no comments

MENGAPA MEMILIH PLS DAN APA PERSAMAANNYA DENGAN SEM?

Pemodelan kompleks selalu menggunakan Structural  Equation Modelling (SEM) dengan pelbagai syarat yang perlu dipatuhi. Sesetengah pemodelan menganggap syarat-syarat itu sukar untuk dipenuhi. Oleh sebab itu, terdapat cara lain yang boleh digunakan pada masa yang sama tetap menggunakan pemodelan kompleks adalah dengan Partial Least Square (PLS).

Terdapat beberapa alasan untk seseorang memilih PLS. Seperti yang kita tahu, SEM digunakan dengan syarat wujudnya sokongan teoritis yang kuat, sedangkan pada pemodelan PLS boleh berasaskan

(1) teori,

(2) hasil penyelidikan empirik,

(3) analogi, hubungan antara pembolehubah dalam bidang sains lain,

(4) hal-hal normatif, seperti peraturan pemerintah, undang-undang dan sebahagiannya,

(5) hubungan rasional yang lain. Jadi asas teori pada PLS boleh menjadi kuat, lemah dan bahkan eksploratif.

Begitu juga dengan model pengukuran dalam PLS yang biasa dikenali sebagai model luar.  Dalam hubungan indikator SEM dengan pembolehubah adalah refleksif sahaja, Sementara PLS boleh refleksif atau formatif. Penentuan penunjuk boleh berasaskan teori atau menyesuaikan petunjuk yang telah digunakan oleh penyelidik terdahulu.

Anggapan pengagihan juga merupakan keperluan penting dalam SEM. Data dalam pemodelan haruslah memenuhi taburan multinormal. Jika keadaan ini tidak dipenuhi maka perkiraan akan dialihkan kepada pendekatan resampling atau bootstrapping. Di PLS, anggapan pengedaran multinormal tidak diperlukan kerana perkiraan langsung menggunakan teknik pembetulan.

Saiz sampel yang diperlukan dalam SEM agak besar. Ia boleh di lihat dalam banyak rujukan, dimana ia disyorkan untuk berjumlah 100-200 sampel. Sedangkan sampel  PLS adalah lebih kecil  iaitu minimum 30-50 boleh digunakan. Modifikasi model untuk mencapai kelayakan model yang lebih baik diperlukan dalam SEM, sedangkan dalam PLS ini tidak diperlukan.

Selain daripada perbezaan ini terdapat beberapa kesamaan yang diperoleh antara SEM dan PLS, antara lain:

(1) hubungan di antara konstruk adalah linear,

2) model dapat ditingkatkan dengan teknik “merapikan thoery” yang menghilangkan jalan tidak dalam model,

(3) pengiraan sesuai model yang diperlukan.

 

 

Sumber : Arif Kamar Bafadal

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL