no comments

MENGUJI HIPOTESIS KESAN MEDIATOR KEPUASAN PELANGGAN DALAM HUBUNGAN ANTARA IMEJ KORPORAT DAN KESETIAAN PELANGGAN

 

Pertama sekali, dapatkan nilai pekali regresi piawai (Standardized Regression Weights) dan nilai kebarangkalian (P-value) yang menunjukkan kesignifikanan bagi laluan masing-masing. Maklumat P-Value yang diperlukan diberikan dalam jadual 4.

 

Jadual 4 : Pekali regresi piawai dan kesignifikanannya bagi setiap laluan

Konstruk Laluan Konstruk Regresi Piawai Nilai-P Keputusan
Kepuasan Pelanggan <——- Imej Korporat 0.27 0.001 Signifikan
Kesetiaan Pelanggan <——- Kepuasan Pelanggan 0.58 0.001 Signifikan
Kesetiaan Pelanggan <——- Imej Korporat 0.08 0.106 Tidak Signifikan

Pertanyaan hipotesis utama untuk menguji mediator kepuasan pelanggan :

Hb : Kepuasan Pelanggan menjadi mediator dalam hubungan antara imej korporat dan kestiaan pelanggan.

Jadual 5 : Tiga sub-hipotesis yang terlibat dalam setiap ujian mediator

Pertanyaan Hipotesis untuk Analisis Laluan (tiga sub-hipotesis) Anggaran Nilai-P Keputusan Hipotesis
Hb1: Imej Korporat mempunyai kesan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. 0.202 0.001 Disokong
Hb2: Kepuasan Pelanggan mempunyai kesan signifikasi terhadap Kesetian Pelanggan 0.609 0.001 Disokong
Hb3: Imej Korporat mempunyai kesan signifikan terhadap Kesetiaan Pelanggan 0.065 0.106 Tidak Disokong

 

Hasil ujian hipotesis dalam Jadual 5 menunjukkan bahawa kepuasan pelanggan menjadi mediator dalam hubungan antara imej korporat dan kesetiaan pelanggan. Jenis mediator di sini adalah mediator penuh (full mediation ) kerana kesan langsung tidak signifikan.

Sumber : Pendekatan Mudah SEM

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL