no comments

Menentukan tujuan dan Struktur yang perlu ada dalam Kajian Literatur.

Tujuan kajian literatur

 • Untuk memberikan gambaran mengenai “isu besar”
 • Untuk memilih beberapa isu ini untuk penyelidikan masa depan anda
 • Untuk meringkaskan kerja orang lain
 • Untuk menilai kerja orang lain
 • Untuk memberikan konteks untuk penyelidikan masa depan anda
 • Untuk mengenal pasti jurang dalam kesusasteraan yang sedia ada
 • Untuk membangunkan pemahaman teori atau kaedah

Struktur Dalam Kajian Literatur Atlas.ti

 1. Pengenalan

Pengenalan anda harus memberi garis besar :

 • mengapa anda menulis ulasan, dan mengapa topik itu penting
 • skop semakan – apakah aspek topik yang akan dibincangkan
 • kriteria yang digunakan untuk pemilihan sastera anda (jenis sumber yang digunakan, julat tarikh)
 • corak organisasi kajian semula.
 1. Tubuh Perenggan

Setiap perenggan badan harus berurusan dengan tema yang berbeza yang berkaitan dengan topik anda. Anda perlu mensintesis beberapa pembacaan anda yang dikaji semula ke dalam setiap ayat, supaya terdapat sambungan yang jelas antara pelbagai sumber. Anda perlu menganalisis setiap sumber dengan kritikal untuk menyumbang kepada tema yang anda sedang penyelidikan.

Tubuh boleh memasukkan perenggan pada :

 • latar belakang sejarah
 • metodologi
 • kajian terdahulu mengenai topik ini
 • arus perdana berbanding sudut pandangan alternative
 • soalan utama yang diminta
 • kesimpulan umum yang sedang diambil.
 1. Kesimpulan

Kesimpulan anda harus memberikan ringkasan :

 • perjanjian utama dan ketidaksepakatan dalam kesusasteraan
 • sebarang jurang atau kawasan untuk penyelidikan lanjut
 • perspektif keseluruhan anda mengenai topik ini.

SUMBER : https://www.citewrite.qut.edu.au/write/litreview.jsp

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL