no comments

MENGAPA UJI SOAL SELIDIK ANDA?

Terdapat beberapa alasan yang baik mengapa soal selidik itu perlu diuji, dan satu kajian perintis haruslah membincangkan perkara-perkara berikut:

 

■ Adakah soalan itu betul? Ia menghairankan berapa kerap soalan kelihatan boleh diterima apabila ditulis di atas kertas tetapi berbunyi palsu, bersandar atau hanya mengarut apabila dibacakan. Ia boleh menjadi pengalaman yang menggembirakan untuk para penulis soal selidik untuk melakukan wawancara sendiri. Mereka sepatutnya perhatikan berapa kerap mereka mahu mengfrasa semula soalan yang mereka ada ditulis untuk menjadikannya lebih semula jadi.

■ Adakah pewawancara memahami soalan-soalan? Kata-kata rumit dalamsoalan boleh membuatnya tidak dapat difahami walaupun kepada pewawancara. Jika tidak, kemungkinan orang yang menjawap soalan akan semakin berkurang.

■ Adakah responden memahami soalan-soalan? Ia mudah untuk terminologi teknikal dan jargon untuk merangka soalan, jadi kita perlu memastikan bahawa ia digantikan kepada yang lebih mudah difahami.

■ Adakah kita telah memasukkan sebarang soalan yang tidak jelas, soalan yang double meaning ?

■ Bolehkah responden menjawab soalan? Kita mesti memastikan bahawa kita bertanya soalan yang responden mampu memberi jawapan.

■ Adakah kod respon disediakan cukup? Kod respon yang hilang boleh membawa kepada jawapan yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam kod yang disediakan atau kepada sebilangan besar jawapan ‘lain’.

■ Adakah kod respon menyediakan diskriminasi yang mencukupi? Sekiranya kebanyakan responden memberikan jawapan yang sama, maka pra-kod yang disediakan mungkin diperlukan untuk dikaji semula untuk melihat bagaimana diskriminasi dapat dipertambahbaikkan, dan jika itu tidak dapat dicapai pertanyaan harus dibangkitkan berkenaan dengan nilai termasuk soalan.

■ Adakah temuduga mempunyai perhatian sepanjang menjawab soal selidik tersebut? Sekiranya perhatian hilang atau wavers, maka kualiti data mungkin ragu-ragu. Perubahan mungkin diperlukan untuk mengekalkan minat responden dalam mengisi soal selidik.

■ Bolehkah pewawancara atau responden memahami arahan dalam soal selidik? Terutama dengan soal selidik kertas kami harus memastikan bahawa arahan laluan boleh difahami oleh pewawancara atau, jika selesai sendiri, oleh responden.

■ Adakah temuduga mengalir dengan betul? Soal selidik hendaklah menjalankan perbualan dengan responden. Satu soal selidik itu dibentangkan dalam urutan logik, dengan sekurang-kurangnya melompat antara nampaknya tidak berkaitan topik, membantu untuk mencapai itu.

■ Adakah soalan dan jawapannya dalam bentuk yang ringkas? Kita harus melalui ini masa agak munasabah bahawa soalan-soalan yang kita fikir kita bertanya memenuhi ringkas, tetapi kita perlu memastikan bahawa jawapan itu responden memberikan kepada soalan-soalan itu adalah tindak balas kepada soalan-soalan yang kami fikir kami bertanya.

■ Berapa lamakah wawancara diambil? Kebanyakan tinjauan akan dianggarkan untuk temuduga untuk mengambil masa yang tertentu. Jumlah pensyarah yang diperuntukkan kepada projek akan dikira sebahagiannya panjang temu duga, dan mereka akan dibayar dengan sewajarnya. Andaian juga akan dibuat mengenai kerjasama responden berdasarkan masa yang diambil untuk menyelesaikan temuduga.

■ Adakah kesilapan dibuat? Walaupun semua prosedur yang paling banyak syarikat-syarikat penyelidikan telah sedia untuk menyemak soal selidik sebelum ini mereka pergi hidup, kesilapan kadang-kadang masih melalui. Ia sering kesilapan kecil yang tidak disedari yang mempunyai kesan dramatic makna soalan atau mengenai laluan antara soalan. Bayangkan kesan secara tidak sengaja meninggalkan perkataan ‘not’ dari soalan.

■ Adakah kerja laluan? Walaupun ini sepatutnya diperiksa secara komprehensif, kadang-kadang hanya urutan yang tidak masuk akal menjadi jelas dengan wawancara secara langsung.

■ Adakah teknologi berfungsi? Sekiranya teknologi luar biasa atau belum dicuba sedang berlaku digunakan, mungkin sebagai elemen interaktif atau untuk memaparkan petunjuk, ini harus diperiksa di lapangan. Ia boleh berfungsi dengan baik di dalam pejabat, tetapi keadaan lapangan kadang-kadang berbeza, dan hiatus masuk wawancara yang disebabkan oleh teknologi perlahan atau tidak berfungsi boleh kehilangan responden.

Sumber – ResearchGate

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL