no comments

Membina Soal Selidik

Terdapat beberapa kes di mana soal selidik mengalami kadar tindak balas serendah 5%, maka adalah penting supaya soal selidik dapat dibina dengan baik untuk mendapatkan tindak balas yang bagus daripada responden. Di sini disenaraikan beberapa faktor penting untuk membina reka bentuk soal selidik yang baik.

  1. Matlamat

Pastikan bahawa semua soalan yang ditanyakan dalam soal selidik adalah matlamat penyelidikan. Walau bagaimanapun, gunakan hanya satu ciri konstruk yang anda sedang kaji dalam setiap item.

  1. Panjang

Semakin panjang soal selidik, semakin sukar untuk mendapatkan responden kerana berkemungkinan mereka malas untuk menyelesaikannya. Soalan sepatutnya pendek, jelas, dan sampai kepada responden; sebarang soalan / item yang tidak perlu patut dibuang.

  1. Kajian Rintis

Mengendalikan kajian rintis untuk memastikan responden memahami soalan yang dikemukakan dalam soal selidik. Responden juga akan dapat memberikan maklum balas jujur dan terperinci mengenai reka bentuk soal selidik.

  1. ArahanSoalan

Soalan perlu disusun secara logik dari yang paling tidak sensitif kepada yang paling sensitif, dari faktual dan tingkah laku kepada kognitif, dan dari yang lebih umum kepada yang lebih spesifik.

Penyelidik harus memastikan bahawa jawapan kepada soalan tidak dipengaruhi oleh soalan-soalan terdahulu.

  1. Terminologi

Harus ada sedikit istilah teknikal. Soalan perlulah mudah, sampai kepada responden dan senang difahami.

Penggunaan bahasa sepatutnya sesuai dengan perbendaharaan kata kumpulan orang yang sedang dikaji. Gunakan pernyataan yang ditafsirkan dengan cara yang sama oleh kumpulan subpopulasi yang berbeza dari populasi yang berminat.

Sebagai contoh, penyelidik mesti mengubah bahasa soalan untuk menyesuaikan latar belakang sosial umur responden / tahap pendidikan / kelas sosial / etnik dan lain-lain.

  1. Persembahan

Pastikan soal selidik kelihatan profesional, termasuk arahan yang jelas dan ringkas. Jika dihantar melalui pos pastikan sampul surat itu tidak menandakan ‘junk mail’.

 

Sumber: simplypsychology.org

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL