no comments

MENGAPA MENGGUNAKAN SEM (STRUCTURAL EQUATION MODELING)?

SEM adalah analisis yang sesuai digunakan untuk analisis multivariat dalam kajian sosial selain daripada kewangan atau pembolehubah yang digunakan menggunakan skala nominal / nisbah. Kerana dalam beberapa kes, penyelidik harus menggunakan pemboleh ubah laten (pembolehubah yang tidak boleh diukur secara langsung). Misalnya kepuasan pengguna, motivasi, komitmen organisasi, dan lain-lain. Pemboleh ubah ini tidak boleh diukur secara langsung supaya penyelidik mesti menggunakan beberapa petunjuk atau soalan soal selidik. Berbeza dengan pembolehubah yang dapat diukur seperti pendapatan bersih, gaji bulanan, berat badan, dan lain-lain. Sekiranya kita menggunakan analisis regresi, maka setiap pembolehubah diandaikan secara langsung supaya kita menggunakan skor purata atau jumlah item. Walau bagaimanapun, kaedah ini mengabaikan kewujudan ralat pengukuran (ralat pengukuran). Sekiranya kita tidak mengambil kira kesilapan pengukuran maka pekali jalan boleh berat sebelah (Smith dan Langfield, 2004, Hair 2011). Di samping itu, SEM mampu menguji penyelidikan kompleks dan banyak pembolehubah serentak. SEM boleh melengkapkan analisis dengan satu anggaran di mana yang lain diselesaikan oleh beberapa persamaan regresi. SEM boleh melakukan analisis faktor, regresi dan laluan sekaligus.

SEM adalah salah satu daripada jenis analisis multivariate generasi kedua. Kenapa generasi kedua? Kemajuan dalam bidang sains dan teknologi membolehkan pembangunan alat analisis statistik, khususnya statistik penyelidikan dengan analisis multivariate. Hair (2013) membahagikan kaedah analisis multivariat kepada dua kumpulan mengikut masa pembangunan teknik generasi pertama dan kedua. Untuk butiran lanjut dapat dilihat dalam jadual berikut:


Daripada jadual di atas, kita dapat melihat bahawa terdapat 2 SEM iaitu CB-SEM dan VB-SEM / PLS. Kedua-duanya adalah SEM. Tetapi bila kita menggunakan CB-SEM atau SEM-PLS. Berikut adalah panduan ringkas (rule of tumb) memilih CB-SEM atau PLS-SEM:

Kerana terdapat dua jenis SEM, penyelidik mesti benar-benar memahami beberapa keperluan dalam penggunaan jenis perisian SEM supaya hasilnya serasi dan tepat. Jenis berikut SEM dan perisian komputer sesuai untuk digunakan:

 

 

sumber : PEMEROGAMAN

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL