no comments

Menganalisis  & Penyediaan Data Kualitatif

Analisis data kualitatif berbeza daripada data kuantitatif, terutamanya kerana data kualitatif terdiri daripada kata-kata, pemerhatian, imej, dan juga simbol. Menerapkan makna mutlak dari data tersebut hampir mustahil; Oleh itu, kebanyakannya digunakan untuk penyelidikan penerokaan. Walaupun dalam penyelidikan kuantitatif terdapat perbezaan yang jelas antara penyediaan data dan tahap analisis data, analisis untuk penyelidikan kualitatif sering dimulakan sebaik sahaja data itu tersedia.

Penyediaan Data dan Analisis Data Asas

Analisis dan penyediaan berlaku selari dan termasuk langkah-langkah berikut:

  1. Mengenali data: Oleh kerana kebanyakan data kualitatif adalah kata-kata, penyelidik harus bermula dengan membaca data beberapa kali untuk mengenali dan mula mencari pemerhatian dasar atau corak. Ini juga termasuk menyalin data.
  2. Mengkaji kembali objektif penyelidikan: Di sini, penyelidik mengkaji semula objektif penyelidikan dan mengenalpasti soalan-soalan yang boleh dijawab melalui data yang dikumpulkan.
  3. Membangunkan rangka kerja: Juga dikenali sebagai pengekodan atau pengindeksan, di sini penyelidik mengenal pasti idea, konsep, tingkah laku, atau frasa yang luas dan menyerahkan kod kepada mereka. Sebagai contoh, pengekodan umur, jantina, status sosioekonomi, dan juga konsep seperti tindak balas positif atau negatif kepada soalan. Pengekodan membantu dalam penstrukturan dan pelabelan data.
  4. Mengenal pasti corak dan sambungan: Setelah data dikodkan, penyelidikan boleh mula mengenalpasti tema, mencari maklum balas yang paling umum terhadap soalan, mengenal pasti data atau corak yang boleh menjawab soalan penyelidikan, dan mencari bidang yang dapat diterokai dengan lebih lanjut.

 

       SUMBER : blog.socialcops.com/qualitative-quantitative-data-analysis-methods

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL