian literatur penyelidikan yang relevan.

 

  • Cara Bermula: Anda diberikan senarai topik yang mungkin boleh dipilih

Langkah 1: Saya tahu apa yang anda fikirkan – topik mana dari senarai ini yang paling senang dijumpai? Penyelia yang baik tidak boleh memasukkan topik yang begitu kabur atau rumit sehingga tidak ada kajian yang dapat dikaji dan dari mana untuk mula merancang kajian. Daripada mencari jalan yang paling rendah, mulailah dengan memilih topik yang menurut anda menarik dalam beberapa cara, atau yang kontroversial dan anda mempunyai pendapat yang kuat, atau yang mempunyai makna peribadi bagi anda. Anda akan mengusahakan topik anda untuk beberapa lama, jadi pilihlah topik yang menarik atau yang membuatkan anda ingin mengkaji tentangnya.

Setelah anda menyelesaikan topik yang menarik dari senarai, ikuti Langkah 1 – 4 yang disenaraikan di atas untuk mengembangkannya lebih lanjut menjadi makalah penyelidikan.

CATATAN: Tidak menjadi masalah untuk meninjau literatur yang berkaitan untuk membantu anda bagaimana anda akan menganalisis topik, dan kemudian mengetahui bahawa topik itu tidak begitu menarik. Sekiranya demikian, anda boleh memilih topik yang lain. Jangan tunggu terlalu lama untuk menukar dan pastikan anda berunding dengan penyelia anda terlebih dahulu.

 

  • Cara Memulakan: Penyelia anda menyerahkan kepada anda untuk memilih topik

Langkah 1: Di bawah senario ini, proses utamanya adalah mengubah idea atau pemikiran umum menjadi topik yang dapat dijadikan masalah penyelidikan. Apabila diberi tugasan di mana anda memilih topik penyelidikan, jangan mulakan dengan memikirkan apa yang hendak ditulis, melainkan, tanyakan pada diri sendiri pertanyaan, “Apa yang ingin saya ketahui?” Fikirkannya sebagai peluang untuk belajar tentang sesuatu yang baru atau menarik bagi anda.

Langkah 2: Sekiranya anda tidak mempunyai idea, atau ingin menumpukan perhatian, cubalah beberapa atau semua strategi berikut:

– Kaji bacaan kursus anda, terutamanya bacaan yang dicadangkan untuk idea topik. Jangan hanya mengulas apa yang telah anda baca tetapi melangkah silibus ke bahan bacaan yang belum dibahas.

– Lihat beberapa jurnal terkini dalam disiplin kursus anda. Walaupun kebanyakan artikel tidak relevan, anda dapat membaca isi kandungannya dengan cepat. Anda hanya perlu menjadi pencetus yang memulakan proses ingin mempelajari lebih lanjut mengenai sesuatu topik. Berunding dengan pustakawan atau penyelia anda mengenai jurnal teras dalam disiplin subjek anda.

– Fikirkan tentang tugasan yang telah anda tulis untuk kerja kursus lain yang telah anda ambil atau kuliah akademik dan program yang telah anda ikuti. Fikirkan kembali, apa yang paling menarik minat anda? Apa yang anda ingin ketahui lebih lanjut?

– Cari sumber media dalam talian untuk melihat apakah idea anda telah diliputi dalam berita. Gunakan liputan ini untuk menyempurnakan idea anda menjadi sesuatu yang ingin anda selidiki lebih jauh tetapi dengan cara ilmiah berdasarkan masalah untuk diteliti.

Setelah anda merasa selesa dengan menjadikan idea anda menjadi topik, ikuti Langkah 1 – 4 yang disenaraikan di Bahagian I di atas untuk mengembangkannya menjadi kertas penyelidikan.

 

Sumber: library.sacredheart.edu

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL