no comments

Menggunakan teknik PLS-SEM untuk memodelkan kesatuan organisasi pembinaan untuk menyertai e-bidaan

Dorong untuk penggunaan e-bidaan semakin meningkat. Di banyak negara, e-bidaan telah menjadi sebahagian daripada pembaharuan perolehan awam. Walau bagaimanapun, kajian terdahulu telah melaporkan pengambilan e-pembida yang rendah dalam industri pembinaan. Kajian ini membangunkan satu model struktur teoretis yang mewakili kesan enam pembolehubah laten ke atas kesediaan organisasi pembinaan untuk menyertai e-bidding. Data daripada kaji selidik kuesioner sebanyak 64 responden daripada pelanggan, kontraktor, perunding, dan organisasi pembekal telah digunakan untuk menganalisis model. Hasil analisis data menunjukkan bahawa halangan, kos, faedah yang dianggap oleh e-bidding dan kebimbangan keselamatan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesanggupan berpartisipasi dalam e-bidding dengan halangan yang dilihat sebagai faktor yang paling penting mempengaruhi. Persepsi tentang kecukupan tendensi berasaskan kertas tradisional dan persepsi tentang ketidaksediaan rakan kongsi perniagaan adalah halangan yang perlu ditangani ketika memperkenalkan e-biding. Kajian ini juga mendapati bahawa apabila responden bimbang tentang kos e-pembida adalah tinggi, kesanggupan mereka yang dilaporkan untuk mengambil bahagian dalam e-bidding adalah lebih tinggi apabila manfaat yang dianggap tinggi apabila faedah yang dirasakan rendah. Untuk meningkatkan penyertaan industri dalam e-bidding, sektor awam dan pelanggan swasta yang besar perlu mengambil kepimpinan dengan membuat keupayaan pembida untuk pengurusan e-bidaan dan e-projek di semua fasa projek kriteria dalam penilaian tawaran. Pemaju dan penganjur e-pembida perlu menggunakan kes-kes projek ujian untuk memantau, mengukur dan mendokumenkan faedah e-pembida. Untuk menyebarkan manfaat yang dirasakan, para promoter perlu bekerjasama rapat dengan persatuan profesional industri untuk membangunkan program promosi yang dikaitkan dengan titik-titik pembangunan profesional yang berterusan (CPD). Pendekatan analisis yang digunakan dalam kajian ini akan membantu penyelidik lain yang mungkin ingin menangani masalah penyelidikan yang sama di bawah kekangan data dan model yang serupa.

Sumber: ScienceDirect

Dari: Team Mpws

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL