no comments

Menguruskan Kertas Penyelidikan Akademik: Memilih Tajuk

Definisi

Tajuk dibina untuk meringkaskan idea atau idea utama kajian anda. Tajuk yang baik mengandungi beberapa perkataan yang dapat menggambarkan kandungan dan / atau tujuan kertas penyelidikan dengan secukupnya.

Sekiranya tajuk terlalu panjang ia biasanya mengandungi terlalu banyak perkataan yang tidak perlu, seperti, “Kajian untuk Menyiasat ….” Sebaliknya, tajuk yang terlalu pendek sering menggunakan kata-kata yang terlalu umum. Sebagai contoh, “Politik Afrika” boleh menjadi tajuk buku, tetapi ia tidak memberikan maklumat mengenai tumpuan kertas penyelidikan.

 

Struktur dan Gaya Penulisan

Parameter berikut boleh digunakan untuk membantu merumuskan tajuk kertas penyelidikan yang sesuai:

 1. Tujuan penyelidikan
 2. Nada naratif kertas (biasanya ditakrifkan oleh jenis penyelidikan)
 3. Kaedah yang digunakan

Tujuan utama tajuk adalah untuk menarik perhatian pembaca serta menumpukan perhatiannya terhadap masalah penyelidikan yang sedang diselidiki.

 

Membina Tajuk Kerja

Kebiasaannya, tajuk akhir yang anda serahkan kepada penyelia anda dicipta setelah penyelidikan selesai supaya tajuk itu dapat memberi gambaran tentang kajian yang telah dijalankan. Tajuk kerja perlu dibangunkan awal dalam proses penyelidikan kerana ia dapat membantu penumpuan fokus kajian dengan cara yang sama seperti masalah penyelidikan. Merujuk kembali kepada tajuk kerja boleh membantu anda mengarahkan diri kembali ke tujuan utama kajian.

 

Tajuk Akhir

Tajuk yang baik dalam kertas penyelidikan akademik mempunyai beberapa ciri iaitu:

 1. Nyatakan dengan tepat subjek dan skop kajian.
 2. Elakkan menggunakan singkatan.
 3. Gunakan perkataan yang mencipta kesan positif dan merangsang minat pembaca.
 4. Gunakan kata nama semasa dalam bidang pengajian.
 5. Kenal pasti pemboleh ubah utama – independent dan dependent variables.
 6. Boleh mendedahkan bagaimana kertas penyelidikan itu akan diorganisasikan.
 7. Cadangkan hubungan antara pembolehubah yang menyokong hipotesis utama.
 8. Terbatas kepada 10 hingga 15 perkataan substantif.
 9. Jangan masukkan perkataan “kajian,” “analisis” atau perkataan yang serupa.
 10. Judul biasanya dalam bentuk pernyataan, tetapi boleh juga dalam bentuk pertanyaan.
 11. Gunakan tatabahasa yang betul dengan semua perkataan pertama sehingga perkataan terakhir dengan huruf besar, termasuk perkataan pertama sarikata. Semua kata nama, kata ganti, kata kerja, kata sifat, dan peribahasa yang ada di antara perkataan pertama dan terakhir tajuk juga perlu huruf besar.
 12. Dalam kertas akademik, jarang tajuk ditulis dengan tanda seru. Walau bagaimanapun, tajuk atau sari kata boleh dalam bentuk soalan.

 

Sari kata

Sari kata adalah perkara biasa dalam kertas penyelidikan sains sosial. Beberapa sebab kenapa anda perlu memasukkan sari kata dalam penyelidikan ialah:

 1. Menjelaskan atau menyediakan konteks tambahan, contohnya, “Linguistic Ethnography and the Study of Welfare Institutions as a Flow of Social Practices: The Case of Residential Child Care Institutions as Paradoxical Institutions.”
 2. Menambahkan bahan kepada tajuk sastera, provokatif, atau gambaran, contohnya, “Listen to What I Say, Not How I Vote: Congressional Support for the President in Washington and at Home.”
 3. Memastikan skop geografi penyelidikan, contohnya,  “The Geopolitics of the Eastern Border of the European Union: The Case of Romania-Moldova-Ukraine.”
 4. Mendapatkan skop tempoh penyelidikan, contohnya,”A Comparison of the Progressive Era and the Depression Years: Societal Influences on Predictions of the Future of the Library, 1895-1940.”
 5. Memberi tumpuan kepada penyiasatan idea, teori, atau kerja individu tertentu, contohnya, “A Deliberative Conception of Politics: How Francesco Saverio Merlino Related Anarchy and Democracy.”

Sumber: library.sacredheart.edu

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL