no comments

Membuat Reka Bentuk Soal Selidik berkualiti

Reka bentuk soal selidik bergantung kepada sama ada penyelidik ingin mengumpul maklumat penerokaan (iaitu maklumat kualitatif untuk tujuan pemahaman yang lebih baik atau penjanaan hipotesis pada subjek) atau maklumat kuantitatif (untuk menguji hipotesis tertentu yang telah dijana sebelum ini).

Sekiranya data yang dikumpul adalah kualitatif atau tidak dinilai secara statistik, mungkin tidak ada soal selidik formal yang diperlukan. Sebagai contoh, dalam menemu bual ketua wanita untuk mengetahui bagaimana keputusan dibuat dalam keluarga ketika membeli makanan sarapan pagi, soal selidik formal mungkin membataskan perbincangan dan menghalang penjelajahan penuh pandangan dan proses wanita. Sebaliknya seseorang mungkin menyediakan panduan singkat, yang menyenaraikan sepuluh soalan utama terbuka, dengan pemeriksaan / arahan yang sesuai yang disenaraikan di bawah masing-masing.

Soal selidik yang diselaraskan secara formal: Jika penyelidik mencari untuk menguji dan mengukur hipotesis dan data itu akan dianalisis secara statistik, soal selidik rasmi piawai direka. Soal selidik sedemikian umumnya dicirikan oleh:

 • Arahan dan susunan soalan yang ditetapkan untuk memastikan setiap responden menerima rangsangan yang sama
 • Definisi atau penjelasan yang ditetapkan bagi setiap soalan, untuk memastikan penemuduga menangani soalan secara konsisten dan boleh menjawab permintaan responden untuk penjelasan jika ia berlaku
 • Format tindak balas yang ditetapkan, untuk membolehkan selesailan soal selidik dalam proses temu duga.

Memandangkan tugas yang sama dan hipotesis yang sama, enam orang yang berbeza mungkin akan datang dengan enam soal selidik yang berbeza yang berbeza secara meluas dalam pilihan soalan, garis persoalan, penggunaan soalan terbuka dan panjang. Tidak ada aturan yang sukar dan cepat tentang cara membuat soal selidik, tetapi terdapat beberapa perkara yang boleh diingat:

 1.  Satu soal selidik yang direka dengan baik harus memenuhi objektif penyelidikan. Ini mungkin kelihatan jelas, namun banyak kaji selidik penyelidikan menghilangkan aspek penting akibat kerja persediaan yang tidak mencukupi, dan tidak mencuba isu-isu tertentu yang mencukupi disebabkan oleh pemahaman yang kurang baik. Kepada tahap yang tertentu beberapa perkara ini tidak dapat dielakkan. Tiap-tiap kaji selidik terikat untuk meninggalkan beberapa soalan yang tidak dijawab dan menyediakan keperluan untuk penyelidikan lanjut tetapi objektif reka bentuk soal selidik yang baik adalah ‘meminimumkan’ masalah ini.
 2.  Ia perlu mendapatkan maklumat yang paling lengkap dan tepat yang mungkin. Pereka bentuk soal selidik perlu memastikan bahawa responden memahami sepenuhnya soalan-soalan dan tidak mungkin menolak untuk menjawab, berbohong kepada pewawancara atau cuba menyembunyikan sikap mereka. Soal selidik yang baik dianjurkan dan diucapkan untuk menggalakkan responden untuk memberikan maklumat yang tepat, tidak berat sebelah dan lengkap.
 3. Satu soal selidik yang direka dengan baik harus memudahkan responden memberikan maklumat yang diperlukan dan untuk pewawancara untuk merekodkan jawapannya, dan ia perlu disusun supaya analisis dan tafsiran yang baik dapat dilakukan.
 4. Ia akan memastikan wawancara ringkas dan pada titik dan disusun supaya responden (s) tetap berminat sepanjang wawancara.

Setiap mata ini akan dibincangkan lebih lanjut sepanjang bahagian-bahagian berikut. Rajah 4.1 menunjukkan bagaimana reka bentuk soal selidik sesuai dengan proses keseluruhan reka bentuk penyelidikan yang diterangkan dalam bab 1 buku teks ini. Ia menekankan bahawa penulisan soal selidik yang betul tidak sepatutnya dimulakan sebelum fasa penyelidikan penerokaan telah selesai.

Rajah 4.1 Langkah-langkah sebelum reka bentuk soal selidik

Walaupun selepas fasa penerokaan, dua langkah utama masih perlu disiapkan sebelum tugas merekabentuk soal selidik itu harus dimulakan. Yang pertama adalah untuk mengutarakan soalan-soalan yang ditujukan untuk penyelidikan. Langkah kedua adalah untuk menentukan hipotesis di mana soal selidik akan direka bentuk.

Ia adalah mungkin untuk menjalankan latihan untuk digunakan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan untuk aspek pentadbiran kajian. Ini termasuk, sebagai contoh, penilaian panjang masa temu bual sebenarnya mengambil, berbanding dengan jangka masa yang dirancang untuk temu bual; atau, dengan cara yang sama, masa yang diperlukan untuk menyelesaikan soal selidik. Lebih-lebih lagi, pemeriksaan boleh dibuat berdasarkan kesesuaian masa kajian berhubung dengan peristiwa kontemporari seperti mengelakkan lawatan ladang semasa tempoh penuaian yang sibuk.

Keputusan awal dalam reka bentuk soal selidik
Terdapat sembilan langkah yang terlibat dalam pembangunan soal selidik:

1. Memutuskan maklumat yang diperlukan.
2. Tentukan responden sasaran.
3. Pilih kaedah (s) untuk mencapai responden sasaran anda.
4. Tentukan kandungan soalan.
5. Membangunkan kata-kata soalan.
6. Masukkan soalan ke dalam urutan dan format yang bermakna.
7. Semak panjang soal selidik.
8. Pra ujian soal selidik.
9. Membangunkan borang tinjauan akhir.

Menentukan maklumat yang diperlukan

Perlu diingatkan bahawa seseorang tidak bermula dengan menulis soalan. Langkah pertama adalah untuk menentukan ‘apakah perkara yang perlu diketahui daripada responden untuk memenuhi objektif kajian?’ Ini, seperti yang telah ditunjukkan dalam bab pembukaan buku teks ini, harus muncul dalam penyelidikan ringkas dan cadangan penyelidikan.

Seseorang mungkin mempunyai idea tentang jenis maklumat yang akan dikumpulkan, tetapi bantuan tambahan boleh diperolehi daripada data sekunder, penilaian luar bandar yang pesat dan penyelidikan penerokaan. Sehubungan dengan data sekunder, penyelidik harus mengetahui apa kerja telah dilakukan pada masalah yang sama atau serupa pada masa lalu, faktor-faktor apa yang belum diperiksa, dan bagaimana soal selidik kaji selidik ini boleh membina apa yang telah ditemui. Tambahan pula, sebilangan kecil wawancara tidak rasmi awal dengan responden sasaran akan memberikan gambaran realiti yang boleh membantu menjelaskan idea tentang maklumat apa yang diperlukan.

Tentukan responden sasaran

Di peringkat awal, penyelidik mesti menentukan penduduk yang ingin mereka umumkan daripada data sampel yang akan dikumpulkan. Sebagai contoh, dalam penyelidikan pemasaran, penyelidik sering membuat keputusan sama ada mereka hanya perlu meliputi pengguna yang sedia ada jenis produk generik atau sama ada juga termasuk bukan pengguna. Kedua, penyelidik perlu membuat bingkai pensampelan. Ketiganya, dalam merekabentuk kuesioner, kita mesti mengambil kira faktor-faktor seperti umur, pendidikan, dll dari responden sasaran.

Pilih kaedah (s) untuk mencapai responden sasaran
Ia mungkin kelihatan aneh untuk menunjukkan bahawa kaedah untuk mencapai responden yang dimaksudkan harus menjadi sebahagian daripada proses reka bentuk kuesioner. Walau bagaimanapun, pantulan saat ini mencukupi untuk menyimpulkan bahawa kaedah hubungan akan mempengaruhi bukan sahaja soalan yang dapat ditanyakan oleh penyelidik tetapi ungkapan soalan tersebut. Kaedah utama yang terdapat dalam penyelidikan kaji selidik adalah:

 • Wawancara peribadi
 • Wawancara kumpulan atau fokus
 • Borang soal selidik yang dihantar
 • Wawancara telefon.

Dalam rantau ini, kedua-dua pertama disebutkan lebih banyak digunakan daripada pasangan kedua. Walau bagaimanapun, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Peraturan umum adalah bahawa maklumat yang lebih sensitif atau peribadi, semakin peribadi bentuk pengumpulan data harus.

Tentukan kandungan soalan
Penyelidik mesti sentiasa bersedia untuk bertanya, “Adakah soalan ini benar-benar diperlukan?” Gagasan untuk memasukkan soalan tanpa kritikal menilai sumbangan mereka terhadap pencapaian objektif penyelidikan, seperti yang dinyatakan dalam cadangan penyelidikan, adalah sangat mengejutkan. Tiada soalan harus dimasukkan kecuali data yang dibangkitkan langsung digunakan dalam menguji satu atau lebih hipotesis yang ditubuhkan semasa reka bentuk penyelidikan.

Terdapat dua kali sahaja soalan yang mungkin “berlebihan” mungkin disertakan:

· Membuka soalan yang mudah dijawab dan yang tidak dianggap sebagai “mengancam”, dan / atau dilihat sebagai menarik, boleh membantu dalam mendapatkan penglibatan responden dalam kaji selidik dan membantu untuk mewujudkan hubungan.
Walau bagaimanapun, ini bukan pendekatan yang harus digunakan terlalu banyak. Ia hampir selalu berlaku bahawa soalan-soalan yang digunakan dalam ujian hipotesis juga boleh berfungsi dengan fungsi yang sama.

· “Dummy” boleh menyembunyikan tujuan tinjauan dan / atau penajaan kajian. Contohnya, jika pengeluar ingin mengetahui sama ada pengedarnya memberikan pengguna atau pengguna akhir produknya tahap perkhidmatan yang munasabah, penyelidik akan menyembunyikan hakikat bahawa tahap perkhidmatan pengedar sedang disiasat. Sekiranya dia tidak, maka khabar angin akan berlimpah bahawa terdapat sesuatu yang salah dengan pengedar.

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL